بعد از can فعل چگونه است

یکی از افعال کمکی پر کاربرد، can است. این فعل که به معنای توانایی یا اجازه دادن است، معمولا نیاز به فعل اصلی دیگری دارد که بعد از ان وارد جمله می شود. اما بعد از can فعل چگونه است؟

بعد از can فعل چگونه است:

فعل “can” یکی از modal verbs یا افعال مودال در زبان انگلیسی است. افعال مودال برای بیان توانایی، اجازه، احتمال یا وظایف استفاده می‌شوند. ویژگی مشترک این افعال این است که هیچ‌گاه به تنهایی به کار نمی‌روند و همیشه پیش از فعل اصلی قرار می‌گیرند.

ویژگی‌های استفاده از “can” در جملات:

توانایی: برای نشان دادن توانایی فیزیکی یا مهارتی:

I can swim.
(من می‌توانم شنا کنم)

She can speak French.
(او می‌تواند فرانسوی صحبت کند)

اجازه: برای پرسیدن یا دادن اجازه:

Can I use your phone?
(آیا می‌توانم از تلفن شما استفاده کنم؟)

You can leave now.
(شما الان می‌توانید بروید)

احتمال: برای نشان دادن چیزی که ممکن است واقعیت داشته باشد:

It can be dangerous to drive in this weather.
(رانندگی در این هوا می‌تواند خطرناک باشد)

ساختار: بعد از “can” فعل به صورت ساده (base form) بدون “to” قرار می‌گیرد. به مثال‌های بالا توجه کنید: “swim”, “speak”, “use”, و “leave” همگی فعل‌های ساده هستند و هیچ‌گاه بعد از “can” نباید فعل به شکل سوم (past participle) یا ing داشته باشد.

در نهایت، “can” فقط در زمان حال استفاده می‌شود. برای زمان گذشته از “could” استفاده می‌کنیم.

 

بعد از can فعل چگونه است:

بعد از “can” فعل به صورت ساده یا “base form” قرار می‌گیرد. به این معنا که:

فعل نباید با “to” بیاید.
فعل نباید در حالت گذشته باشد.
فعل نباید با پسوند “ing” بیاید.

مثال‌هایی برای نشان دادن چگونگی قرار گرفتن فعل بعد از “can”:

I can swim. (می‌توانم شنا کنم)
نه “I can to swim” و نه “I can swimming”.

She can speak English. (او می‌تواند انگلیسی صحبت کند)
نه “She can to speak English” و نه “She can speaking English”.

Can you help me? (آیا می‌توانی به من کمک کنی؟)
نه “Can you to help me?” و نه “Can you helping me?”

در تمام موارد فوق، فعل بلافاصله پس از “can” در حالت ساده یا “base form” قرار گرفته است.

 

Modal Verb Structure of Main Verb Example
Can Base Form (without ‘to’) can run
Can Base Form (without ‘to’) can swim
Can Base Form (without ‘to’) can write

ساختار فعل بعد از could چگونه است:

بعد از “could” (که یکی دیگر از افعال مودال است) فعل به صورت ساده یا “base form” قرار می‌گیرد، مشابه “can”. به این معنا که:

فعل نباید با “to” بیاید.
فعل نباید در حالت گذشته باشد.
فعل نباید با پسوند “ing” بیاید.

مثال‌هایی برای نشان دادن چگونگی قرار گرفتن فعل بعد از “could”:

I could swim when I was five. (وقتی پنج ساله بودم می‌توانستم شنا کنم)
نه “I could to swim” و نه “I could swimming”.

She could speak French when she lived in France. (وقتی در فرانسه زندگی می‌کرد، می‌توانست فرانسوی صحبت کند)
نه “She could to speak French” و نه “She could speaking French”.

Could you help me yesterday? (آیا دیروز می‌توانستی به من کمک کنی؟)
نه “Could you to help me?” و نه “Could you helping me?”

همان‌طور که می‌بینید، در تمام موارد فوق، فعل بلافاصله پس از “could” در حالت ساده یا “base form” قرار گرفته است.

در چه زمان هایی can نیاز به فعل اصلی ندارد و تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد:

“Can” در برخی موارد می‌تواند بدون فعل اصلی بیاید، به ویژه وقتی جواب یک سوال است یا وقتی معنای فعل اصلی از زمینه موضوع قابل فهم است. در این موارد، “can” (یا سایر افعال مودال) می‌تواند به تنهایی بیاید و نیازی به ذکر فعل اصلی ندارد.

بعضی از مواردی که “can” می‌تواند بدون فعل اصلی استفاده شود:

پاسخ به سوالات:

A: Can you play the guitar?

B: Yes, I can.
(در این‌جا “play the guitar” در جواب ذکر نشده است، اما منظورش مشخص است.)

پرسش در مورد توانایی:

A: Who can help with this task?
B: I can!

موافقت یا مخالفت با یک پیشنهاد یا نظر:

A: We can go to the cinema tonight.
B: Sounds good. I can.

در تمام موارد فوق، “can” به تنهایی آمده است و فعل اصلی ذکر نشده، اما بر اساس زمینه مکالمه، معنای فعل اصلی مشخص و قابل فهم است.

 

دیدگاهتان را بنویسید