تفاوت at all و not at all

at all و not at all در اصطلاح پر کاربرد در انگلیسی هستند. این دو اصطلاح از نظر معنایی به طور کامل با کلمات سازنده خود متفاوت بوده و در مکالمات روزه به تعداد زیادی معمولا استفاده می شوند. در ادامه به تفاوت at all و not at all به طور کامل پرداخته شده است.

تفاوت at all و not at all:

“at all” و “not at all” در انگلیسی عبارات معروف و پرکاربردی هستند و معانی متفاوتی دارند بسته به زمینه‌ی استفاده:

at all:

این عبارت معمولاً برای تقویت منفی‌نمایی‌ها یا سوالات استفاده می‌شود و به معنی “اصلا” یا “به هیچ وجه” است.

مثال: “I don’t like fish at all.”
(من اصلاً ماهی دوست ندارم)

مثال: “Do you know him at all?”
(آیا اصلاً او را می‌شناسی؟)

not at all:

به عنوان یک علامت از ادب و محترمانگی پاسخ به “thank you” استفاده می‌شود و معادل‌هایی مانند “you’re welcome” یا “no problem” است.

مثال: “Thank you for helping.” “Not at all!”
(مرسی که کمک کردی. خواهش می‌کنم/اصلا مشکلی نیست)

این عبارت همچنین می‌تواند به معنی “اصلاً نه” یا “به هیچ وجه” استفاده شود.

مثال: “Is it a problem?” “Not at all!”
(آیا مشکلی است؟ اصلاً نه)

در مورد “not at all” به عنوان یک پاسخ به “thank you”، این عبارت به ویژه در انگلیسی بریتانیایی پرکاربرد است، ولی در انگلیسی آمریکایی کمتر معمول است (هرچند همچنان شناخته شده و متوجه می‌شود).

 

کاربرد این دو اصطلاح در چه شرایطی ست؟

البته، بیایید به تفصیل و با دقت بیشتری به قرارگیری “at all” و “not at all” در جملات ساده و پرسشی نگاه کنیم.

1. جملات ساده:

a. At all

“at all” معمولاً در جملات منفی برای تقویت منفی‌انگاری استفاده می‌شود. این عبارت معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرد.

I don’t like that song at all.

b. Not at all

“not at all” عبارتی است که می‌تواند به تنهایی به عنوان یک جواب کوتاه به سوالاتی که با “do” یا “does” شروع می‌شوند استفاده شود. معمولاً به معنی “خیر” یا “اصلاً نه” است.

A: Do you mind helping me?
B: Not at all.

2. جملات پرسشی:

a. At all:

“at all” می‌تواند در انتهای سوالاتی که با “do” یا “does” شروع می‌شوند قرار گیرد تا تاکید بیشتری به سوال افزوده شود.

Do you like him at all?

نکته:
“at all” به تنهایی به معنای مثبت استفاده نمی‌شود. به عبارت دیگر، جمله‌ای مثل “I like this movie at all” از نظر گرامری صحیح نیست.

شباهت at all و not at all در چیست:

“at all” و “not at all” هر دوی این عبارات دارای جزء مشترک، یعنی “at all”، هستند. شباهت‌های آن‌ها عبارت‌اند از:

تاکید: هر دو عبارت در زبان انگلیسی برای افزایش تاکید یا تقویت بیان استفاده می‌شوند.

استفاده در منفی‌نمایی: هر دو می‌توانند در جملات منفی استفاده شوند تا تاکید بیشتری بر منفی‌نمایی جمله ایجاد کنند.

“I don’t like it at all.”
(من اصلاً از آن خوشم نمی‌آید)

“Is it a problem?” “Not at all!”
(آیا مشکلی است؟ اصلاً نه!)

موقعیت در جمله: هر دو عبارت معمولاً در انتهای جملات یا پرسش‌ها می‌آیند.

اگرچه هر دو عبارت دارای این شباهت‌ها هستند، اما باید توجه داشت که “at all” و “not at all” در زبان انگلیسی معانی و استفاده‌های متفاوتی دارند و نباید با یکدیگر قاطی شوند.

 

نحوه استفاده از این دو اصطلاح در جمله سازی پرسشی:

بله، هم “at all” و هم “not at all” می‌توانند در جملات پرسشی استفاده شوند، اما استفاده و معنی‌شان متفاوت است:

at all

استفاده از “at all” در جملات پرسشی معمولاً برای تقویت و تاکید است. وقتی در سوالات استفاده می‌شود، معمولاً نشان‌دهنده تعجب یا تاکید بر روی وجود یا عدم وجود چیزی است.

مثال: “Do you know him at all?”
(آیا اصلاً او را می‌شناسی؟)

مثال: “Have you at all considered the consequences?”
(آیا اصلاً به پیامدها فکر کرده‌ای؟)

not at all

“not at all” در پاسخ به سوالات می‌تواند استفاده شود، و معمولاً به معنای “هیچ‌گونه” یا “اصلاً نه” است.

مثال: “Was it difficult?” “Not at all!”
(آیا سخت بود؟ اصلاً نه!)

مثال: “Did you mind helping them?” “Not at all.”
(آیا از کمک به آن‌ها اذیت شدی؟ اصلاً نه)

نکات و استثناها:

Not at all به تنهایی:

“not at all” معمولاً به تنهایی به عنوان یک جواب کوتاه به معنای “اصلاً مشکلی نیست” یا “خواهش می‌کنم” استفاده می‌شود:

A: I’m sorry for being late.
B: Not at all!

در این موارد، “not at all” به تنهایی استفاده شده و جمله منفی نیست، بلکه یک علامت از محبت و درک است.

 

At all با معانی مثبت:

گرچه “at all” معمولاً در جملات منفی برای تاکید استفاده می‌شود، در برخی موارد می‌تواند در جملات مثبت نیز ظاهر شود، اما این موارد نادرتر هستند و معمولاً در زبان رسمی یا ادبی وجود دارند. به عنوان مثال:

If you have any concerns at all, please let me know.
(اگر هر نگرانی‌ای (حتی کوچک) دارید، خواهشاً به من بگویید)

At all در سوالات بدون منفی‌انگاری:

در سوالات، “at all” می‌تواند برای تاکید استفاده شود حتی اگر سوال به طور منفی مطرح نشده باشد:

Have you seen him at all today?
(آیا او را امروز (حتی یک بار) دیده‌اید؟)

دیدگاهتان را بنویسید