بعد از more چی میاد

More کلمه ای پرکاربرد به معنی بیشتر است. این کلمه در جملاتی قرار می گیرد که اندازه چیزی مد نظر باشد. اما از نظر گرامری این سوال ایجاد می شود که بعد از more چی میاد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که این کلمه معمولا با اسامی یا ضمیر ها همراه می شود.

بعد از more چی میاد:

فعل “more” یکی از کلمات اساسی و پرکاربرد در زبان انگلیسی است. این کلمه در اکثر موارد به معنی “بیشتر” استفاده می‌شود، ولی بسته به زمینه و ساختار جمله، معانی دیگری نیز می‌تواند داشته باشد.

بیشتر (در مقایسه با چیزی دیگر):

I need more time to finish the project.
معنی: من به وقت بیشتری برای تکمیل پروژه نیاز دارم

مقدار اضافی:

Would you like more coffee?
معنی: آیا می‌خواهید قهوه‌ی بیشتری داشته باشید؟

به معنی “علاوه بر این” یا “همچنین”:

More importantly, we need to consider the environmental impact.
معنی: مهم‌تر از این، ما باید به تأثیرات زیست‌محیطی توجه کنیم

در ساختارهای تشدیدی:

The more the merrier.
معنی: هر چه تعداد بیشتر، شادی هم بیشتر

در ساختارهای مشروطی:

The more you practice, the better you’ll become.
معنی: هر چه بیشتر تمرین کنی، بهتر خواهی شد

به معنی “بیش از حد”:

It’s more than I expected.
معنی: این بیش از آن چیزی است که من انتظار داشتم

به معنی “مجدداً” یا “دوباره”:

Tell me more!
معنی: بیشتر بگو

در ترکیب با افعال:

I like reading more than watching TV.
معنی: من دوست دارم بیشتر بخوانم تا تلویزیون تماشا کنم

در ترکیب با قیدها:

She visits her family more often than I do.
معنی: او بیشتر از من به دیدن خانواده‌اش می‌رود

“More” همچنین می‌تواند به عنوان یک اسم به کار رود و به معنی “مقدار یا چیز اضافی” باشد:

I’ll have some more.
معنی: من کمی بیشتر می‌خواهم

بعد از more چی میاد و بررسی گرامر این کلمه:

“More” یکی از مقایسه‌یی‌های مرتبه‌ی میانی (comparative form) در زبان انگلیسی است و برای مقایسه‌ی مقادیر استفاده می‌شود. گاهی اوقات نحوه‌ی استفاده از “more” به سادگی با نوع کلماتی که بعد از آن می‌آیند، مشخص می‌شود. در اینجا چگونگی استفاده از “more” را بررسی خواهیم کرد:

با اسم‌ها:
معمولاً “more” با اسم‌ها به کار می‌رود و به معنی “یک مقدار یا تعداد اضافی از چیزی” است.

مثال: We need more time.
معنی: ما به وقت بیشتری نیاز داریم

با صفات یا قیدهای چند هجایی:
وقتی صفت یا قید دو یا چند هجایی داریم، معمولاً “more” قبل از آن می‌آید.

مثال: She is more intelligent than her brother.
معنی: او هوشمندتر از برادرش است

با فعل:
در این حالت، “more” معمولاً با فعل‌ها به معنی “بیشتر از قبل” به کار می‌رود.

مثال: I want to travel more.
معنی: من می‌خواهم بیشتر سفر کنم

در عبارات مقایسه‌ای:

More than: بیشتر از

مثال: I have more books than you.
معنی: من کتاب‌های بیشتری نسبت به تو دارم

No more than: حداکثر یا فقط

مثال: It was no more than 5 dollars.
معنی: این حداکثر 5 دلار بود

در عباراتی که نشان‌دهنده‌ی زیاده‌روی یا حداکثریت هستند:

مثال: More or less.
معنی: تقریباً یا به طور کلی

مثال: The more, the merrier.
معنی: هر چه بیشتر، شادی هم بیشتر

در ساختارهای شرطی:

The more… the more…: هر چه… بیشتر، … هم بیشتر

مثال: The more you study, the more you learn.
معنی: هر چه بیشتر مطالعه کنی، بیشتر هم یاد می‌گیری

“More” یکی از کلماتی است که بسته به موقعیت و ساختار جمله، می‌تواند با انواع مختلفی از کلمات به کار برده شود. اما در بسیاری از موارد، این کلمه با اسم‌ها، صفات، و قیدها به کار می‌رود.

 

ساختار مثال معني
more + noun We need more time. ما به وقت بيشتري نياز داريم.
more + adjective/adverb (چند هجايي) She is more intelligent than her brother. او هوشمندتر از برادرش است.
verb + more I want to travel more. من مي‌خواهم بيشتر سفر کنم.
more than I have more books than you. من کتاب‌هاي بيشتري نسبت به تو دارم.
no more than It was no more than 5 dollars. اين حداکثر 5 دلار بود.
more or less The project is more or less complete. پروژه تقريباً تکميل است.
The more… the more… The more you study, the more you learn. هر چه بيشتر مطالعه کني، بيشتر هم ياد مي‌گيري.

نکات مهم و استثناها در استفاده از more:

استفاده از “more” در زبان انگلیسی به نظر می‌رسد که ساده باشد، اما همچنان برخی نکات و استثناها وجود دارد که باید به آن‌ها توجه داشت:

صفات و قیدهای یک هجایی:

برخی صفات و قیدهای یک هجایی با پسوند “-er” مقایسه می‌شوند، نه با استفاده از “more”.

مثال: fast → faster (نه more fast)

استثناهایی در صفات یک هجایی:

برخی صفات یک هجایی با “more” مقایسه می‌شوند به جای افزودن پسوند “-er”.

مثال: more right, more real

“More” با “much”:

در مقایسه‌های منفی، ما گاهی اوقات از “much” قبل از “more” استفاده می‌کنیم.

مثال: It’s not much more expensive than the other one.

استفاده‌ی متداول “more” در ساختارهای مقایسه‌ای:

در برخی موارد، استفاده از “more” برای تأکید و بیان تفاوت‌های زیاد بین دو چیز استفاده می‌شود.

مثال: The more the merrier.
(یعنی هر چه تعداد افراد بیشتر باشد، شادی هم بیشتر است)

“More and more”:

این عبارت برای بیان افزایش مداوم چیزی استفاده می‌شود.

مثال: As the days went by, he became more and more anxious.

“More than” vs. “over”:

در مورد تعداد و مقادیر، “more than” و “over” می‌توانند به طور متناوب استفاده شوند.

مثال: There were more than 50 people at the party. = There were over 50 people at the party.

“More than anything/anyone”:

این عبارت برای بیان اولویت یا تأکید استفاده می‌شود.

مثال: I want to see you more than anything.

“More so”:

این عبارت برای بیان “در حد بیشتری” یا “به ویژه” استفاده می‌شود.

مثال: The test was hard, the second part more so.

دیدگاهتان را بنویسید