افعال کاربردی انگلیسی

برخی افعال انگلیسی بسیار کاربردی بوده؛ به نحوی که هم به صورت تک و هم به صورت ترکیبی با دیگر فعل ها می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. افعال کاربردی انگلیسی بسته به نوع زمان و شرایط، تغییر پیدا می کنند.

افعال کاربردی انگلیسی:

افعال کاربردی (یا افعال کمکی) در زبان انگلیسی نقش‌های مخصوصی دارند و معمولاً برای تغییر معنا، تشکیل زمان‌های مختلف، یا افزودن تأکید به افعال اصلی استفاده می‌شوند. به همین دلیل که این افعال در تشکیل ساختارهای مختلف جملات و معانی مختلف استفاده می‌شوند، به آن‌ها “کاربردی” گفته می‌شود. با توجه به نقش این افعال در انتقال مفهوم، نیاز است تا هر فعل در زمان های لازم و به صورت صحیح به کار برده شود.

معرفی رایج ترین افعال کاربردی:

برخی از افعال کاربردی شامل:

be (am, is, are, was, were)
have (has, had)
do (does, did)
can
could
will
would
shall
should
may
might
must

برای مثال، برای ساخت زمان حال کامل (Present Perfect) در انگلیسی، از فعل کاربردی “have” یا “has” به همراه قسمت سوم فعل اصلی (past participle) استفاده می‌کنیم:

I have eaten lunch.
She has gone to school.

در این مثال، “have” و “has” افعال کاربردی هستند و نشان‌دهنده زمان حال کامل هستند، در حالی که “eaten” و “gone” افعال اصلی جملات می‌باشند.
همچنین، افعال کاربردی می‌توانند معنای احتمال را نشان دهند:

I must go
(من باید بروم)

She can sing
(او می‌تواند بخواند)

در این مثال‌ها، “must” و “can” افعال کاربردی هستند که نشان‌دهنده توانایی، وظیفه یا احتمال هستند.

 

# فعل معني
1 be بودن
2 have داشتن
3 do کردن
4 say گفتن
5 get گرفتن
6 make ساختن
7 go رفتن
8 know دانستن
9 take برداشتن
10 see ديدن

انواع افعال کاربردی انگلیسی از نظر قاعده:

در زبان انگلیسی، افعال از نظر قاعده به دو دسته تقسیم می‌شوند: با قاعده (Regular) و بی قاعده (Irregular).

  • افعال با قاعده (Regular Verbs):
    این افعال هنگام تغییر به زمان گذشته یا به قسمت سوم فعل (Past Participle) با افزودن پسوند “-ed” به فعل مبتدی (Infinitive) تغییر می‌کنند.

مثال:

Play → Played (Past Simple) / Played (Past Participle)

Work → Worked (Past Simple) / Worked (Past Participle)

Listen → Listened (Past Simple) / Listened (Past Participle)

  • افعال بی قاعده (Irregular Verbs):
    این افعال هنگام تغییر به زمان گذشته یا قسمت سوم فعل، الگوی معینی ندارند و باید به طور جداگانه حفظ شوند.

مثال:

Go → Went (Past Simple) / Gone (Past Participle)

Be → Was/Were (Past Simple) / Been (Past Participle)

See → Saw (Past Simple) / Seen (Past Participle)

Drink → Drank (Past Simple) / Drunk (Past Participle)

Begin → Began (Past Simple) / Begun (Past Participle)

تفاوت اصلی بین افعال با قاعده و بی قاعده:

تفاوت اصلی بین این دو نوع فعل در نحوه تشکیل شکل‌های گذشته و قسمت سوم فعل است. در حالی که افعال با قاعده با افزودن “-ed” به فعل مبتدی تغییر می‌کنند، افعال بی قاعده الگوی خاصی برای تغییر ندارند و باید حفظ شوند.

 

نکات مهم در استفاده از افعال کاربردی انگلیسی:

افعال کاربردی یا افعال کمکی در زبان انگلیسی نقش‌های مهمی در جمله‌سازی ایفا می‌کنند. در اینجا به برخی نکات مهم در مورد کاربرد و استفاده از افعال کاربردی اشاره می‌کنیم:

تشکیل زمان‌های مختلف: افعال کاربردی به ما کمک می‌کنند تا زمان‌های مختلفی مانند حال کامل، گذشته کامل و آینده کامل را بسازیم.

I have eaten. (حال کامل)

They had arrived. (گذشته کامل)

She will have finished. (آینده کامل)

استفاده به عنوان فعل کمکی: در زمان‌های مرکب و سوالی، افعال کاربردی به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شوند.

Do you like pizza?
(آیا شما پیتزا دوست دارید؟)

Does she work here?
(آیا او در اینجا کار می‌کند؟)

برای بیان توانایی، احتمال، وظیفه و اجبار:

I can swim.
(من می‌توانم شنا کنم)

You must wear a seatbelt.
(شما باید کمربند ایمنی ببندید)

It might rain later.
(شاید بعداً ببارد)

نقل قول مستقیم و غیرمستقیم: برخی افعال کاربردی، مانند “say” و “tell”، در نقل قول‌ها استفاده می‌شوند.

She says she’s coming.
(او می‌گوید که دارد می‌آید)

سوالات و جملات منفی: برخی افعال کاربردی، مانند “do”، “does”، و “did” برای ساختن سوالات و جملات منفی در زمان حال ساده و گذشته ساده استفاده می‌شوند.

I do not know.
(من نمی‌دانم)

Did she come?
(آیا او آمد؟)

تأکید: گاهی اوقات از افعال کاربردی برای تأکید استفاده می‌شود.

I do like it.
(من واقعاً آن را دوست دارم)

تشکیل جملات مجهول: “Be” به همراه قسمت سوم فعل (past participle) برای تشکیل جملات مجهول استفاده می‌شود.

The book was written by her.
(کتاب توسط او نوشته شد)

دیدگاهتان را بنویسید