تست گرامر زبان انگلیسی حال استمراری با پاسخ تشریحی کامل

تست گرامر زبان انگلیسی حال استمراری .

قبل از این تست ها را بخوانید لازم است شما بر مبحث گرامر انگلیسی زمان حال استمراری تسلط داشته باشید .

بنابراین بهتر است ابتدا با کلیک بر روی لینک زیر گرامر زمان حال استمراری را مطالعه کنید و بعد این صفحه را بخوانید .

گرامر زبان انگلیسی حال استمراری

 

تست گرامر زبان انگلیسی حال استمراری شماره 1

1- My aunt …..with us for a few weeks .

 1. Is staying
 2. Staying
 3. Stay
 4. Stays

جواب صحیح گزینه شماره 1

توضیحات :

در این سوال برای جواب صحیح باید به قواعد و قانون حال استمراری دقت کرد که در حال استمراری با افعال to be صورت می گیرد و فعل هم ing می گیرد .

به معنی جمله زیر توجه کنید :

عمه من به مدت چند هفته با ما می ماند .


تست گرامر زبان انگلیسی حال استمراری شماره 2

2- Jack can not come out to play just now, as he ….. his home work .

 1. Do
 2. Is doing
 3. Say
 4. Is saying

جواب صحیح گزینه شماره 2

توضیحات :

برای جواب دادن به این سوال باید اول به معنی جمله دقت کنید و فعلی را انتخاب کنید که به جمله بخورد با توجه به معنی جمله وقتی فعل مناسب را پیدا کردید بروید سراغ مورد بعدی که باید به گرامر حال استمراری توجه کرد که با افعال to be و فعل ing دار ساخته می شود پس گزینه دوم صحیح است .

 


تست گرامر زبان انگلیسی حال استمراری شماره 3

3- The workmen …..the road near our house .

 1. Is repairing
 2. Repairing
 3. Are repairing
 4. Repair

جواب صحیح گزینه شماره 3

توضیحات :

برای جواب دادن به این سوال با توجه به معنی جمله می فهمیم که زمان جمله زمان حال استمراری است نکته دیگری که باید توجه کنیم درباره فعل to be مناسب است که چه فعلی را در این گزینه ها انتخاب کنیم برای انتخاب فعل به فاعل جمله بر می گردیم اگر man بود در فاعل جمله یعنی مفرد است اما وقتی men است فاعل جمع است و برای جمع is به کار نمی بریم بلکه are به کار می بریم

معنی جمله این است

کار گر ها در حال تعمیر کردن جاده کنار خانه ما هستند .


تست گرامر زبان انگلیسی حال استمراری شماره 4

4- My husband will see you in about a quarter of an hour ,he …. his lunch at the moment .

 1. Have
 2. Having
 3. Is having
 4. Living

جواب صحیح گزینه شماره 3

توضیحات :

اول برای انتخاب گزینه مناسب باید ابتدا معنی فعل مناسب را بفهمیم و انتخاب کنیم با توجه به جمله بعد می رویم سراغ انتخاب زمان مناسب از بین گزینه ها باید باز هم به معنی جمله توجه کنیم و زمان مناسب را انتخاب کنیم نکته سوم باید به قواعد ساختن زمان حال استمراری دقت کنیم که با افعال to be و فعل ing دار تشکیل می شود .


تست گرامر زبان انگلیسی حال استمراری شماره 5

5- I will not go out now as it …… and I ……an umbrella.

 1. Is raining – have not
 2. Have not – is raining
 3. Has not – is repairing
 4. Is raining – has not

جواب صحیح گزینه شماره 1

توضیحات :

برای جواب دادن به این سوال باید به نکته مواقع استفاده از have و has در جمله دقت کنیم hasبرای سوم شخص مفرد have برای بقیه فاعل ها استفاده می شود اینجا به فاعل توجه می کنیم که فاعل جمع است یا مفرد سپس انتخاب می کنیم has مناسب است یا have .سپس به معنی توجه می کنیم که باید از کدام زمان استفاده کنیم و سپس گزینه صحیح را انتخاب می کنیم .


تست گرامر زبان انگلیسی حال استمراری شماره 6

6- The workmen still ….. your house ….. .

 1. Are – repairing
 2. Repairing – are
 3. Is – repairing
 4.  هیچ کدام از گزینه های بالا که گفته شد صحیح نیست

جواب صحیح گزینه شماره 1

توضیحات

برای جواب دادن به سوال بالا باید اول با توجه به معنی و شکل سوال جواب را انتخاب کنیم مثلا این سوال کاملا مشخص است که سوالی است. و باید در اول جمله فعل to be بیاید حالا از کجا می فهمیم که باید از کدام فعل برای این جمله استفاده کنیم برای پاسخ این سوال باید اول به فاعل توجه کنیم وقتی فاعل را مشخص کردیم با توجه به این که جمع است یا سوم شخص مفرد فعل مناسب را انتخاب می کنیم .

مورد بعدی درباره زمان فعل است که باید باز با توجه به معنی جمله فعل را انتخاب کنیم .

معنی جمله هم به صورت زیر است :

آیا کارگر ها هنوز مشغول تعمیر کردن خانه هستند؟


ما به شما خواندن مطالب زیر را نیز توصیه می کنیم :

تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده

تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده

تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل

دیدگاهتان را بنویسید