بعد از mind فعل به چه صورت میاد

Mind کلمه ای چند معنیست که هم می تواند به عنوان اسم و هم به عنوان فعل استفاده شود. استفاده از این کلمه به عنوان فعل، مخالف بودن، ناراحت شدن، و … است. گرامر استفاده از این فعل در جملات متفاوت بوده و باید اصولی خاص برای جملات سوالی و پرسش به ان ها رعایت شود. یکی از نکات مهم و ابتدایی در این است که بعد از mind فعل به چه صورت میاد:

بعد از mind فعل به چه صورت میاد:

فعل “mind” در زبان انگلیسی چندین معنی و کاربرد دارد، اما اغلب در سوالات استفاده می‌شود تا بپرسیم که آیا کسی اعتراضی دارد یا ناراحت می‌شود از انجام یک کار خاص.

معنی:
وقتی “mind” به تنهایی به عنوان یک فعل استفاده می‌شود، معمولاً به معنی “اعتراض داشتن”، “مخالفت کردن” یا “ناراحت شدن” استفاده می‌شود.

کاربردها و مثال‌ها:

در سوالات برای پرسیدن از کسی که آیا مخالفتی با چیزی دارد یا نه:

Do you mind if I open the window?
(آیا اعتراضی دارید اگر پنجره را باز کنم؟)

Would you mind waiting a moment?
(آیا مخالفتی دارید کمی منتظر بمانید؟)

برای بیان ناراحتی یا مخالفت با چیزی در گذشته:

I minded when she used to borrow my clothes without asking.
(وقتی او بدون پرسیدن لباس‌های من را قرض می‌گرفت، من ناراحت می‌شدم)

They didn’t mind the cold weather last winter.
(آن‌ها از سرمای هوا در زمستان گذشته ناراحت نشدند)

در کل، فعل “mind” در موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که می‌خواهیم از دیگران بپرسیم آیا مخالفتی با کار یا وضعیت معینی دارند یا نه. این فعل بیشتر در جملات سوالی و غالباً در زبان محاوره‌ای به کار می‌رود.

 

نحوه استفاده از mind در جملات پرسشی:

فعل “mind” برای ساخت جملات سوالی معمولاً با استراکچر خاصی به کار می‌رود، به ویژه وقتی می‌خواهیم از کسی بپرسیم که آیا اعتراضی به انجام یک کار خاص دارد یا نه. در اینجا استراکچر گرامری جملات سوالی با فعل “mind” را می‌بینید:

Do/Does + subject + mind + verb-ing …?

با افعال متناوب و زمان حال ساده:

Do you mind opening the window?
Does he mind joining us for dinner?

Would + subject + mind + verb-ing …?

وقتی می‌خواهیم پرسشی را کمی مودبانه‌تر کنیم:

Would you mind waiting here?
Would she mind helping me with this task?

به موارد زیر توجه داشته باشید:

بعد از “mind”، فعل با پسوند “-ing” استفاده می‌شود.
اگر پس از “mind” یک اسم یا ضمیر بیاید (و نه فعل با “-ing”)، نیازی به استفاده از فعل با “-ing” نیست.

Do you mind the noise?
Would you mind the dog staying here?

این استراکچر‌ها به شما کمک می‌کنند تا به طور مودبانه از دیگران بپرسید آیا اعتراضی به کار یا وضعیت معینی دارند یا نه.

نحوه پاسخگویی به سوالات پرسشی با mind:

وقتی کسی از شما با استفاده از فعل “mind” سوال می‌پرسد، می‌توانید با استفاده از جملات زیر پاسخ دهید:

اگر شما اعتراض یا مشکلی ندارید:

No, I don’t mind.
Not at all.
No problem.
Go ahead.
Of course not.

اگر شما اعتراض یا مشکلی دارید:

Yes, I do mind.
I’d rather you didn’t.
Actually, I’d prefer if you didn’t.
I’d appreciate it if you didn’t.

ساختار جمله ساده و منفی با فعل mind:

در اینجا گرامر ساخت جمله مثبت و منفی با فعل “mind” را می‌بینید:

جملات مثبت:

Subject + don’t/doesn’t + mind + verb-ing …

مثال:

I don’t mind helping with the chores.
(من اعتراضی به کمک به کارهای خانه ندارم)

She doesn’t mind working late.
(او اعتراضی به کار کردن تا دیر ندارد)

جملات منفی:

برای ایجاد جملات منفی با “mind”, می‌توانید از جملات سوالی استفاده کنید و یا برخی جملات را معکوس کنید. ولی به صورت مستقیم و متداول، استفاده از “mind” در جملات منفی رایج نیست. در عوض، می‌توانید عباراتی مانند “prefer”, “would rather” یا سایر عبارات مشابه را استفاده کنید.

مثال:

I’d rather you didn’t smoke here.
(ترجیح می‌دهم اینجا سیگار نکشید)

She prefers not to work on weekends.
(او ترجیح می‌دهد در آخر هفته کار نکند)

با این حال، اگر واقعاً بخواهید جمله منفی با “mind” بسازید، می‌توانید جملاتی مانند “I do mind if you smoke here” (من اعتراض دارم اگر اینجا سیگار بکشید) استفاده کنید، ولی این نوع جمله‌سازی به ندرت استفاده می‌شود.

 

نوع جمله استراکچر مثال
پرسشي Do/Does + subject + mind + verb-ing …? Do you mind opening the window?
ساده (مثبت) Subject + don’t/doesn’t + mind + verb-ing … I don’t mind helping with the chores.
منفي Subject + do/does + mind + verb-ing … I do mind smoking in the house.

دیدگاهتان را بنویسید