اسامی جمع در انگلیسی | جمع بستن در زبان انگلیسی | Plural Nouns

در این بخش ابتدا قوانین و نکات مهمی در مورد جمع بستن در زبان انگلیسی گفته ایم سپس در انتهای این آموزش لیست ۱۰۰ تا از پرکاربردترین اسامی جمع در انگلیسی را برای شما آورده ایم.

[button color=”pink” size=”medium” link=”https://www.xn--mgbtb3f1z.com/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87/” icon=”” target=”true”]دانلود گرامر رو قورت بده![/button]

 

جمع بستن در زبان انگلیسی

جمع بستن اسم ها (plural nouns):

بیشتر اسم های مفرد با اضافه کردن حرف s به انتهای آنها جمع بسته میشوند. برخی اسم ها نیز با در نظر گرفتن حرف اخر انها طریقه ی جمع بستنشان متفاوت است.برخی اسم های بی قاعده نیز وجود دارند که با گرفتن s جمع بسته نمیشوند .

قوانین جمع بستن در زبان انگلیسی

برای جمع بستن اسم ها قوانین زیادی وجود دارد که عبارتند از :

1- اسم های با قاعده با اضافه کردن s به انتهای آنها جمع میشوند . مثال :

 • cat – cats
 • house – houses

2- زمانی که اسمی با حروفی مانند :s / ss / ch / x / z به پایان میرسد برای جمع بستنش به جای s از es استفاده میکنیم . مثال :

 • truss – trusses
 • bus – buses
 • marsh – marshes
 • lunch – lunches
 • tax – taxes
 • blitz – blitzes

3- در برخی کلمات که با s و z تمام میشوند برای جمع بستنشان در ابتدا ss یا zz قرار میدهیم سپس es را اضاف میکنیم .مثال:

 • fez – fezzes
 • gas –gasses

4- برای جمع بستن اسم هایی که در آخر انها f یا fe وجود دارد از ve و s استفاده میکنیم. مثال :

 • wife – wives
 • wolf – wolves

استثنا:

 • roof – roofs
 • belief – beliefs
 • chef – chefs
 • chief – chiefs
  :

5- اگر در آخر یک اسم حرف y باشد و حرف قبل از y یک حرف بیصدا باشد در حالت جمع y را حذف میکنیم وبه جای آن ies میگذاریم. مثال :

 • city – cities
 • puppy – puppies

6- اگر در آخر یک اسم حرف y باشد و حرف قبل از y حرف صدادار باشد، در حالت جمع تنها یک s به آخر آن اضافه میکنیم .مثال :

 • ray – rays
 • boy – boys

7- برای جمع بستن اسم هایی که آخر آنها o وجود دارد از es استفاده میکنیم. مثال :

 • potato – potatoes
 • tomato – tomatoes

استثنا :

 • photo – photos
 • piano – pianos
 • halo – halos
 • volcanoes
 • volcanos

8- برای جمع بستن اسم هایی که آخر آنها us وجود دارد، آن را حذف کرده و I را جایگزین میکنیم. مثال :

 • cactus – cacti
 • focus – foci

9- برای جمع بستن اسمی که اخر آن is وجود دارد ، آن را حذف کرده و es قرار میدهیم. مثال :

 • analysis – analyses
 • ellipsis – ellipses

10- کلماتی که در آخر انها on وجود دارد آن را حذف کرده و a قرار میدهیم تا جمع بسته شوند. مثال :

 • phenomenon – phenomena
 • criterion – criteria

11- برخی اسم ها در حالت مفرد و جمع یکی هستند. مثال :

 • sheep – sheep
 • series – series
 • species – species
 • deer –deer

[box type=”download” align=”” class=”” width=””]

دانلود کتاب گرامر رو قورت بده!

گرامر رو قورت بده!

 • آموزش گرامر انگلیسی از 0 تا 100 با زبان ساده
 • آموزش گرامر زمان ها به طور کامل
 • آموزش گرامر انواع جملات مجهول و شرطی و …
 • آموزش کامل ضمایر
 • و هزاران نکته گرامری دیگر همراه با مثال کاربردی

برای دانلود کتاب و اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.learnengli30.com/گرامر-رو-قورت-بده/” icon=”” target=”true”]گرامر رو قورت بده![/button]

[/box]

برای تشخیص مفرد یا جمع این اسم ها باید به معنی و مفهوم جمله دقت کنیم. مثال :

Mark caught one fish, but I caught three fish.
مارک یک ماهی گرفت اما من 3 ماهی گرفتم

اسامی جمع در انگلیسی

اسامی جمع در انگلیسی

حالت جمع اسم های بی قاعده: جمع این اسم ها از قانون خاصی پیروی نمیکند. میتوانیم آنها را به خاطر بسپاریم یا در دیکشنری نگاه کنیم .

 • child – children
 • goose – geese
 • man – men
 • woman – women
 • tooth – teeth
 • foot – feet
 • mouse – mice
 • person – people

لیست ۱۰۰ اسم جمع در انگلیسی

مفرد جمع
اسامی جمع در انگلیسی با  a
addendum addenda or addendums
aircraft aircraft
alumna alumnae
alumnus alumni
analysis analyses
antenna antennae or antennas
antithesis antitheses
apex apices or apexes
appendix appendices or appendixes
axis axes
اسامی جمع در انگلیسی با b
bacillus bacilli
bacterium bacteria
basis bases
beau beaux or beaus
bison bison
bureau bureaux or bureaus
اسامی جمع در انگلیسی با c
cactus cacti or cactus or cactuses
château châteaux or châteaus
child children
codex codices
concerto concerti or concertos
corpus corpora
crisis crises
criterion criteria or criterions
curriculum curricula or curriculums
اسامی جمع در انگلیسی با d
datum data
deer deer or deers
diagnosis diagnoses
die dice or dies
dwarf dwarves or dwarfs
اسامی جمع در انگلیسی با e
ellipsis ellipses
erratum errata
اسامی جمع در انگلیسی با f
faux pas faux pas
fez fezzes or fezes
fish fish or fishes
focus foci or focuses
foot feet or foot
formula formulae or formulas
fungus fungi or funguses
اسامی جمع در انگلیسی با g
genus genera or genuses
goose geese
graffito graffiti
grouse grouse or grouses
اسامی جمع در انگلیسی با h
half halves
hoof hooves or hoofs
hypothesis hypotheses
اسامی جمع در انگلیسی با i
index indices or indexes
اسامی جمع در انگلیسی با l
larva larvae or larvas
libretto libretti or librettos
loaf loaves
locus loci
louse lice
اسامی جمع در انگلیسی با m
man men
matrix matrices or matrixes
medium media or mediums
memorandum memoranda or memorandums
minutia minutiae
moose moose
mouse mice
اسامی جمع در انگلیسی با n
nebula nebulae or nebulas
nucleus nuclei or nucleuses
اسامی جمع در انگلیسی با o
oasis oases
offspring offspring or offsprings
opus opera or opuses
ovum ova
ox oxen or ox
اسامی جمع در انگلیسی با p
parenthesis parentheses
phenomenon phenomena or phenomenons
phylum phyla
prognosis prognoses
اسامی جمع در انگلیسی با q
quiz Quizzes
اسامی جمع در انگلیسی با r
radius radii or radiuses
referendum referenda or referendums
اسامی جمع در انگلیسی با s
salmon salmon or salmons
scarf scarves or scarfs
self Selves
series Series
sheep Sheep
shrimp shrimp or shrimps
species Species
stimulus Stimuli
stratum Strata
swine Swine
syllabus syllabi or syllabuses
symposium symposia or symposiums
synopsis synopses
اسامی جمع در انگلیسی با t
tableau tableaux or tableaus
thesis Theses
thief Thieves
tooth Teeth
trout trout or trouts
tuna tuna or tunas
اسامی جمع در انگلیسی با v
vertebra vertebrae or vertebras
vertex vertices or vertexes
vita Vitae
vortex vortices or vortexes
اسامی جمع در انگلیسی با w
wharf wharves or wharfs
wife Wives
wolf Wolves
woman Women

 

دیدگاهتان را بنویسید