اسم فاعل به انگلیسی

اسم فاعل به انگلیسی به اشخاص یا چیزهایی اشاره دارد که یک فعل خاص را انجام می‌دهند. این اسم گاها بیان‌کننده شخص یا چیزی است که فعالیت خاصی را انجام می‌دهد. همچنین می‌توانند برای توصیف فعالیت‌هایی استفاده شوند که به صورت موقت انجام می‌شوند. به طور کلی این اسامی می تواند نقش و وظیفه های متعددی در جمله داشته باشد.

اسم فاعل به انگلیسی:

“اسم فاعل” در زبان فارسی به اشخاص یا چیزهایی اشاره دارد که یک فعل خاص را انجام می‌دهند. در زبان انگلیسی، معادل اسم فاعل، “agent noun” است.

برای مثال، فعل “نوشتن” (write) دارد. اگر کسی این کار را انجام می‌دهد، می‌توانیم به او “نویسنده” (writer) بگوییم. در اینجا “نویسنده” اسم فاعل است.

در انگلیسی، بسیاری از اسم‌های فاعل با افزودن پسوند “-er” یا “-or” به فعل ساخته می‌شوند. به عنوان مثال:

Write (نوشتن) -> Writer (نویسنده)
Read (خواندن) -> Reader (خواننده)
Act (بازی کردن) -> Actor (بازیگر)

گرامر و نحوه ساخت اسم فاعل:

گرامر و نحوه‌ی ساخت “اسم فاعل” در زبان انگلیسی به نسبت ساده است. بیشتر اسم‌های فاعل با افزودن پسوندهای “-er” یا “-or” به فعل پایه ساخته می‌شوند.

افزودن پسوند “-er”:

Teach (آموزش دادن) -> Teacher (آموزگار)
Read (خواندن) -> Reader (خواننده)
Write (نوشتن) -> Writer (نویسنده)
Play (بازی کردن) -> Player (بازیکن)

افزودن پسوند “-or”:

Edit (ویرایش کردن) -> Editor (ویراستار)
Direct (کارگردانی کردن) -> Director (کارگردان)
Act (بازی کردن) -> Actor (بازیگر)

نکته:
نیازی نیست تمام افعال با یک پسوند خاص مطابقت داشته باشند. برخی از افعال با “-er” و برخی دیگر با “-or” ترکیب می‌شوند، و هیچ قاعده معینی در این زمینه وجود ندارد.

برخی افعال نیاز به تغییرات اضافی دارند. به عنوان مثال، حذف یک حرف و یا تغییر در آخرین حرف قبل از افزودن پسوند.

مثلاً:

Run (دویدن) -> Runner (دونده)

برخی اسم‌های فاعل به صورت نامنظم ساخته می‌شوند یا از پسوندهای دیگری استفاده می‌کنند. به عنوان مثال:

Sing (خواندن آهنگ) -> Singer (خواننده)
Die (مردن) -> Dyer (رنگرز)

در نهایت، همچنین مهم است توجه داشته باشید که برخی از اسم‌های فاعل ممکن است معانی دیگری هم داشته باشند، بنابراین همیشه به معنی و زمینه‌ی استفاده از آن‌ها دقت کنید.

 

فعل پسوند اسم فاعل معني فعل معني اسم فاعل
Teach -er Teacher آموزش دادن آموزگار
Read -er Reader خواندن خواننده
Write -er Writer نوشتن نويسنده
Play -er Player بازي کردن بازيکن
Edit -or Editor ويرايش کردن ويراستار
Direct -or Director کارگرداني کردن کارگردان
Act -or Actor بازي کردن بازيگر
Run -er Runner دويدن دونده
Sing -er Singer خواندن آهنگ خواننده
Die -er Dyer مردن رنگرز

کاربرد و نقش اسم فاعل :

اسم فاعل در زبان انگلیسی نقش‌ها و کاربردهای متنوعی دارد. در زیر نقش و کاربردهای اصلی اسم فاعل آورده شده‌اند:

نمایان کردن انجام‌دهنده یک فعالیت: اسم فاعل بیان‌کننده شخص یا چیزی است که فعالیت خاصی را انجام می‌دهد.

Teacher (آموزگار): کسی که آموزش می‌دهد.
Driver (راننده): کسی که وسیله‌ی نقلیه‌ای را راندن می‌کند.

تشکیل دادن اسم‌ها در حوزه‌های تخصصی:

Investigator (پژوهشگر): کسی که تحقیق یا تفحص می‌کند.
Translator (مترجم): کسی که متون یا سخنرانی‌ها را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می‌کند.

توصیف فعالیت‌های گذرا و موقت: برخی از اسم‌های فاعل می‌توانند برای توصیف فعالیت‌هایی استفاده شوند که به صورت موقت انجام می‌شوند.

Visitor (میهمان یا بازدید‌کننده): کسی که موقتاً مکانی را بازدید می‌کند.
Caller (تماس‌گیرنده): کسی که تماس تلفنی می‌گیرد.

ساختن نام‌های حرفه‌ای یا عناوین شغلی:

Engineer (مهندس)
Dentist (دندان‌پزشک)

استفاده در ساختارهای گرامری: در برخی موارد، اسم‌های فاعل با پسوندهای دیگر مانند “-ee” ترکیب می‌شوند تا مفهوم‌های مختلفی ایجاد کنند. به عنوان مثال، “employer” (کارفرما) و “employee” (کارمند) که اولی انجام‌دهنده و دومی گیرنده یا مورد استفاده‌ی فعل است.

تشکیل ترکیب‌های واژگانی: برخی از اسم‌های فاعل می‌توانند با واژه‌های دیگر ترکیب شوند تا مفهوم‌های جدیدی ایجاد کنند.

Coffee maker (دستگاه قهوه‌ساز): یک دستگاه که قهوه می‌سازد.

نکات مهم و استثناها در استفاده از اسم فاعل:

استفاده از اسم فاعل در زبان انگلیسی تعدادی نکته و استثناء دارد که موجب می‌شود آن را به طور خودکار و بدون تامل نسازیم. در زیر به برخی از این نکات و استثناها اشاره شده است:

تغییرات در ساختار فعل: در برخی موارد، قبل از افزودن پسوند، فعل تغییر می‌کند.

Swim -> Swimmer (و نه “Swim-er”)
Drive -> Driver (و نه “Driv-er”)

پسوند “-or” و “-er”: چون قاعده مشخصی برای استفاده از “-or” یا “-er” وجود ندارد، بهتر است ترکیب‌های معمول را حفظ کنید.

Sell -> Seller (و نه “Sellor”)

فعل‌های با پسوند “-ate”: برخی افعال با پسوند “-ate” وقتی به اسم فاعل تبدیل می‌شوند، از پسوند “-or” استفاده می‌کنند.

Innovate -> Innovator

اسم‌های فاعل با پسوند‌های دیگر: برخی اسم‌های فاعل از پسوندهایی به غیر از “-er” یا “-or” استفاده می‌کنند.

Teach -> Teacher (و نه “Teachist” یا “Teachman”)

برخی اسم‌های فاعل نامنظم هستند: بعضی از اسم‌های فاعل نیاز به حفظ دارند چرا که نامنظم هستند.

Go -> Goer (کسی که می‌رود، مثلاً به یک مهمانی)
See -> Seer (فال‌گیر یا کسی که می‌بیند)

استفاده از “-ee” برای نشان‌دهنده گیرنده فعل: در برخی موارد، می‌توان از پسوند “-ee” استفاده کرد تا گیرنده یا هدف فعل را نشان دهیم.

Employ -> Employee (کسی که استخدام شده است)
Pay -> Payee (کسی که پول دریافت می‌کند)

ترکیب‌های مشابه با معانی متفاوت: برخی از ترکیب‌ها می‌توانند با معنی‌های متفاوتی مواجه شوند.

Dyer (کسی که به رنگرزی مشغول است) و Dier (کسی که مرگ را می‌پذیرد، اگرچه این کلمه نادر است).

دیدگاهتان را بنویسید