تست حروف اضافه انگلیسی با جواب کامل تشریحی به فارسی

تست حروف اضافه انگلیسی با پاسخ تشریحی به فارسی .

گرامر رو قورت بده

 • قیمت: 490,000 تومان
 • ۴۹۰۰۰۰ تومان

 
دانلود گرامر رو قورت بده!

 

تست حروف اضافه انگلیسی

در این بخش تعدادی نمونه سوال تستی از مبحث حروف اضافه در زبان انگلیسی را برای شما آورده ایم .

قبل از اینکه بخواهید این تست ها را بخوانید به شما توصیه می کنیم بر روی لینک زیر کلیک کنید و آموزش گرامر انگلیسی حروف اضافه را ببینید :

گرامر زبان انگلیسی حروف اضافه

تست حروف اضافه انگلیسی شماره 1

She asked ….. me where the money was and I told her ?

 1. to
 2. for
 3. _
 4. from

جواب صحیح گزینه شماره 3

توضیحات

با توجه به این که بعد از فعل ضمیر آمده نیازی به حرف اضافه نیست و گزینه سوم صحیح است .


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 2

They told …..me that they where glad ?

 1. to
 2. for
 3. by
 4. _

جواب صحیح گزینه شماره 4

توضیحات

این سوال نیز مانند سوال قبل است و بعد از فعل نیازی به آمدن حرف اضافه نیست و استفاده ای ندارد و گزبنه چهارم صحیح است .

دانلود کتاب گرامر رو قورت بده!

گرامر رو قورت بده!

 • آموزش گرامر انگلیسی از 0 تا 100 با زبان ساده
 • آموزش گرامر زمان ها به طور کامل
 • آموزش گرامر انواع جملات مجهول و شرطی و …
 • آموزش کامل ضمایر
 • و هزاران نکته گرامری دیگر همراه با مثال کاربردی

برای دانلود کتاب و اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید

گرامر رو قورت بده!

تست حروف اضافه انگلیسی شماره 3

Pick ….all the pieces of paper you have dropped ?

 1. _
 2. up
 3. away
 4. for

جواب صحیح گزینه شماره 2

توضیحات

بعد از کلمه pick حرف اضافه up می اید تا معنی آن را کامل کند حتی اگر معنی کنیم جز گزینه دوم هبچ گزینه ای به کلمه pick نمی خورد بنابراین جواب شماره ۲ صحیح است


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 4

He was looking ….a lost pen but he did not find it ?

 1. about
 2. for
 3. _
 4. to

جواب صحیح گزینه شماره 2

توضیحات

بعد از کلمه look حرف اضافه for می آید و این یک چیز ثابت است با توجه به معنی جمله کلمه look باید معنی به دنبال چیزی گشتن را بدهد و این معنی فقط با حرف اضافه for ممکن است بنا براین گزینه دوم صحیح است .


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 5

My brother plays ….. football every Saturday ?

 1. in
 2. for
 3. with
 4. _

جواب صحیح گزینه شماره 4

توضیحات

با توجه به معنی جمله بعد از فعل بازی کردن نیازی به هیج حرف اصافه ای نداریم  و بنا براین گزینه چهارم صحیح است .


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 6

My mother said , listen …. your fathers advice ?

 1. at
 2. from
 3. to
 4. _

جواب صحیح گزینه شماره 3

توضیحات

با توجه به جمله و صورت سوال ما متوجه می شویم که در واقع جمله نقل قول است و ما برای نقل قول بعد از فعل گوش کن نیاز به یک حرف اضافه داریم تا بتواند جمله را کامل کند و از بین تمام حرف اصافه ها کلمه to به listen نزدیک تر است بنا براین گزینه ی سوم صحیح است .


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 7

They entered …… the old man’s room very quietly ?

 1. in to
 2. in
 3. _
 4. inside

جواب صحیح گزینه شماره 3

توضیحات

با توجه به جمله معنی کلمه enter معنی خودش را می دهد و نیازی به حرف اضافه ای ندارد تا معنی آن را کامل کند بنابراین گزینه سوم صحیح است و جمله ما نیازی به حرف اضافه ندارد .


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 8

As it was hot , we took …. the coasts we were wearing

 1. from
 2. off
 3. away from
 4. of

جواب صحیح گزبنه شماره 2

توضیحات

برای جواب دادن به این سوال برای این که حرف اصافه را پیدا کنیم باید به معنی جمله توجه کنیم معنی جمله بستگی به حرف اصافه ای دارد که قرار است بعد از فعل  took بیاید یعنی ما باید بفهمیم این فعل اصلا نیازی به حرف اضافه دارد که با آن معنی اش تغییر کند و جمله را کامل کند یا نه. و ما با توجه به معنی متوجه می شویم که گزینه دوم صحیح است و فعل باید معنی برداشتن چیزی را بدهد .


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 9

Please reply …… my letter soon ?

 1. _
 2. for
 3. from
 4. to

جواب صحیح گزینه ی شماره 4

توضیحات

با توجه به این جمله نقل قولی است و ما باید بعد از فعل reply  حرف اضافه مناسب را انتخاب کنیم بنابراین حرف اصافه to برای فعل reply مناسب است و گزینه ی چهارم صحیح است .


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 10

We thanked him ….. all his help ?

 1. for
 2. about
 3. _
 4. to

جواب صحیح گزینه ی شماره 1

توضیحات

برای جواب دادن به این سوال باید توجه کنیم که معنی کدام حرف اصافه به جمله می خورد و آن را انتخاب کنیم مثلا ما باید به دنبال حرف اضافه ای بگردیم که معنی برای بدهد و جمله را تکمیل کند و تنها حرف اضافه گزینه اول چنین معنی می دهد و بنابراین گزینه اول صحیح است .


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 11

You will have to explain …… the teacher why you are late ?

 1. with
 2. to
 3. _
 4. at

جواب صحیح گزینه ی شماره 2

توضیحات

برای جواب دادن به این سوال وقتی به معنی جمله توجه می کنیم و آن را معنی می کنیم می بینیم جمله دستوری یا پیشنهادی است بنابراین باید بعد از فعل explain حرف اصافه مناسب را انتخاب کنیم و در کل اگر از جنبه دیگر هم نگاه کنیم حرف اضافه to بعد از فعل explain می آید بنابراین گزینه دوم صحیح است .


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 12

Please wait …. me here ?

 1. _
 2. to
 3. at
 4. for

جواب صحیح گزینه ی شماره ی 4

توضیحات

در پاسخ دادن به این سوال ساده فقط باید به معنی جمله و فعل توجه کرد با توجه به معنی به دنبال حرف اضافه ای هستیم که معنی برای بدهد و تنها حرف اصافه ی گزینه چهارم این معنی را می دهد و در کل بعد از فعل wait هم تنها حرف اضافه for می آید بنابراین گزینه چهارم صحیح است .


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 13

The answer can be found …… page 88 ?

 1. in
 2. on
 3. at
 4. to

جواب صحیح گزینه ی شماره 2

توضیحات

برای جواب دادن به این سوال باز باید به معنی جمله توجه کرد وقتی جمله را معنی می کنیم بهترین گزینه که مناسب ترین حرف اصافه را شامل می شود تنها گزینه ی شماره دوم است .


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 14

His parents live …… the country ?

 1. at
 2. by
 3. in
 4. to

جواب صحیح گزینه ی شماره 3

توضیحات

با توجه به معنی جمله تنها حرف اصافه ای که جمله را کامل می کند و مناسب است که بعد از فعل live بیاید حرف اضافه in است پس گزینه ی سوم صحیح است .


تست حروف اضافه انگلیسی شماره 15

He fell asleep …… the sun ?

 1. on
 2. in
 3. at
 4. by

جواب صحیح گزینه شماره 2

توصیحات

برای جواب دادن به این سوال باید به فعل توجه کنیم fell حرف اصافه اش in است بنا براین گزینه دوم صحیح است .


 کتاب گرامر رو قورت بده!

آموزش صفر تا صد گرامر به زبانی ساده + مثال های کاربردی

دانلود کتاب

همچنین ببینید

تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل با پاسخ تشریحی فارسی

تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل با پاسخ تشریحی فارسی . گرامر رو قورت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *