آموزش قواعد زبان انگلیسی

زبان انگلیسی دارای چند دسته بندی است که این دسته بندی ها، سطح علم زبان را مشخص می کنند. از نظر کلی، زبان انگلیسی شامل واژه، قواعد، تلفظ و … است. برای اموزش، در هر دسته بندی اطلاعات خاصی اموزش داده می شود.

آموزش قواعد زبان انگلیسی:

زبان انگلیسی، مانند بسیاری از زبان‌های دیگر، دارای یک سیستم گرامری موضوعی و ویژگی‌های خاص است. این قواعد و گرامر غالباً بر اساس موضوعات و ویژگی‌های مختلف دسته‌بندی می‌شوند. در زیر به یک دسته‌بندی عمومی و مفاهیم اصلی هر بخش اشاره می‌شود:

 • واژگان (Vocabulary):
  کلمات و معانی
  هم‌معنی‌ها و هم‌زنگ‌ها

 

 • اسم‌ها (Nouns):
  اسم مفرد و جمع
  انواع اسم‌ها: عام, خاص, شمارا, بی‌شمار
  ‘s مالکیت

 

 • ضمایر (Pronouns):
  ضمایر شخصی، ملکی، نکرده، بازگشتی، تعیینی و …

 

 • فعل‌ها (Verbs):
  زمان‌های گوناگون: حال ساده، گذشته ساده، آینده، حال کامل و …
  فعل کمکی
  مد Passive و Active
  فعل ناقص (Modal Verbs) مانند can, must, should

 

 • صفات (Adjectives):
  تفاوت با قیدها
  درجه‌های مقایسه

 

 • قیدها (Adverbs):
  قید زمان
  قید مکان
  قید ترتیب
  قید تکرار

 

 • پیشرو‌ها (Prepositions):
  پیشرو‌های زمان: before, after, during و …
  پیشرو‌های مکان: above, below, beside و …

 

 • جملات (Sentences):
  انواع جملات: سوالی، منفی، مثبت
  جملات پیچیده و مرکب
  معلوم و مجهول

 

 • ترکیبات (Conjunctions):
  ترکیبات هم‌زمانی: and, but, or و …
  ترکیبات زیربندی: because, although, if و …

 

 • صوت‌ها و تلفظ (Phonetics and Pronunciation):
  اصوات حروف
  تأکید و افعال

 

سایر اصول گرامری:

ساختارهای غیرمستقیم
سوال‌های غیرمستقیم
آرایش کلمات در جمله
بسته به منبع یادگیری و روش تدریس، این موضوعات ممکن است با جزئیات بیشتر یا به شکل‌های مختلف ارائه شوند.

 

سطوح و درجه بندی آموزش قواعد زبان انگلیسی:

بسته به منبع یادگیری، قواعد زبان انگلیسی می‌تواند کمی متفاوت ترتیب داده شود. اما در زیر، یک خلاصه‌ی عمومی از موضوعات گرامری بر اساس سطوح مبتدی، متوسط، و پیشرفته ارائه می‌دهم:

 • سطح مبتدی:
  واژگان: کلمات اساسی و عبارات روزمره
  اسم‌ها: مفرد و جمع
  ضمایر شخصی: I, you, he, she, it, we, they
  فعل‌ها: زمان حال ساده (Present Simple) و زمان گذشته ساده (Past Simple)
  بودن: am, is, are, was, were
  صفات: صفات اساسی و تفاوت با قیدها
  پیشرو‌ها: in, on, under, behind, between, next to
  جملات: سوالی، منفی، مثبت
  اصول اولیه تلفظ و صوت‌ها

 

 • سطح متوسط:
  زمان‌های فعل: حال استمراری (Present Continuous), آینده (Future with “will” and “going to”), گذشته استمراری (Past Continuous), حال کامل (Present Perfect)
  ضمایر: ملکی، نکرده، بازگشتی
  فعل ناقص (Modal Verbs): can, could, should, must, may, might
  صفات و قیدها: درجه‌های مقایسه و برتری
  پیشرو‌ها: پیشرو‌های زمان و مکان
  جملات: معلوم و مجهول، سوال‌های غیرمستقیم، جملات شرطی نوع اول و دوم
  ترکیبات: and, but, or, because, so
  تلفظ: تأکید و ویژگی‌های صوتی پیشرفته‌تر

 

 • سطح پیشرفته:
  زمان‌های فعل: زمان‌های ترکیبی مثل حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous), گذشته کامل (Past Perfect), گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)
  جملات: جملات شرطی نوع سوم، جملات مرکب و پیچیده، جملات مجهول با زمان‌های مختلف
  فعل ناقص (Modal Verbs): شکل‌های پیشرفته و معانی مختلف
  صفات و قیدها: قیدهای ترکیبی و معنایی مثل “even though” یا “as soon as”
  ترکیبات: although, despite, unless, whereas
  ساختارهای غیرمستقیم
  سبک‌های نوشتاری و گفتاری مختلف: علمی، ادبی، فرمال، غیرفرمال
  قواعد و استثناهای پیچیده‌تر و موارد خاص
  تلفظ: نکات دقیق و ویژگی‌های پیشرفته‌تر

 

نکات مهم در یادگیری قواعد زبان انگلیسی:

یادگیری قواعد زبان انگلیسی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، ولی با استفاده از رویکردها و نکات مناسب، می‌توانید یادگیری را آسان‌تر و موثرتر کنید. در زیر نکاتی را برای یادگیری قواعد زبان انگلیسی معرفی می‌کنم:
یادگیری در زمینه‌ها: به جای حفظ کردن قواعد به صورت جداگانه، سعی کنید آن‌ها را در زمینه‌ی واقعی یاد بگیرید. مثلاً، فیلم، موسیقی، یا داستان‌های کوتاه به شما کمک می‌کنند تا قواعد را در زمینه‌ی واقعی ببینید.

 • تمرین عملی: تمرین‌های نوشتاری و گفتاری می‌توانند به شما کمک کنند تا قواعد را به خوبی جا بیاندازید.
 • کم کم و پیوسته: بهتر است که هر روز یک قاعده یا یک موضوع خاص را مورد تمرکز قرار دهید به جای این که سعی کنید همه چیز را به طور همزمان یاد بگیرید.
 • استفاده از منابع مختلف: هر منبع، نحوه‌ی خاصی برای توضیح قواعد دارد. با استفاده از کتاب‌ها، وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و دیگر منابع، می‌توانید دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به یک قانون گرامری داشته باشید.
 • بازخورد: از متخصصان بخواهید که خطاهای گرامری شما را به شما بگویند. بازخورد از دیگران می‌تواند به شما کمک کند تا خطاهای خود را متوجه شوید و آن‌ها را اصلاح کنید.
 • دوره‌ها و کلاس‌ها: بسیاری از دوره‌ها و کلاس‌های آنلاین و حضوری وجود دارند که به شما در یادگیری و تسلط بر قواعد کمک می‌کنند.
 • یادداشت‌برداری: نوشتن یادداشت‌ها و خلاصه‌سازی موضوعات می‌تواند به تثبیت اطلاعات در ذهن شما کمک کند.
 • مرور منظم: با مرور منظم و دوره‌ای قواعد، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که آن‌ها را فراموش نکرده‌اید.

 

دیدگاهتان را بنویسید