تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل با پاسخ تشریحی فارسی

تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل با پاسخ تشریحی فارسی .

در ادامه به برسی برخی از نمونه سوالات تستی گرامر از مبحث زمان حال کامل می پردازیم . اما قبل از اینکه این تست ها را بررسی کنیم بهتر است مبحث گرامر زمان حال کامل را با کلیک بر روی آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل یاد بگیرید و دوباره به این صفحه بیایید و تست ها را ببینید و سعی کنید خودتان آن ها را حل کنید و سپس جوابشان را ببینید .

تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل شماره 1

1- I never ……to radio city .

 1. Be
 2. Been
 3. Have been
 4. Have

جواب صحیح گزینه شماره 3

پاسخ تشریحی :

در این سوال چون از never استفاده شده پس زمان درست زمان حال کامل است که با استفاده از فرمول

have +قسمت سوم فعل

جواب صحیح را انتخاب می کنیم

معنی آن می شود :

من تا حالا به شهر رادیوها نرفته ام


تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل شماره 2

2- We ….. to learn english for years ,but we ….yet .

 1. Have been trying – have not succeeded
 2. Trying – have been succeeded
 3. Lefting – have been succeeded
 4. Visiting – have been visited

جواب صحیح گزینه شماره 1

پاسخ تشریحی :

در این سوال برای انتخاب فعل اول باید به معنی فعل های گزینه ها توجه کنیم ببینیم چه فعلی به جمله ما می خورد

مورد دوم که باید توجه کنیم درباره زمان فعل هاست وقتی که yet به معنای هنوز در جمله می آید یعنی باید از زمان حال کامل ساده استفاده کرد و درمورد زمان فعل اول برای اینکه بفهمیم چگونه از حال کامل استمراری باید استفاده کنیم توجه به عبارت for years می کنیم و زمان فعل همراه با معنی آن مشخص می شود

معنی جمله این است

ما سالها برای یادگیری زبان انگلیسی تلاش کردیم ،اما هنوز موفق نشده ایم


تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل شماره 3

3- He …… an article for the last two weeks and he …..it yet .

 1. Have been finished – has not been
 2. Has been writing – has not finished
 3. Has been write – have not finished
 4. Has not read – has not reading

جواب صحیح گزینه شماره 2

پاسخ تشریحی :

برای پیدا کردن پاسخ صحیح در این سوال ابتدا باید به معنی گزینه ها و جمله توجه کنیم تا گزینه صحیح و فعلی را که به جمله بخورد پیدا کنیم

وقتی فعل را پیدا کردیم سراغ زمان مناسب می رویم زمان مناسب را در جمله اول با توجه به last week انتخاب می کنیم یعنی فعلی که قبلا انجام شده اما هنوز تاثیرش را داریم می بینیم پس استمراری باید باشد و برای جمله دوم از حال ساده کامل استفاده می شود به این دلیل که کلمه yet آمده یعنی قبلا این کار انجام شده اما هنوز تمام نشده است .


تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل شماره 4

4- The teacher ….. teaching .

 1. Just begin
 2. Begin
 3. Has just begin
 4. Have just begin

جواب صحیح گزینه شماره 3

پاسخ تشریحی :

برای انتخاب گزینه صحیح باید زمان مناسب را پیدا کنیم وقتی فعل درس دادن به صورت استمراری می آید یعنی در گذشته انجام شده و این فعل درس دادن آثارش تا الان باقی مانده و درباره این که دو گزینه داریم بین گزینه ۳ و ۴ کدام را انتخاب کنیم می توان گفت وقتی به فاعل جمله که teacher باشد توجه می کنیم می بینیم که سوم شخص مفرد است و برای سوم شخص مفرد باید از has استفاده کرد نه have

معنی این جمله به صورت زیر است

معلم شروع به درس دادن کرده است


تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل شماره 5

5- They ….. in this factory for 15 years and ….to move .

 1. Have been working – have just decided
 2. Have been working – just worked
 3. Have been working – just decided
 4. Has been working – has just decided

جواب صحیح گزینه شماره 1

پاسخ تشریحی :

ابتدا در این گونه نمونه سوالات اگر در گزینه ها دو فعل متفاوت دیدیم باید به دنبال معنی صحیح برای جمله بگردیم و باید جمله را معنی کنیم وقتی فعل صحیح را با توجه به معنی یافتیم حال نوبت پیدا کردن زمان فعل است برای مشخص کردن زمان فعل در جمله اول for 15 years یعنی برای ۱۵ سال کاری را انجام می داده! پس باید از حال کامل استمراری استفاده کنیم چون در …. زمان مشخص کاری را به صورت استمرار در گذشته انجام می داده و در باره زمان فعل جمله دوم می توان گفت با توجه به جمله اول باید این زمان را انتخاب کرد و البته با توجه به معنی

معنی این جمله به این صورت است :

آن هایی که برای ۱۵ سال در این کارخانه کار می کردند تصمیم به حرکت و رفتن گرفته اند .

نکته دیکری که در گزینه ۴ و ۱ باید توجه داشت درباره کلمه has و have است با توجه به they ما از have استفاده می کنیم .


تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل شماره 6

6- I …… to shiraz many times .

 1. Be
 2. Been
 3. Have been
 4. Has been

جواب صحیح گزینه شماره 3

پاسخ تشریحی :

در این جمله با توجه به many times متوجه می شویم این کار قبلا در گذشته انجام شده و گوینده دارد در زمان حال از آثار آن یاد می کند پس زمان حال کامل ساده را انتخاب می کنیم و با توجه به فاعل I که اول شخص مفرد است باید از کلمه have استفاده شود

معنی جمله به صورت زیر  است

من بارها به شیراز آمده ام


تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل شماره 7

7- We ….. many new words in this course .

 1. Learnt
 2. Has learnt
 3. Have learn
 4. Have learnt

جواب صحیح گزینه شماره 4

پاسخ تشریحی :

برای انتخاب گزینه صحیح در این جمله باید توجه کنیم به معنی جمله که دارد به عملی اشاره می کند که در گذشته صورت گرفته و الان دارد تاثیر خود را در زمان حال می گذارد و ادامه دارد نکته دوم درباره استفاده صحیح از کلمات have و has است که باید دقت کرد باز هم این نکته را تکرار می کنیم که has فقط برای سوم شخص مفرد و have برای بقیه فاعل ها استفاده می شود سوم شخص مفرد شامل it / he / she است و اسم های مرد و زن ….  و نکته اخر شکل سوم فعل learn هست که دقت کنیم شکل ساده را به اشتباه در گزینه ها انتخاب نکنیم .

 


حل نمونه سوالات تستی با پاسخ تشریحی گرامر انگلیسی تاثیر بسیار خوبی در یادگیری عمیق و کامل شما بر روی مباحث گرامری دارد .

grammar test

خواندن مطالب زیر را نیز توصیه می کنیم :

تست گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته ساده

تست گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده

دیدگاهتان را بنویسید