تفاوت get in و get on

get in و get on دو فعل در انگلیسی هستند که کاربرد انان عمدتا مربوط به وسایل نقلیه مثل ماشین و … است. عمده ترین تفاوت get in و get on مربوط به نوع وسایل نقلیه است. به نوعی که یکی برای وسیله کوچک تر و بسته تر مثل ماشین است؛ در حالی که برخی دیگر برای وسایلی همچون مترو و کشتی و … به کار می رود.

تفاوت get in و get on:

“Get in” و “Get on” دو عبارت فعلی در زبان انگلیسی هستند که با وسائل نقلیه و حرکت مرتبط هستند. هر کدام از این عبارت‌ها استفاده‌ها و معانی خاص خود را دارد. در این متن به توضیح این دو عبارت و تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازیم.

Get in

معنی کلی: وارد شدن به فضای محدودی مانند خودرو.

استفاده در مورد وسائل نقلیه: معمولاً “get in” برای وارد شدن به خودروها یا وسایل نقلیه‌ای مانند ماشین و تاکسی استفاده می‌شود. برای مثال، زمانی که شخصی می‌خواهد به ماشین وارد شود، می‌توان گفت: “She got in the car.”

Get on

معنی کلی: سوار شدن یا ورود به وسیله‌ی نقلیه‌ای که بیشتر فضای باز دارد یا حجم بزرگ‌تری دارد.

استفاده در مورد وسائل نقلیه: “Get on” بیشتر برای وسایل نقلیه‌ای مانند اتوبوس، قطار، دوچرخه، یا هواپیما استفاده می‌شود. مثلاً می‌توان گفت:

“He got on the bus.”

بررسی تفاوت‌های این دو فعل :

  • نوع وسیله نقلیه: همانطور که ذکر شد، اصلی‌ترین تفاوت بین “get in” و “get on” نوع وسیله‌ی نقلیه است. “Get in” معمولاً برای وسایل نقلیه با فضای محدود مانند ماشین‌ها به کار می‌رود، در حالی که “get on” برای وسایل نقلیه با فضای بازتر یا حجم بزرگ‌تری مانند اتوبوس‌ها یا هواپیماها استفاده می‌شود.
  • احساس و تجربه: وقتی کسی وارد یک ماشین می‌شود، اغلب احساس می‌کند که وارد یک فضای محافظت شده و محدود شده است، اما وقتی کسی سوار بر یک اتوبوس یا قطار می‌شود، احساس فضای بازتر و بزرگ‌تری دارد.
  • استفاده‌های دیگر: “Get on” همچنین می‌تواند در معانی دیگری هم به کار رود. برای مثال، زمانی که کسی با دیگران رابطه خوبی دارد، می‌توان گفت: “I get on well with her.” اما “get in” در این زمینه استفاده نمی‌شود.
  • فرهنگ و منطقه: در برخی مناطق یا فرهنگ‌ها، ممکن است استفاده از این دو عبارت کمی متفاوت باشد. به عنوان مثال، در برخی مناطق، ممکن است از “get on” برای ورود به تاکسی نیز استفاده شود.
  • موارد استثنا: گرچه در بیشتر موارد به وضوح می‌توان تفاوت بین “get in” و “get on” را مشاهده کرد، اما برخی استثناها وجود دارد. به عنوان مثال، زمانی که کسی سوار بر دوچرخه می‌شود، از “get on” استفاده می‌شود، حال آن که دوچرخه فضای محدودی ندارد.

در نهایت، “get in” و “get on” دو عبارت فعلی هستند که با وسائل نقلیه مرتبط هستند. انتخاب مناسب بین این دو عبارت وابسته به نوع وسیله نقلیه، زمینه مکالمه و فرهنگ محلی است. توجه به این تفاوت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا به صورت صحیح و دقیق از این دو عبارت در مکالمات خود استفاده کنید.

 

ساختار گرامری جمله سازی با “get in” و “get on”:

“Get in” و “Get on” هر دو به صورت “phrasal verbs” (افعال مرکب) استفاده می‌شوند و ساختار استفاده از آن‌ها به شکل زیر است:

Get in: فعل “get” + حرف اضافه “in” + (مکمل اختیاری، مانند “the car” یا “a taxi”)

Get on: فعل “get” + حرف اضافه “on” + (مکمل اختیاری، مانند “the bus” یا “a bike”)

در برخی موارد می‌توانید مکمل (object) را بیافزایید تا مشخص کنید که دارید در مورد چه وسیله‌ی نقلیه‌ای صحبت می‌کنید. در برخی موارد دیگر، زمانی که وسیله نقلیه از قبل معلوم است، می‌توانید از بیان آن خودداری کنید.

 

Phrasal Verb Structure Example
Get in get + in + [optional object] She got in the car.
Get on get + on + [optional object] He got on the bus.

استثناهای استفاده از “get in” و “get on”:

“Get in” و “Get on” در اصل به توصیف نحوهٔ ورود به یک وسیله نقلیه استفاده می‌شوند. ولی همانطور که در زبان انگلیسی واقع شده‌است، استثناءت زیادی وجود دارد. در اینجا برخی از استثناءت رایج استفاده از این دو عبارت فعلی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

Get on

گرچه “get on” معمولاً برای ورود به وسایل نقلیه بزرگ‌تر مانند قطارها و اتوبوس‌ها استفاده می‌شود، اما در برخی موارد دیگر نیز استفاده می‌شود:

روابط انسانی: وقتی می‌خواهیم بگوییم دو نفر با یکدیگر رابطه خوبی دارند، می‌توانیم بگوییم: “They get on well.”
پیشرفت: می‌توانیم از “get on” برای نشان‌دادن پیشرفت یا ادامه کاری استفاده کنیم، مانند: “How are you getting on with your project?”

Get in

وقتی کسی به مکانی می‌رسد: “She’ll get in at 5 pm.” در اینجا، “get in” به معنای رسیدن به مقصد است.
موفقیت در موقعیت خاص: مثلاً وقتی کسی در یک مسابقه یا انتخابات موفق می‌شود، می‌توانیم بگوییم: “He got in on the third attempt.” یا “She got in to Harvard.”
ورود به یک فضا یا مکان کوچک: مانند وقتی که فردی وارد یک اتاق می‌شود: “Can I get in?” یا وقتی یک نفر به یک گروه ورود می‌یابد: “I got in the team.”
وسیله نقلیه: در برخی موارد، استفاده از “get in” یا “get on” وابسته به فرهنگ یا منطقه است. به عنوان مثال، در برخی مناطق انگلیسی زبان، افراد می‌توانند بگویند “get on a car” به جای “get in a car”, اما این نوع استفاده نادر است و در بیشتر مواقع، “get in” برای ماشین استفاده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید