تبدیل جمله active به passive

مقدمه: تعریف جملات Active و Passive

در زبان انگلیسی، جملات به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: Active (اکتیو یا معلوم) و Passive (مجهول). اگر شما به دنبال یادگیری و تسلط بر تبدیل جملات اکتیو به مجهول یا برعکس هستید، در این مقاله به شما گام به گام آموزش می‌دهیم.

تشخیص جملات اکتیو و مجهول

برای تبدیل یک جمله از حالت اکتیو به مجهول، ابتدا باید بتوانیم تشخیص دهیم که جمله مورد نظر اکتیو است یا مجهول. در جملات اکتیو، فاعل جمله مستقیماً عملی را انجام می‌دهد. در جملات مجهول، فاعل جمله معلوم نیست یا اهمیت ثانویه‌ای دارد و تاکید بر مفعول است.

فرمول تبدیل جملات اکتیو active (معلوم) به پسیو passive (مجهول)

فرمول کلی:
مفعول + فعل کمکی + قسمت سوم فعل اصلی + (توسط + فاعل)

اکتیو:
He writes a letter
پسیو:
A letter is written by him
معنی: یک نامه توسط او نوشته می‌شود.

اکتیو:
The cat chases the mouse
پسیو:
The mouse is chased by the cat
معنی: موش توسط گربه تعقیب می‌شود.

اکتیو:
She sings a song
پسیو:
A song is sung by her
معنی: یک آهنگ توسط او خوانده می‌شود.

اکتیو:
They have completed the assignment
پسیو:
The assignment has been completed by them
معنی: تکلیف توسط آنها انجام شده است.

اکتیو:
The teacher teaches the students
پسیو:
The students are taught by the teacher
معنی: دانش‌آموزان توسط معلم آموزش داده می‌شوند.

اکتیو:
The company will launch a new product
پسیو:
A new product will be launched by the company
معنی: یک محصول جدید توسط شرکت راه‌اندازی خواهد شد.

اکتیو: The chef cooked the meal
پسیو: The meal was cooked by the chef
معنی: وعده غذایی توسط آشپز پخته شد.

اکتیو:
The gardener waters the plants
پسیو:
The plants are watered by the gardener
معنی: گیاهان توسط باغبان آبیاری می‌شوند.

اکتیو:
The committee will review the document.
پسیو:
The document will be reviewed by the committee.
معنی: سند توسط کمیته بازبینی خواهد شد.

اکتیو:
The audience applauded the actor
پسیو:
The actor was applauded by the audience
معنی: بازیگر توسط مخاطبین تشویق شد.

روش تبدیل جمله اکتیو به مجهول

برای تبدیل یک جمله از حالت اکتیو به مجهول، ترتیب بخش‌های مختلف جمله تغییر می‌کند. مفعول جمله اکتیو به عنوان موضوع جمله مجهول به کار می‌رود و فاعل جمله اکتیو حذف یا با استفاده از “by” به جمله اضافه می‌شود.

مثال‌های تبدیل جمله اکتیو به مجهول

برای درک بهتر این تبدیل، به چند مثال نگاه کنیم:

جمله اکتیو جمله مجهول
She writes a letter A letter is written by her
They play football Football is played by them

تبدیل جملات با زمان‌های مختلف

با توجه به زمان فعل موجود در جمله، فرم جملات مجهول می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال، اگر فعل در زمان حال ساده باشد، “am/is/are” به همراه قسمت سوم فعل (past participle) در جمله مجهول استفاده می‌شود.

زمان‌های مختلف در جملات مجهول

در هنگام تبدیل جملات اکتیو به مجهول، باید به زمان فعل نیز دقت کرد. در ادامه، نحوه تبدیل جملات با افعال مختلف به جملات مجهول را بررسی می‌کنیم.

حال ساده در جملات مجهول

وقتی فعل جمله اکتیو در زمان حال ساده است، در جمله مجهول از “am/is/are” به همراه قسمت سوم فعل استفاده می‌شود.

مثال اکتیو:
He eats an apple

مثال مجهول:
An apple is eaten by him

گذشته ساده در جملات مجهول

وقتی فعل جمله اکتیو در زمان گذشته ساده است، در جمله مجهول از “was/were” به همراه قسمت سوم فعل استفاده می‌شود.

مثال اکتیو:
They painted the house

مثال مجهول:
The house was painted by them

حال کامل در جملات مجهول

وقتی فعل جمله اکتیو در زمان حال کامل است، در جمله مجهول از “has/have been” به همراه قسمت سوم فعل استفاده می‌شود.

مثال اکتیو: She has finished the task
مثال مجهول: The task has been finished by her

چرا از جملات مجهول استفاده می‌کنیم؟

یکی از سوالات رایج در مورد جملات مجهول این است که چرا و در کجا باید از آن‌ها استفاده کرد. در بسیاری از موارد، هنگامی که فاعل جمله نامعلوم است یا اهمیت ندارد، از جملات مجهول استفاده می‌شود. همچنین وقتی می‌خواهیم تاکید خودمان را بیشتر بر مفعول جمله بگذاریم، جملات مجهول به کار می‌بریم.

ویژگی‌های جملات مجهول

تاکید بر مفعول جمله به جای فاعل.

فاعل جمله ممکن است حذف شود یا با استفاده از “by” در انتهای جمله آورده شود.

از قسمت سوم فعل به همراه فعل کمکی مناسب برای زمان مورد نظر استفاده می‌شود.

نکات مهم در تبدیل جملات اکتیو به مجهول

همیشه از قسمت سوم فعل استفاده کنید.

بعضی از فعل‌ها، مثل فعل‌های بی‌تکمیل، نمی‌توانند به صورت مجهول بیان شوند.

موقعیت زمانی فعل باید در نظر گرفته شود.

در برخی موارد، جمله مجهول بیانی کلان‌تر یا رسمی‌تر می‌دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید