افعال to be

توی این قسمت افعال to be رو بهتون یاد میدیم. خیلی هم راحته نگران نباشید! ولی من دوست دارم بهتون پیشنهاد بدم که انگلیسی رو در قالب فیلم و داستان یاد بگیرید چون تاثیرش خیلی بهتره و تازه از یادگیریش هم لذت می برید!

افعال to be متغیر ترین فعل ها در زبان انگلیسی هستند که بعضی اوقات نمیتوان انها را با یک الگوی مشخص از یکدیگر تشخیص داد. با توجه به اینکه این فعل ها جز نامنظم ترین و متغیرترین فعل ها هستند ،در هنگام به کاربردن آنها در جمله باید دقت زیادی داشته باشیم.

افعال to be

Present Tense (زمان حال)

I am (من هستم)

We are (ما هستیم)

You are (تو هستی)

You are (شما هستید )

He/She/It is (او-مذکر یا مونث- هست)

They are (شما هستید)

 

Past Tense (زمان گذشته)

I was (من بودم)

We were (ما بودیم)

You were (تو بودی)

You were (شما بودید)

He/She/It was (او -مذکر یا مونث- بود)

They were (آنها بودند)

 

Perfect Form (past participle) (شکل کامل(شکل سوم فعل) ( ماضی نقلی)

I have been, etc (من بوده ام)

 

Progressive Form (present participle)(استمراری)

I am being, etc.(من هستم)

 

ما باید از میان افعال توبی متناسب با فاعلی که در جمله داریم یکی را انتخاب کنیم . فاعل مفرد با فعل مفرد می آید و فاعل جمع با فعل جمع که تقریبا موضوع آسانی است.

ما نمینویسیم:the troops was moving to the border زیرا troopsبه خاطر وجود Sجمع محسوب میشود و باید به جای was فعل were به کار رود.

سوال های کوتاه جواب

yes /no question یا همان سوال های کوتاه جواب با جابه جا شدن فعل و فاعل با یکدیگر ساخته میشوند .به مثال های زیر توجه کنید:

Is your brother taller than you?

برادرتان از شما بلندتر است؟

Am I bothering you?

آیا من شما را اذیت میکنم؟

Were they embarrassed by the comedian?

آیا کمدین آنها را خجالت زده کرد؟

همین کار را درمورد سوالی کردن حال استمراری نیز انجام میدهیم :

Am I working with you today?

آیا امروز من با تو کار میکنم؟

Is it snowing in the mountains?

ایا( الان)در کوه ها برف می بارد؟

Were your children driving home this weekend?

ایا این اخر هفته بچه های شما به خانه آمدند؟

افعال to be ربطی و کمکی

فعل های کمکی to be اغلب قبل از فعل های اصلی می آیند به طور مثال :

او در حال نواختن پیانو است

He is playing the piano

او این بعد از ظهر میرسد

She will be arriving this afternoon

البته این افعال گاهی اوقات به تنهایی نیز به کار میروند مخصوصا در حواب های کوتاه و مختصر مانند :

“Who’s going to the movies with me?”

کی با من میاد سینما ؟

“I am”

من می آیم

“Who’s responsible for this mess in the bathroom?”

کی مسوول این خرابکاری در حمام است ؟

“She is.”

او است

در جملاتی مانند جملات بالا تاکید بر روی فاعل جمله است و روی فعل تاکید کمتری میشود.

افعال کمکی یا مدال (will و shall و have و do و be و can و ought و might و would و may)میتوانند همراه با شکل پایه فعل to be در جواب های کوتاه به کار روند .مانند :

“Is Heitor in class this morning?”

ایا هیتور امروز صبح در کلاس حضور دارد؟

خب ممکن است

well he might be

“Is anyone helping Heitor with his homework?”

ایا برای این تکالیف کسی به هیتور کمک میکند؟

 “I’m not sure. Suzanne could be.”

مطمئن نیستم .شاید سوزان کمک کند

افعال to be میتوانند به عنوان فعل های ربطی نیز به کار روند که فاعل جمله را به متمم فاعل (subject complement)وصل میکند و صفت را به متمم صفت(adjective complement).فعل های ربطی در واقع عملی در جمله انجام نمیدهند .

متمم فاعل مجددا فاعل را توصیف میکند و متمم صفت مجددا صفت را .مانند:

Professor Moriber is the Director of Online Learning

پروفسور مودیر مدیر برنامه ی یادگیری آنلاین است

Our trip to Yellowstone was fantastic

سفر ما به یولستون فوق العاده بود

ساختار های مجهولی:

افعال to be میتوانند با شکل سوم فعل در جمله قرار گیرند و افعال مجهول بسازند. زمانی ساختار مجهول به کار میرود که فاعل ناشناخته باشد و عملی که در جمله انجام میگیرد مهم تر از بقیه ی اجزای جمله باشد .

برای مثال:

“The professor was assaulted in the hallways” because they do not know the perpetrator of this heinous crime.

در نوشته های تکنیکی، در جایی که عمل انجام شده مهم تر فاعل باشد، صرف نظر از هدف اصلی فعل تنها شکل کمکی فعل to be تغییر میکند تا نشان دهد آیا فاعل مفرد است یا جمع.مانند جملات زیر :

The foundation is supported by enormous floating caissons that keep it from sinking into the swamp.

این بنیاد توسط صندوق مهمات شناور عظیم پشتیبانی می شود که از غرق شدن در باتلاق جلوگیری می کند.

They were constructed by workers half submerged in the murky waters.

آنها توسط کارگران ساخته شده بودند که نیمه غرق در آبهای تیره بودند

توجه داشته باشید در جملاتی که با حروف اضافه مانند by شروع میشود اطلاعاتی در مورد کسی که عمل را انجام میدهد (فاعل) وجود دارد. ساختار های مجهولی همیشه شامل این اطلاعات نمیباشند.به مثال های زیر توجه کنید:

Wooden caissons were used until fiberglass structures were developed in the 1950s.
صندوق های زیر آبی چوبی زمانی استفاده شد که ساختارهای فایبرگلاس در دهه 1950 توسعه یافت

Caissons were also designed to function under water in the construction of bridges.
صندوق های زیر آبی برای طراحی و ساخت پل ها در زیر آب نیز طراحی شده بود

افعال to be برای نشان دادن زمان و عملی که انجام میشود و جنبه های مختلف فعل (ساده .مجهول.کامل) تغییر میکند. مانند جملات زیر :

Water is pumped out of the caisson to create an underwater work chamber. (simple present)
آب به خارج از صندوق ها پمپ می شود تا یک فضای خالی برای کاردر زیر آب ایجاد شود

Some caissons were moved to other construction on sites. (simple past)
برخی از صندوق ها به سایر سایت های ساختمانی منتقل شدند

While the water was being pumped out, workers would enter the top of the waterproof chamber. (past progressive)

در حالی که آب به بیرون میرفت کارگران به بالای اتاق ضدآب میرفتند

Many other uses of caisson construction have been explored. (present perfect)

بسیاری از کاربردهای دیگر ساختار صندوق ها مورد بررسی قرار گرفته است 

Caissons had been used by the ancient Romans. (past perfect)

رومیان باستان از این صندوق ها استفاده میکرده اند

Other uses will be found. (future)

سایر استفاده ها کشف خواهد شد

افعال to be میتوانند برای بیان اطلاعات با سایر افعال مدال (modal) نیز بیایند (همراه با شکل سوم فعل اصلی).

افعال مدال توصیه ،پیش بینی ،حدس ،ضرورت یا امکان یک کار و… را بیان میکنند.مثال های زیر را ببینید:

The wall joints may be weakened if the caissons can’t be rebuilt.
اگر صندوق ها بازسازی نشوند مصافل دیواره ها ممکن است تضعیف شوند.

Perhaps the caissons should be replaced; I think they ought to be.
شاید صندوق ها باید جایگزین شوند؛ من فکر می کنم باید اینگونه شود.

These ancient, sturdy structures might have been rotted by constant exposure to water.
این ساختارهای باستانی و محکم ممکن است با قرار گرفتن دائمی در معرض آب از بین رفته باشند.

زمانی که افعال to be با افعال مدال (modal) می آیند ساختار (phrasal modal) شکل میگیرد .در اینجا چند مثال میتوان زد:

Rosario was able to finish her degree by taking online courses.
رو ساریو با شرکت در دوره های آنلاین توانست مدرک خود را بگیرد
She wasn’t supposed to graduate until next year.
او قرار نبود تا سال آینده فارغ التحصیل شود.
She will be allowed to participate in commencement, though.
او مجاز به شرکت در جشن فارغ التحصیلی خواهد بود
She is about to apply to several graduate programs.
او در حال برنامه ریزی برای چندین برنامه فارغ التحصیلی است
She is going to attend the state university next fall.
او در پاییز آینده در دانشگاه دولتی شرکت خواهد کرد

گاهی اوقات تشخیص اینکه فعل to be فاعل را به صفت ربط میدهد یا فعل و صفت جز ساختار های مجهولی هستند مشکل است.

مثلا در جمله ی certain behavior are allowed فعل کمکی are کلمه ی behavior را به allowed ربط میدهد که فعل اصلی جمله است. یا اینکه allowed میتواند یک فعل مجهول باشد.

در تجزیه و تحلیل نهایی، احتمالا این موضوع اهمیتی ندارد ، اما تمایز انها منجر به تغییرات جالبی می شود. تفاوت بین این جمله ها را در نظر بگیرید:

The jurists were welcomed

حقوقدانان مورد استقبال قرار گرفتند

The jurists were welcome.

حقوقدانان خوش آمدند

در جمله ی اول صفت فعلی welcomed (ساختار مجهولی دارد ) بر روی مورد استقبال قرار گرفتن تاکید دارد مثل لبخند زدن به کسی یا سلام و تبریک گفتن سال نو. در جمله ی دوم welcome گزاره ی جمله است که احساس حقوقدانان نسبت به حضورشان را توضیح میدهد.

جمله های استمراری:

جمله های استمراری شامل افعال to be بعلاوه ی past participle یا افعال ing دار میباشد. طبقه بندی انواع کاربرد های آن را در سطر های زیر میبینید :

برای توصیف اعمالی که همزمان در حال انجام است مانند :

I was doing my homework when my brother broke into my room, crying

من داشتم تکالیفم را انجام میدادم که برادرم گریه کنان وارد اتاقم شد

I will be graduating from college about the same time that you enter high school

همان موقع که شما وارد دبیرستان میشوید من از دانشگاه فارغ التحصیل میشوم

برای توضیح اعمالی که مخالف با عادات همیشگی ماست مانند:

We usually buy the most inexpensive car we can find, but this time we’re buying a luxury sedan
ما معمولا ارزان ترین ماشینی که پیدا میکنیم میخریم اما این دفعه در حال خریدن یک سدان لوکس هستیم

برای بیان عمل های مکرر و همیشگی :

My grandfather is forever retelling the same story about his adventures in Rangoon
پدربزرگ من همیشه داستان ماجراهای خود به رانگون را تکرار میکند

برای توصیف شرایط های موقت نسبت به شرایط های دائمی فرد :

Jeffrey goes to the University of Connecticut, but this summer he is taking courses at the community college.”

جفری به دانشگاه کونکتیکات میرود اما این تابستان دوره های خود را در community college میگذراند.

برای بیان عمل های ناتمام :

Harvey and Mark are working on their deck.

هاروی و مارک در حال کار بر روی عرشه ی کشتی هستند

سوالات کوتاه (tag question):

هنگامی که افعال to be را در سوالات کوتاه استفاده میکنیم باید فعل را همراه با ضمیر جمله به کار ببریم . و در بعضی موارد با not که منفی کننده است به کار میبریم .

جمله های مثبت با سوالات منفی و جمله های منفی با سوالات مثبت به کار میروند .به مثال های زیر دقت کنید:

Robert Frost was America’s favorite poet, wasn’t he?
رابرت فراست، شاعر محبوب آمریکایی بود، نبود؟

He wasn’t widely accepted in this country at first, was he?
او در ابتدا در همه جای این کشور پذیرفته نشد، شد؟

You were going to skip this poem, weren’t you?
شما قصد دارید این شعر را از قلم بیندازید ، مگه نه ؟

There were several typographical errors in this anthology, weren’t there? (Be careful here. It’s not “weren’t they.”)
چندین خطای تایپی در این مجموعه وجود داشت، نداشت؟

I am not a very good reader, am I?
من خواننده ی خوبی نیستم .هستم؟

I’m a better reader than you, aren’t
من خواننده ی بهتری نسبت تو هستم .نیستم؟

فعل های to be
قید ها :

1- قید ها معمولا بعد از افعال to be می آیند .

As a student, he was seldom happy

به عنوان یک دانش آموز به ندرت خوشحال بود

Arturo is always first in line

ارتور همیشه در صف اول بود

They were never on time.

آنها هیچوقت سر وقت کار خود را انجام نمیدادند

2- قید ها بعد از افعال to be اما قبل از افعال اصلی می آیند :

My brother-in-law still works for the bank

.برادر شوهرم هنوز در بانک کار میکند

He is still a teller after twenty years.

او بعد از بیست سال هنوز خبرنگار است

3- قیدها میتوانند بین مصدر و یک صفت مفعولی قرار گیرند :

This medicine has to be carefully administered.

این دارو باید با دقت تجویز شود

She turned out to be secretly married to her childhood sweetheart.

معلوم شد که او به طور مخفیانه با دوست دوران کودکیش ازدواج کرده است.

عبارات فعلی مبهم همراه با be

عبارات فعلی همراه با be صرفا روش متفاوتی برای نوشتن جمله است و بهتر است فعل ساده در جمله نوشته شود. بنابراین be support of به جای support میتواند طولانی باشد.

ساختار هایی که با “be” همراه هستند به شرح زیر تعریف شده است: فعل ساده (در پرانتز) برای به کار بردن در جمله معمولا بهتر است:

be abusive of (abuse)
be applicable to (apply to)
be benefited by (benefit from)
be derived from (derive from)
be desirous of (desire or want)
be determinative of (determine)
be in agreement (agree)
be in attendance (attend)
be indicative of (indicate)
be in error (err)

be in existence (exist)
be influential on (influence)
be in possession of (possess)
be in receipt of (have received)
be in violation of (violate)
be operative (operate)
be productive of (produce)
be promotive of (promote)
be supportive of (support)

فرم های کنشی و حالتی (stative and dynamic):

فعل های کنشی و حالتی در مورد عمل های خواسته یا ناخواسته میباشد. و این افعال میتوانند به صورت استمراری یا غیر استمراری به کار روند به طور مثال :

I am silly / من احمقم

I am being silly / من احمق شدم

I have chosen to be silly / من انتخاب کردم که احمق باشم

اما در جمله ی :I am tallفعل tall یک فعل حالتی است (stative) و نمیتوان آن را به صورت استمراری به کار برد. و نمیتوانیم بگوییم I am being tall.

به مثال زیر توجه کنید :

Two plus two equals four / دو بعلاوه ی دو میشود چهار

Equal فعلی حالتی (stative) و منفعل است و نمیتواند به صورت استمراری نوشته شود. زیرا هیچ انتخاب و جواب دیگری برای این جمله وجود ندارد. و نمیتوانیم بگوییم two plus two is equaling four.

بنابراین میتوانیم بگوییم اسم ها و ضمایر میتوانند با ویژگی های خواستن و نخواستن شرح داده شوند و فعل های حالتی فعل هایی هستند که نمیتوان آنها را به صورت استمراری به کار برد اما فعل های کنشی را میتوان به صورت استمراری به کار برد .

مثالی دیگر :
She is being a good worker / او یک کارگر خوب است .(به این دلیل که او تصمیم میگیرد که چنین باشد (dynamic)

ما مینویسیم she is (not is being)on Olympic athlete (او یک ورزشکار المپیک است) چون زمانی او به یک ورزشکار تبدیل شده اما اکنون خواهان ان نیست. (stative)

مطلب مرتبط

افعال کمکی

منبع:

http://guidetogrammar.org/grammar/to_be.htm

دیدگاهتان را بنویسید