تبدیل صفت به فعل در انگلیسی

در زبان انگلیسی گاها می توان کلمات را از نوعی به نوع دیگر تغییر داد و کلمه ای با معنی جدید و ساختار متفاوت تشکیل داد. تبدیل صفت به فعل در انگلیسی عمدتا با هدف افزایش دقت در بیان اطلاعات صورت می گیرد.

تبدیل صفت به فعل در انگلیسی:

هدف تبدیل صفت به فعل در انگلیسی: زبان انگلیسی گسترده و پویا است و در بسیاری از موارد، تغییر یک کلمه از یک نوع به نوع دیگر می‌تواند به معنای جمله، تأکید یا نحوه بیان اطلاعات تأثیر بزرگی داشته باشد. هدف اصلی از تبدیل صفت به فعل، افزایش دقت و تبیین در بیان اطلاعات است. این تغییر می‌تواند نوع فعالیت یا حالتی که در حال انجام است را نشان دهد.

روش تبدیل صفت به فعل:

تبدیل صفت به فعل در زبان انگلیسی ممکن است با استفاده از مکانیزم‌ها و روش‌های مختلف صورت پذیرد. در اینجا به برخی از این روش‌ها پرداخته شده‌است:
استفاده از پسوندها:

-en: این پسوند برخی صفت‌ها را به فعل تبدیل می‌کند.

short → shorten
wide → widen
deep → deepen

-ify یا -fy: برخی صفت‌ها با اضافه کردن این پسوندها تبدیل به فعل می‌شوند.

pure → purify
solid → solidify
simple → simplify

استفاده از پیشوندها:

en-: برخی صفت‌ها با اضافه کردن این پیشوند تبدیل به فعل می‌شوند.

rich → enrich
danger → endanger
slave → enslave

فعل‌های مستقل:

برخی صفت‌ها فعل مستقل و متفاوتی دارند که باید به طور جداگانه یاد گرفته شود.

warm → warm up
calm → calm down

استفاده از فعل‌های کمکی:

برخی صفت‌ها نیاز به فعل کمکی دارند تا به فعل تبدیل شوند.

active → become active
famous → become famous

استفاده از فعل‌های مشابه با تغییرات جزئی:

clear → clarify
quiet → quieten

در نهایت، مهم است به یاد داشته باشید که همیشه یک الگو یا قاعده‌ی ثابت برای تبدیل صفت به فعل وجود ندارد. بسیاری از موارد باید به طور جداگانه یاد گرفته شود، و بهتر است با مطالعه و تمرین زیاد در مواجهه با آن‌ها به تسلط برسید.

 

صفت فعل مرتبط
active activate
long lengthen
short shorten
wide widen
narrow narrow
deep deepen
strong strengthen
weak weaken
broad broaden
quiet quieten
pure purify
simple simplify

چه صفت هایی در انگلیسی قابلیت تبدیل به فعل شدن را ندارند؟

زبان انگلیسی دارای تعداد زیادی صفت است که نمی‌توان آن‌ها را به فعل تبدیل کرد یا حداقل چنین تبدیلی برای آن‌ها معمول و مرسوم نیست. در زیر به برخی از این صفت‌ها اشاره شده است:

 

  • رنگ‌ها: صفت‌هایی مانند blue، red، yellow، green و … معمولاً به فعل تبدیل نمی‌شوند. اگرچه می‌توانیم از عباراتی مانند “turn red” استفاده کنیم تا تغییر رنگ را نشان دهیم، اما “red” خود به تنهایی به عنوان یک فعل استفاده نمی‌شود.
  • صفت‌های مرتبط با سن: مانند old، young، elderly و …
  • صفت‌هایی که احساسات یا ویژگی‌های شخصیتی را نشان می‌دهند: مانند happy، sad، honest، loyal، …
  • صفت‌های مرتبط با اندازه: مانند big، small، huge، tiny، …
  • صفت‌های مرتبط با شکل: مانند round، square، flat، …
  • صفت‌هایی که ویژگی‌های جسمانی را نشان می‌دهند: مانند tall، short، fat، thin، …
  • بسیاری از صفت‌هایی که با پسوند “-ful” یا “-less” ساخته شده‌اند: مانند beautiful، harmful، fearless، pointless و …
  • صفت‌هایی که ویژگی‌های فکری یا ذهنی را نشان می‌دهند: مانند intelligent، stupid، clever، …

 

استثناها و نکات خاص در تبدیل صفت به فعل در انگلیسی:

هنگام تبدیل صفت‌ها به فعل در زبان انگلیسی، چند نکته و استثناء وجود دارد که باید به آن‌ها دقت کرد:

همگرایی صفت و فعل: برخی صفت‌ها و فعل‌ها هم‌نام هستند، مثل “open”، “close” و “change”. در این موارد، فرم فعلی و صفتی هر دو معمولاً یکسان است.

پسوند “-ize”: برخی صفت‌ها با اضافه کردن پسوند “-ize” به فعل تبدیل می‌شوند، اما این قانون برای همه صفت‌ها صدق نمی‌کند.

real → realize
equal → equalize

لازم به ذکر است که همه صفت‌ها با اضافه کردن “-ize” به فعل تبدیل نمی‌شوند.

 

پسوند “-ate”: برخی صفت‌ها با اضافه کردن “-ate” به فعل تبدیل می‌شوند:

active → activate
relative → relate

اما همچنین همه صفت‌ها با اضافه کردن “-ate” به فعل تبدیل نمی‌شوند.

فعل‌های غیرقابل پیش‌بینی: بعضی صفت‌ها فعل‌های مستقل دارند که نمی‌توان با دانستن صفت اصلی فعل را حدس زد:

good → improve
bad → worsen

پسوند “-en”: اگرچه بسیاری از صفت‌ها با اضافه کردن “-en” به فعل تبدیل می‌شوند، همه صفت‌ها این قانون را دنبال نمی‌کنند:

short → shorten
wide → widen

اما نمی‌توانیم بگوییم “fasten” به معنای افزایش سرعت!

صفت‌ها با پسوندهای خاص: صفت‌هایی با پسوندهای مانند “-ful”، “-less”، “-ish”، و “-ous” معمولاً به طور مستقیم به فعل تبدیل نمی‌شوند.

به یاد داشته باشید که معانی متفاوتی وجود دارد: گاهی اوقات تبدیل صفت به فعل ممکن است به معنی متفاوتی منجر شود. به عنوان مثال، “long” به معنای “طولانی” است، اما “to long for” به معنای “دلتنگ بودن برای” است.

دیدگاهتان را بنویسید