انواع فعل ها در زبان انگلیسی

فعل از اصلی ترین بخش های هر جمله است و توصیف کننده عملی است. انواع فعل ها در زبان انگلیسی متنوع بوده و در دسته بندی های گوناگون قرار می گیرند. هر فعل می تواند بسته به نوع و ساختار خود، در زمان های گذشته، حال و اینده، و نیز دسته بندی های متعلق به ان قرار بگیرد.

انواع فعل ها در زبان انگلیسی:

در زبان انگلیسی، استفاده درست از فعل‌ها اهمیت زیادی دارد. با درک گونه‌های مختلف فعل و نحوه استفاده از آنها، می‌توان ارتباط بهتری با دیگران برقرار کرد و نوع دقیق عمل یا وضعیتی را انتقال داد. زبان انگلیسی، همانند دیگر زبان‌ها، دارای ساختارها و قواعد خاص خود است. یکی از اجزاء مهم و پایه‌ای این زبان، فعل‌ها هستند. فعل‌ها، اطلاعاتی در مورد عملی که انجام می‌شود، فراهم می‌کنند. در این متن، به توضیح چند نوع مختلف از فعل‌ها در زبان انگلیسی پرداخته می‌شود.

دسته بندی انواع فعل ها در زبان انگلیسی از لحاظ ساختاری:

 

 • فعل‌های اصلی (Main Verbs)
  فعل‌های اصلی، عمل یا وضعیتی را نشان می‌دهند. مثل: run (دویدن), eat (خوردن), think (فکر کردن).
 • فعل‌های کمکی (Auxiliary Verbs)
  این فعل‌ها، به تغییر معنای فعل اصلی یا تشکیل زمان‌های مختلف انجام می‌دهند. مثل: be, have, will.
 • فعل‌های مدال (Modal Verbs)
  فعل‌های مدال، نظر، احتمال، توانایی یا وظیفه را نشان می‌دهند. مثل: can, must, should.
 • فعل‌های نامنظم (Irregular Verbs)
  این فعل‌ها در زمان گذشته یا زمان‌های دیگر، قواعد مخصوص به خود را دارند. مثل: go (went), see (saw).
 • فعل‌های منظم (Regular Verbs)
  این فعل‌ها با اضافه کردن “-ed” به پایان آنها در زمان گذشته به کار می‌روند. مثل: play (played), watch (watched).
 • فعل‌های ناکامل (Phrasal Verbs)
  این فعل‌ها ترکیبی از فعل و حرف اضافه یا قید هستند و معانی خاص خود را دارند. مثل: give up (ترک کردن), run out (تمام شدن).
 • فعل‌های مرکب (Compound Verbs)
  این فعل‌ها ترکیبی از دو یا چند فعل هستند و معنای خاصی را ایجاد می‌کنند. مثل: double-check, babysit.

 

انواع فعل از نظر زمانی:

فعل‌ها در زبان انگلیسی بر اساس زمان به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند. هر زمان، وضعیتی معین از فعل را نمایان می‌کند و نشان‌دهنده‌ی رخدادی در گذشته، حال یا آینده است. در زیر، دسته‌بندی انواع فعل از لحاظ زمانی را مشاهده می‌کنید:

 

زمان حال (Present Tenses):

 

 • حال ساده (Simple Present): اطلاعات عمومی، عادات یا واقعیات را نشان می‌دهد. مثل: “I read books.”
 • حال استمراری (Present Continuous): فعالیت‌هایی که در همین لحظه انجام می‌شوند. مثل: “She is reading a book now.”
 • حال کامل (Present Perfect): فعالیت‌هایی که در گذشته شروع شده و تأثیر یا ارتباطی با حال دارند. مثل: “They have read that book.”
 • حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous): فعالیت‌هایی که در گذشته شروع شده و تا حالا ادامه داشته یا به تازگی پایان یافته است. مثل: “He has been reading for two hours.”

 

زمان گذشته (Past Tenses):

 

 • گذشته ساده (Simple Past): فعالیت‌هایی که در گذشته انجام شده و پایان یافته است. مثل: “They read a book yesterday.”
 • گذشته استمراری (Past Continuous): فعالیت‌هایی که در گذشته در حال انجام بوده. مثل: “I was reading when she called.”
 • گذشته کامل (Past Perfect): فعالیت‌هایی که قبل از فعالیت دیگر در گذشته اتفاق افتاده است. مثل: “She had read the book before I saw her.”
 • گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous): فعالیت‌هایی که در گذشته آغاز شده و تا یک نقطه‌ی خاص در گذشته ادامه داشته است. مثل: “They had been reading for two hours when we arrived.”

 

زمان آینده (Future Tenses):

 

 • آینده ساده (Simple Future): فعالیت‌هایی که در آینده انجام خواهند شد. مثل: “I will read that book.”
 • آینده استمراری (Future Continuous): فعالیت‌هایی که در یک نقطه‌ی خاص در آینده در حال انجام خواهند بود. مثل: “I will be reading at 7 pm.”
 • آینده کامل (Future Perfect): فعالیت‌هایی که تا یک نقطه‌ی معین در آینده به پایان رسیده خواهند بود. مثل: “I will have read the book by tomorrow.”
 • آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous): فعالیت‌هایی که تا یک نقطه‌ی معین در آینده به مدت معینی ادامه خواهند داشت. مثل: “I will have been reading for two hours by the time you arrive.”
  با درک این زمان‌های مختلف، می‌توان به فهم بهتر جملات و بیان افکار با دقت بیشتری پرداخت.

 

افعال با قاعده و بی قاعده:

افعال با قاعده (Regular Verbs): این افعال در زمان گذشته و participle گذشته با افزودن “-ed” به پایان فعل ساده تشکیل می‌شوند. مثال: “play” تبدیل می‌شود به “played” و “work” تبدیل می‌شود به “worked”.
افعال بی قاعده (Irregular Verbs): این افعال قاعده مشخصی برای تشکیل زمان گذشته یا participle گذشته ندارند و باید آنها را به صورت حفظی یاد گرفت. مثال: “go” تبدیل می‌شود به “went” (گذشته) و “gone” (participle گذشته)، یا “sing” که تبدیل می‌شود به “sang” و “sung”.

فعل ثابت و پویا:

افعال پویا (Dynamic Verbs): این افعال نشان‌دهندهٔ فعالیت‌ها یا عملیات‌هایی هستند که به مدت معینی ادامه دارند. مثال‌هایی از افعال پویا عبارت‌اند از: run, talk, eat, و work.
افعال ثابت یا افعال حالتی (Stative Verbs): این افعال نشان‌دهندهٔ حالات، احساسات، عقاید یا وضعیت‌هایی هستند که تغییر یافته یا فعالیت معینی ندارند. به همین دلیل، معمولاً با زمان‌های استمراری استفاده نمی‌شوند. مثال‌هایی از افعال حالتی عبارت‌اند از: believe, want, know, و own.

 

دسته‌بندي فعل انگليسي مثال معني مثال
افعال با قاعده look She looks at the sky. او به آسمان نگاه مي‌کند.
افعال بي قاعده go He went to school. او به مدرسه رفت.
افعال کمکي have I have seen that movie. من آن فيلم را ديده‌ام.
افعال پويا eat They are eating breakfast. آنها دارند صبحانه مي‌خورند.
افعال حالتي believe I believe in you. من به تو اعتقاد دارم.

دیدگاهتان را بنویسید