اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در گرامر زبان انگلیسی

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش ( COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS )

در این بخش می خواهیم در مورد اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در گرامر زبان انگلیسی صحبت کنیم . و لیست اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش را نیز ارائه کنیم تا کاملا بر مبحث گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش تسلط پیدا کنید .

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

در انگلیسی اسم را به دو دسته تقسیم می کنند

  1. اسامی قابل شمارش : اسمی است که می توان آن را شمارش کرد . اسم قابل شمارش هم به شکل مفرد و هم به شکل جمع به کار می رود .
  2. اسامی غیر قابل شمارش : اسمی است که نمی توان آن را شمارش کرد . اسم غیر قابل شمارش همیشه به صورت مفرد به کار می رود .

نحوه کاربر اسمی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

الف) اسامی قابل شمارش : این اسامی که گفتیم هم شکل مفرد و هم جمع دارند در شکل مفرد حرف تعریف a / an می گیرد .

به مثال های زیر دقت کنید :

a house

a teacher

a book

some houses

two books

three books

a lot of houses

many teachers

some books

ب) اسامی غیر قابل شمارش : این اسامی که قبلا گفتیم همیشه به صورت مفرد به کار می روند و معمولا شکل جمع ندارند با کلماتی مانند some , any , no , a lot of و غیره ترکیب می شوند .

به مثال های زیر دقت نمایید :

water

money

cheese

some water

a little money

some cheese

no water

a lots of money

a lot of cheese

 

لیست اسامی که هم قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش هستند

برخی از اسامی در زبان انگلیسی هم به صورت اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش به کار می روند .

در بعضی موارد یک اسم می تواند هم قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش باشد . مثلا مواد غذایی ، میوه ها و شیرینی ها اگر به صورت کامل و درسته باشند قابل شمارش اند ولی وقتی پخته می شوند و یا مقداری از آن ها مورد نظر باشد غیر قابل شمارش هستند .

به مثال های زیر دقت نمایید :

Can you peel the potatoes, please ?

لطفا سیب زمینی ها را پوست بکن ( قابل شمارش )

Would you like some more potato ?

باز هم سیب زمینی میل دارید ؟ ( غیر قابل شمارش )

در جمله دوم منظور سیب زمینی پخته شده به صورت خرد شده با پوره می باشد .

یا مثال ها زیر را ببینید :

Do you want apple ?

سیب می خوری ؟ ( قابل شمارش )

Is there apple in this cookie ?

توی این شیرینی سیب هست ؟ ( سیب خرد شده و پخته شده )

صفات در اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

صفات مربوط به اسامی قابل شمارش با غیر قابل شمارش فرق دارند و نباید آن ها را باهم اشتباه کرد .

الف) صفاتی که با اسامی قابل شمارش همراه هستند عبارت اند از :

A lot of , any , a few , more , a number , a good  , many , a lots of , plenty of

Many students are absent today

A lot of books are in the library

ب ) صفاتی که با اسامی غیر قابل شمارش همراهند عبارت اند از

A lots of , a lot of , any , some , a little, little , more , much , less , a great deal of , plenty of

برخی از صفات گروه یک و دو با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به طور مشترک به کار می روند یعنی بر حسب این که اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش باشد s جمع اضافه می شود یا اسم تغییر نمی کند .

صفت با اسم قابل شمارش

A lot of students

a lot of horses

صفت با اسم غیر قابل شمارش

A lot of sugar

Alot of water

نکته : کلماتی که با حروف با صدا آغاز می شوند حرف تعریف an و کلماتی که با حروف بی صدا آغاز می شوند حرف تعریف a می پذیرند .

A clock , an orange

طرز استفاده از کلمه a little و much در گرامر اسامی غیر قابل شمارش و قابل شمارش در گرامر زبان انگلیسی

A little به معنای مقدار کمی است اما در حد مثبت می باشد و همیشه با اسامی غیر قابل شمارش به کار می رود مانند

There is a little bread on the plate

مقدار کمی نان بر روی بشقاب وجود دارد

Much به معنای مقدار زیادی می باشد و با اسامی غیر قابل شمارش به کار می رود مانند :

There is much bread on the plate

مقدار زیادی نان بر روی بشقاب هست

طرز استفاده از a few و many در اسامی شمارش و غیر قابل شمارش در گرامر زبان انگلیسی

A few به معنای تعداد کمی اما در حد مثبت می باشد و همیشه با اسامی جمع به کار می رود

مانند :

There is a few books on the table

تعداد کمی از کتاب روی میز وجود دارد

Many به معنای تعداد زیادی می باشد و همیشه با اسامی جمع به کار می رود مانند

There are many cars in the street

در خیابان تعداد زیادی ماشین وجود دارد

طرز سوالی کردن با how much در اسامی غیر قابل شمارش و قابل شمارش در گرامر زبان انگلیسی

How much به معنی چه مقداری و یا چه قدر می باشد که بعد از آن اسم غیر قابل شمارش می آید و سپس جمله سوالی می آید .

? How much bread is there on the table

چه مقداری از نان روی میز وجود دارد

? How much rice is there on the table

چه مقدار از برنج روی میز وجود دارد

? How much water in the occean

چه مقداری از اب در دریا وجود دارد

? How much tea is there in the cup

چه مقداری از چای در فنجان وجود دارد

طرز سوالی کردن با how many در اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در گرامر زبان انگلیسی

How many به معنای چه تعدادی یا چند تا می باشد که بعد از آن اسم جمع می آید و سپس جمله سوال می آید .

How may pens do you have

شما چند خود کار دارید ؟

? How many chairs do you have

شما چند صندلی دارید ؟

? How many dogs do you have

شما چند سگ دارید ؟

? How many cups do you have

شما چند فنجان دارید ؟

لیست اسامی قابل شمارش

از اسامی قابل شمارش می توان کلمات زیر را مثال زد  :

dog

car

cat

cup

pen

table

pencil

chair

woman

house

student

bus

horse

apple

لیست اسامی غیر قابل شمارش

از اسامی غیر قابل شمارش می توان کلمات زیر را مثال زد :

tea

sugar

bread

soda

air

milk

coffee

water

rice

juice

ما به شما خواندن مباحث گرامر انگلیسی زیر را نیز توصیه می کنیم

:

گرامر زبان انگلیسی ضمایر

گرامر زبان انگلیسی قید

گرامر زبان انگلیسی صفات

گرامر زبان انگلیسی حروف اضافه

برای یادگیر بیشتر گرامر زبان انگلیسی سعی کنید مثال های کاربردی از هر کدام از مباحث گرامر انگلیسی ببینید و با مثال گرامر را یاد بگیرید .

1 دیدگاه دربارهٔ «اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در گرامر زبان انگلیسی;

دیدگاهتان را بنویسید