تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده با جواب تشریحی به فارسی

در این بخش مجموعه از نمونه سوالات تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده + پاسخ تشریحی آن ها را بررسی می کنیم .

قبل از بررسی تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده بهتر است شما آموزش جامع و کامل مبحث گرامر انگلیسی حال ساده را با کلیک بر روی لینک زیر بخوانید و پس از تسلط بر این مبحث به سراغ این تست های بیایید .

گرامر زبان انگلیسی حال ساده

تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده شماره 1

1- The italians ……in italy .

 1. Lives
 2. Live
 3. See
 4. Sees

جواب صحیح گزینه شماره 2

جواب تشریحی :

در این سوال برای انتخاب فعل مناسب به معنی جمله باید دقت کنیم که چه فعلی به جمله می خورد برای این کار می توانیم هر دو فعل see و live را در جمله بگذاریم و معنی کنیم و سپس فعل مناسب را انتخاب کنیم مورد دیگر که باید در پلسخ دادن به این سوال دقت کرد بحث گرفتن S در آخر فعل است وقتی به فاعل توجه می کنیم. می بینیم که فاعل اسم جمع است و ما قرار شد فقط برای سوم شخص مفرد S قرار بدهیم به آخر فعل بنابراین وقتی فعل S نگیرد جواب صحیح گزینه دوم می شود .


تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده شماره 2

2- Mr johnson ….. to the office in his car each morning .

 1. Go
 2. Goes
 3. Come
 4. Comes

جواب درست گزینه شماره 2

جواب تشریحی :

در این سوال برای جواب دهی باید چند مورد را مورد نظر قرار داد مورد اول درباره همان معنی فعل است که معنی مناسب را انتخاب کنیم که باید دو فعل را در جمله قرار دهیم تا کدام یک مناسب هستند آن را انتخاب کنیم مورد دوم درباره S گرفتن فعل است اینجا اسم شخص فاعل است و فاعل مورد نظر ما آقای جانسون است پس وقتی فاعل سوم شخص مفرد باشد به فعل S می دهیم

معنی این جمله نیز این چنین است :

اقای جانسون هر صبح با اتومبیلش به سر کار می رود .


تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده شماره 3

3- A vegetarian is a person who never ….. meat .

 1. Eat
 2. Eats
 3. Go
 4. Goes

جواب درست گزینه ۲

پاسخ تشریحی :

اگر اخر فاعل در این جمله که vegetrian است S گرفته بود یعنی جمع است در واقع . ولی در این جمله S نگرفته پس به عنوان یک فاعل سوم شخص مفرد حساب می آید پس باید حتما فعل S بگیرد در آخرش . پس گزینه دوم و چهارم صحیح است . در آخر میرسیم به بحث معنی که باید دو فعل را در جمله قرار داد و معنی کرد و فعل مناسب را انتخاب کرد

معنی جمله صورت زیر است

گیاه خوار شخصی است که هیچ وقت گوشت نمی خورد


تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده شماره 4

4- An honest person always …. the truth .

 1. Tells
 2. Tell
 3. Go
 4. Goes

جواب درست گزینه ۱

پاسخ تشریحی :

در این سوال برای پاسخ دهی اولین مرحله انتخاب صحیح فعل است که باید برای این کار معنی جمله را متوجه باشیم تا بتوانیم فعل درست را انتخاب کنیم مورد بعدی درباره S گرفتن فعل است که قبلا هم گفتیم بحث S گرفتن فعل که مهم ترین بحث در زمان حال ساده است فقط برای افعال سوم شخص مفرد صدق می کند مثلا در این جمله فاعل ما شخصی است که شخص راستگو است پس این شخص راستگو می شود سوم شخص مفرد و باید به اخر فعل S بچسبد بنابراین گزینه اول صحیح است .

به معنی جمله توجه کنید :

شخص راست گو کسی است که همیشه راست می گوید


تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده شماره 5

5- Whenever i ….. him in school, he …… to avoid me .

 1. Meets – tries
 2. Meets – says
 3. Meet – tries
 4. Says – meet

جواب درست گزینه شماره 3

پاسخ تشریحی :

در این سوال برای پیدا کردن جواب اول به فاعل ها دقت می کنیم هر کدام که سوم شخص بودند S می دهیم به اخر فعل و اگر نبودند فعل حال ساده را همانطور می آوریم و مورد بعدی دقت می کنیم به معنی فعل ها را در جمله قرار می دهیم آن فعلی که به معنی جمله می خورد و با معنی جور در می آید انتخاب می کنیم .

به معنی این جمله توجه کنید :

من هر وقت او را در مدرسه می بینم ،او سعی می کند از من دوری کند


تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده شماره 6

6- ……. you …… playing football .

(Like)

 1. Do – likes
 2. Likes – do
 3. Doing – likes
 4. Do – like

جواب صحیح گزینه شماره 4

جواب تشریحی :

برای جواب دهی به این سوال اول به فعلی که در پرانتز است دقت می کنیم که این فعل وقتی در پرانتز خود صورت سوال داده است یعنی با همین فعل باید جواب داد و نقطه چین اولی چون صورت سوالی است باید از do یا از does استفاده کنیم به نسبت این که وقتی فاعل را انتخاب کردیم اگر سوم شخص مفرد بود does اگر نبود از do استفاده می کنیم

به معنی جمله توجه کنید

آیا تو فوتبال بازی را دوست داری ؟


تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده شماره 7

7- …. she ….. swim ?

(like)

 1. Does – likes
 2. Does – like
 3. Do – likes
 4. Do – like

جواب درست گزینه ۲

پاسخ تشریحی :

در این سوال برای جواب دهی باید توجه کنیم که جمله سوالی است . و ما باید ابتدا از do یا does استفاده کنیم توجه داشته باشید وقتی که در جمله ای does امد S اخر فعل حذف می شود و فعل به صورت ساده می آید هر چند که فاعل سوم شخص مفرد باشد .

بنابراین در این جمله وقتی does در اول جمله سوالی آمد فعلی که در صورت سوال در پرانتز آمده دیگر S نمی گیرد و به صورت کاملا ساده می آید پس گزینه دوم صحیح است .

به معنی جمله دقت کنید :

ایا او شنا کردن را دوست دارد ؟


خواندن مطالب زیر را نیز به شما توصیه می کنیم :

تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده

تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل

 

1 دیدگاه دربارهٔ «تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده با جواب تشریحی به فارسی;

دیدگاهتان را بنویسید