افعال مهم انگلیسی

افعال مهم انگلیسی: گام به گام به سمت موفقیت در یادگیری

زبان انگلیسی بدون شک یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین زبان‌های جهان است. یادگیری افعال مهم انگلیسی از جمله مهارت‌هایی است که هر زبان‌آموزی باید به آن مسلط شود.

اگر به دنبال راهی برای تسلط بر این زبان هستید، تسلط بر افعال مهم انگلیسی می‌تواند نقطه پرتاب شما باشد. در این مقاله، به بررسی و توضیح ۵۰ فعل مهم و پرکاربرد در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت.

آموزش افعال به تنهایی کافی نیست، بلکه باید بدانید چگونه آنها را در جملات و مکالمات روزمره به کار ببرید. بنابراین، در این مقاله به همراه هر فعل، مثال‌های کاربردی نیز ارائه خواهیم داد.

پس اگر می‌خواهید در زبان انگلیسی پیشرفت کنید و به سطح بالاتری برسید، با ما همراه شوید تا با افعال مهم انگلیسی آشنا شوید.

چرا یادگیری افعال مهم انگلیسی اهمیت دارد؟

افعال، اساس و اصل هر زبانی هستند و بدون آنها نمی‌توان جمله‌های کامل و معنی‌داری تشکیل داد. برای موفقیت در زبان انگلیسی، آشنایی با افعال مهم انگلیسی ضروری است.

همچنین، افعال روابط بین موضوعات و اشیاء مختلف را نشان می‌دهند و به زبان‌آموزان کمک می‌کنند تا جملات دقیق‌تر و منظم‌تری بسازند.

با آشنایی با افعال مهم انگلیسی، می‌توانید مکالماتی طبیعی‌تر و بیشتری داشته باشید و همچنین مطالب خوانده‌شده را بهتر درک کنید.

پس، بیایید با هم به کاوش در دنیای افعال مهم انگلیسی بپردازیم و از مزایای آن بهره‌برداری کنیم.

لیستی از افعال مهم انگلیسی و پرکاربرد در زبان انگلیسی

در این بخش، لیستی از افعال مهم انگلیسی پرکاربرد در زبان انگلیسی را بررسی خواهیم کرد. هر فعل به همراه معنی و مثال‌های کاربردی آمده است.

لیست کامل افعال مهم انگلیسی به همراه معنی

فعل انگلیسی معنی
Be بودن
Have داشتن
Do کردن
Say گفتن
Get گرفتن
Make ساختن
Go رفتن
Know دانستن
Take برداشتن
See دیدن
Come آمدن
Think فکر کردن
Look نگاه کردن
Want خواستن
Give دادن
Use استفاده کردن
Find پیدا کردن
Tell گفتن، خبر دادن
Ask پرسیدن
Work کار کردن
Like دوست داشتن
Call زنگ زدن، نامیدن
Try تلاش کردن
Need نیاز داشتن
Feel حس کردن
Become تبدیل شدن
Leave ترک کردن، رفتن
Put گذاشتن
Mean معنی داشتن
Keep نگه داشتن
Let اجازه دادن
Begin شروع کردن
Show نشان دادن
Hear شنیدن
Play بازی کردن
Run دویدن
Move حرکت کردن
Live زندگی کردن
Believe باور کردن
Bring آوردن
Happen اتفاق افتادن
Write نوشتن
Provide تامین کردن
Sit نشستن
Stand ایستادن
Lose از دست دادن
Pay پرداخت کردن
Meet ملاقات کردن
Include شامل شدن
Continue ادامه دادن

همانطور که می‌بینید، هر فعل به همراه معنی خود در جدول فوق آمده است. با استفاده از این جدول، می‌توانید به راحتی با افعال مهم انگلیسی آشنا شوید.

اما فهرست فوق تنها نقطه شروع است. برای تسلط بر این افعال، باید به تمرین و استفاده مداوم از آنها در جملات و مکالمات خود ادامه دهید.

لیست جدید افعال مهم انگلیسی به همراه معنی

فعل انگلیسی معنی
Speak صحبت کردن
Wait انتظار کشیدن
Follow دنبال کردن
Offer پیشنهاد دادن
Remember یاد آوری کردن
Consider در نظر گرفتن
Appear ظاهر شدن
Buy خریدن
Serve خدمت کردن
Die مردن
Send ارسال کردن
Expect انتظار داشتن
Build ساختن، بنا کردن
Stay ماندن
Fall افتادن
Cut بریدن
Reach رسیدن
Kill کشتن
Raise بلند کردن
Pass گذشتن
Decide تصمیم گرفتن
Return برگشتن
Explain توضیح دادن
Hope امیدوار بودن
Create ایجاد کردن
Walk قدم زدن
Catch گرفتن، دستگیر کردن
Spend صرف کردن
Grow روییدن
Open باز کردن
Win برنده شدن
Teach آموزش دادن
Learn یاد گرفتن
Change تغییر دادن
Lead رهبری کردن
Understand فهمیدن
Watch تماشا کردن
Follow پیروی کردن
Stop توقف کردن
Create ساختن
Speak حرف زدن
Read خواندن

دیدگاهتان را بنویسید