اجازه گرفتن به انگلیسی

در این بخش به گرامر انگلیسی برای بیان اجازه گرفتن به انگلیسی و درخواست مودبانه به زبان انگلیسی می پردازیم .

اجازه گرفتن به انگلیسی و اجازه دادن Asking for & Giving permission

برای اجازه گرفتن دوستانه و غیر رسمی اغلب از can استفاده می شود .

Can I use Your computer ?

می توانم ( اجازه دارم ) از کامپیوترت استفاده کنم ؟

برای اجازه گرفتن مودبانه تر از could استفاده می شود .

Could I use your computer ?

اجازه است از کامپیوترتان استفاده کنم ؟

برای اجازه دادن در زمان حال از can یا may استفاده می شود . در این مورد could به کار نمی رود . may حالت رسمی دارد و معمولا در مکالمه به کار نمی رود .

You can wait in the waiting room . 

می توانید ( اجازه دارید ) در اتاق منتظر بمانید

May I borrow your computer ? Of course you can .

اجازه است از کامپیوترتان استفاده کنم ؟ البته که اجازه هست 

You may telephone from here .

اجازه دارید از این محل تلفن کنید 

اجازه ندادن در انگلیسی

برای اجازه ندادن can’t یا may not به کار می رود . در این حالت از couldn’t استفاده نمی شود .

به مثال های زیر توجه کنید :

Could I smoke here ? I’m afraid you can’t .

اجازه هست در اینجا سیگار بکشم ؟ متاسفانه خیر

Passengers may not carry more than one handbag onto the plane .

مسافران مجاز نیستند بیش از یک کیف دستی را با خود به داخل هواپیما ببرند

برای اجازه گرفتن به انگلیسی در گذشته از could استفاده می شود

Fifty years ago you could go to university without taking an entrance exam .

پنجاه سال قبل آدم می توانست ( = اجازه داست ) بدون امتحان ورودی وارد دانشگاه شود

برای اجازه گرفتن به انگلیسی و اجازه دادن از فعل be allowed to نیز استفاده میشود

این فعل در هر سه زمان حال ، گذشته و آینده به کار می رود .

Passengers are allowed to carry a handbag onto the plane .

مسافران اجازه دارند که یک کیف دستی را به داخل هواپیما ببرند

We weren’t allowed to leave the airport .

اجازه نداشتیم فرودگاه را ترک کنیم 

Will I be allowed to record this interview ?

آیا اجازه خواهم داشت این مصاحبه را ضبط کنم ؟

مقایسه could و be allowed to ( اجازه گرفتن به انگلیسی )

برای صحبت درباره اجازه در گذشته در شکل کلی از هر دو فعل می توان استفاده کرد .

When I was a teenager, I could/ was allowed to go out with my friends .

وقتی که نوجوان بودم ، اجازه داشتم که با دوستانم بیرون بروم

اما اگر اجازه حالت کلی نداشته باشد بلکه منظور اجازه داشتن برای انجام یک کار خاص در یک موقعیت خاص باشد دیگر نمی توان از could استفاده کرد و در این حالت فقط be allowed به کار می رود .

After one week, I was finally allowed to meet the president. (not could meet)

پس از یک هفته بالاخره به من اجازه داده شد که با نخست وزیر ملاقات کنم

I was allowed to leave the class earlier yesterday .

دیروز به من اجازه داده شد که کلاس را زود تر ترک کنم 

خواهش کردن به انگلیسی Requesting

اگر بخواهیم از کسی خواهش کنیم که کاری را انجام دهد ، در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Can you و در حالت مودبانه تر از Could you استفاده می کنیم .

به مثال های زیر توجه کنید :

Can you turn the music down ?

لطفا صدای موسیقی را کم کن

Can everyone listen to me, please ?

لطفا همه به من گوش بدهید

Could you tell me how to get to the train station ?

لطفا بگویید چگونه می توانم به ایستگاه راه آهن بروم

Do you think you could lend me 50 until tomorrow ?

برایت امکان دارد پنجاه دالار تا فردا به من قرض بدهی ؟

اگر از کسی خواهش کنیم که چیزی را به ما بدهد و یا برایمان بیاورد از ساختار های زیر استفاده می کنیم .

Can I/we have … ?

Could I/we have … ?

به مثال های زیر توجه کنید :

Can I have some ice cream ?

لطفا کمی بستنی را بیاورید

Can we have the check, please ?

لطفا صورتحساب را بیاورید

دیدگاهتان را بنویسید