تفاوت a و the در زبان انگلیسی

A و the در انگلیسی با نام ” حروف تعریف” شناخته می شوند. هر یک از این دو برای صحبت کردن به اشیا یا افراد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند که همین امر، عامل تفاوت a و the در زبان انگلیسی است. در این مطلب، به بررسی و کاربرد های a و the پرداخته شده است.

تفاوت a و the در زبان انگلیسی:

همانطور که می‌دانید، “a” و “the” در زبان انگلیسی به عنوان مقاله‌ها (articles) شناخته می‌شوند. مقاله‌ها در زبان انگلیسی دارای نقش‌های مخصوصی هستند و استفاده از آن‌ها در مواقع مختلف معانی متفاوتی ایجاد می‌کند. در زیر به معنا و کاربرد هر یک از این مقاله‌ها پرداخته‌ایم.

A (An)

معنا: به معنی “یک” است.
کاربرد:
زمانی که اشاره به چیزی ناشناخته یا عمومی داریم، از “a” یا “an” استفاده می‌شود.
زمانی که برای اولین بار در مکالمه یا متن به چیزی اشاره می‌کنیم.
قبل از اسم‌های قابل شمارش و مفرد.
با بعضی از حرفه‌ها و ملیت‌ها.
مثال:

I saw a cat in the garden.
(من یک گربه در باغ دیدم)

She is a doctor.
(او یک دکتر است)

The

معنا: معمولاً به معنای “آن” یا مورد خاصی از چیزی است که قبلاً به آن اشاره شده یا شناخته شده است.
کاربرد:
زمانی که اشاره به چیزی داریم که قبلاً به آن اشاره شده است یا به طور عمومی شناخته شده است.
با اسم‌هایی که یکتا هستند.
با رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و اقیانوس‌ها.
با ترتیب‌ها و رتبه‌بندی‌ها.
مثال:

I saw a cat. The cat was black.
(من یک گربه دیدم. گربه سیاه بود)

The Nile is a long river.
(رود نیل یک رودخانه طولانی است)

همچنین توجه داشته باشید که استفاده از “an” زمانی است که اسمی که پس از آن می‌آید با یک صدایی آغاز شود که در انگلیسی به آن “vowel sound” می‌گویند، مانند “an apple” یا “an hour”.

لطفاً توجه داشته باشید که این یک توضیح خلاصه است و در زبان انگلیسی قوانین و استثناهای زیادی برای استفاده از مقاله‌ها وجود دارد.

شباهت و تفاوت a و the در انگلیسی چیست:

مقاله‌های “a” (یا “an”) و “the” در زبان انگلیسی مهم هستند و در موقعیت‌های مختلفی استفاده می‌شوند. در زیر به تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو مقاله پرداخته‌ام:

شباهت‌ها:

  • دسته‌بندی: هر دو به عنوان مقاله‌ها (articles) شناخته می‌شوند و زمانی که به یک اسم اشاره می‌کنیم قبل از آن قرار می‌گیرند.
  • نقش در جمله: هر دو برای معرفی یا تعیین هویت اسم‌ها استفاده می‌شوند.

تفاوت‌ها:

  • معنا و استفاده:
    A/An: این مقاله نامعرف است. به معنای “یک” استفاده می‌شود و زمانی استفاده می‌کنیم که به چیزی اشاره کنیم که برای مخاطب ناشناخته است یا برای اولین بار در مکالمه مطرح شده است. مانند: “I have a cat.” (من یک گربه دارم.)

The: این مقاله معرف است. زمانی استفاده می‌کنیم که به چیزی اشاره داشته باشیم که قبلاً در مکالمه مطرح شده یا برای مخاطب شناخته شده است. مانند: “The cat is sleeping.” (گربه می‌خوابد.) – در اینجا انتظار داریم که مخاطب بداند چه گربه‌ای منظور است.

 

  • تعداد:
    A/An: فقط با اسم‌های قابل شمارش و مفرد استفاده می‌شود.
    The: هم با اسم‌های قابل شمارش و هم با اسم‌های غیرقابل شمارش و همچنین با اسم‌های مفرد و جمع استفاده می‌شود.

 

  • ویژگی‌های فونتیک:
    A: استفاده می‌شود قبل از کلماتی که با یک صدای صامت آغاز می‌شوند (مانند “a dog”).
    An: استفاده می‌شود قبل از کلماتی که با یک صدای مصوت آغاز می‌شوند (مانند “an apple”).

 

  • موقعیت‌های خاص:
    A/An: برخی از اوقات فقط به معنای “یک” به کار می‌رود و نه به معنای مقاله نامعرف.
    The: در برخی مواقع، مانند اشاره به چیزهای منحصر به فرد یا گروه‌های خاص (مانند “the sun” یا “the United States”) استفاده می‌شود.

 

A/An The
شباهت‌ها
  • دسته‌بندي: هر دو به عنوان مقاله‌ها شناخته مي‌شوند
  • نقش در جمله: هر دو براي معرفي يا تعيين هويت اسم‌ها استفاده مي‌شوند
تفاوت‌ها
  • مقاله نامعرف، معناي “يک”
  • با اسم‌هاي قابل شمارش و مفرد استفاده مي‌شود
  • A قبل از کلماتي که با صداي صامت آغاز مي‌شوند، An قبل از کلماتي که با صداي مصوت آغاز مي‌شوند
  • مقاله معرف، اشاره به چيزي که قبلاً معرفي شده يا شناخته شده است
  • با اسم‌هاي قابل شمارش و غيرقابل شمارش و همچنين اسم‌هاي مفرد و جمع استفاده مي‌شود
  • در برخي مواقع به چيزهاي منحصر به فرد يا گروه‌هاي خاص اشاره مي‌کند

استثناهای استفاده و نکات مهم در ارتباط با a و the در انگلیسی:

استثناها و نکات مهم در استفاده از “a/an” و “the” در زبان انگلیسی بسیار مهم هستند:

A/An

استفاده نکردن با اسم‌های جمع: ما از “a/an” با اسم‌های قابل شمارش و مفرد استفاده می‌کنیم (a book، an apple) ولی با اسم‌های جمع استفاده نمی‌شود (books).
استفاده نکردن با اسم‌های غیرقابل شمارش: نمی‌توانیم بگوییم “a water” چرا که water غیرقابل شمارش است. به جای آن، باید از عبارتی مانند “a bottle of water” استفاده کنیم.

The

قبل از اسم‌های منحصر به فرد: برای اسم‌هایی که منحصر به فرد یا خاص هستند، مانند “the sun”، “the moon”، “the Earth”.
قبل از اسم‌هایی که قبلاً معرفی شده‌اند: وقتی چیزی را برای اولین بار معرفی می‌کنیم، “a/an” استفاده می‌کنیم. در مرتبه‌های بعدی، “the” استفاده می‌شود.
بدون استفاده در برخی اسم‌های عام: به طور کلی، ما از “the” با اسم‌های عام استفاده نمی‌کنیم، مانند: “I like coffee” به جای “I like the coffee”.

جغرافیا: معمولاً قبل از اسم‌های کوه‌ها “the” نمی‌آید (Mount Everest)، اما قبل از رشته‌کوه‌ها “the” استفاده می‌شود (the Himalayas). همچنین، قبل از نام‌های کشورها معمولاً “the” نمی‌آید (France)، اما وقتی نام کشور به صورت جمع یا اتحادیه‌ای باشد، “the” می‌آید

(the United States, the United Arab Emirates)

قبل از زبان‌ها: معمولاً “the” قبل از نام زبان‌ها نمی‌آید (I speak English)، مگر اینکه به خاصیت یا خصوصیت آن اشاره شود

(the English he speaks is flawless)

قبل از وعده‌های غذایی: “the” قبل از وعده‌های غذایی مانند breakfast، lunch، یا dinner نمی‌آید، مگر اینکه به یک وعدهٔ خاص یا مراسم خاصی اشاره شود

(the dinner we had last night was wonderful)

دیدگاهتان را بنویسید