تفاوت good و well

Well و Good هر دو به معنی خوب بودن چیزی هستند؛ اما کاربرد ان ها در جمله متفاوت است. Good در جمله سازی و کلمه سازی صفت محسوب می شود؛ در حالیکه well یک قید است. در این مطلب به تفاوت good و well پرداخته شده است.

تفاوت good و well:

هر دوی “good” و “well” با معانی مشابهی به کار می‌روند، ولی در زبان انگلیسی کاربردها و جایگاه‌های مختلفی دارند.

Good

معنی: به معنای خوب، مناسب، مفید یا مورد پسند
نوع: صفت
کاربرد: صفت “good” معمولاً قبل از اسم‌ها می‌آید و ویژگی یا خصوصیت آن اسم را توصیف می‌کند.
مثال‌ها:

He is a good person.
This is a good book.
She has a good voice.

Well

معنی: به معنای به خوبی، به درستی، سالم یا مناسب
نوع: قید (و گاهی اوقات به عنوان صفت، مخصوصاً وقتی به سلامتی اشاره دارد)
کاربرد: “well” به عنوان قید، معمولاً بلافاصله پس از فعل می‌آید تا نحوه انجام دادن چیزی را توصیف کند. به عنوان صفت، “well” معمولاً به سلامتی فرد اشاره دارد.
مثال‌ها:

She sings well.
He speaks English well.
I don’t feel well today.
(در اینجا به معنای سلامتی استفاده شده‌است)

نکته مهم: بسیاری از افراد به اشتباه “good” را به جای “well” پس از بعضی از افعال استفاده می‌کنند. برای مثال، “I am doing good” در حالی که در گفتار محاوره‌ای شایع است، از نظر گرامری اشتباه است و بهتر است بگوییم “I am doing well”.

 

ساختار و گرامر ساخت جمله با good و well :

 

Good

نوع: صفت
کاربرد: “good” برای توصیف اسم‌ها استفاده می‌شود.
ساختار گرامری:

[subject] + [be (am/is/are/was/were)] + good + [noun]

مثال:
The food is good.
Their performance was good.

Well

نوع: قید (و گاهی اوقات صفت، زمانی که به سلامتی اشاره دارد)
کاربرد: به عنوان قید، “well” نحوه انجام یک فعل را توصیف می‌کند. به عنوان صفت، به سلامتی فرد اشاره دارد.
ساختار گرامری (قید):

[subject] + [verb] + well

مثال:
She sings well.
They play football well.

ويژگي Good Well
نوع صفت قيد (و گاهي صفت)
کاربرد توصيف اسم‌ها توصيف نحوه انجام فعل (و گاهي به سلامتي اشاره دارد)
مثال The movie is good. She dances well. / He is well.

پرکاربردترین اصطلاحات انگلیسی با good و well:

“good” و “well” در بسیاری از اصطلاحات و عبارات انگلیسی استفاده می‌شوند. در زیر برخی از پرکاربردترین اصطلاحات با این دو کلمه آورده شده است:

 

با “good”

Good to go – آماده (برای شروع یا انجام چیزی)

“Are you ready?” “Yes, I’m good to go.”

Good for nothing – بی فایده یا بلااستفاده

“That old car is good for nothing.”

Good call – تصمیم یا انتخاب خوب

“You were right about bringing the umbrella. Good call!”

As good as gold – خیلی آرام و مطیع

“The children were as good as gold during the ceremony.”

In good hands – در محافظت یا مراقبت خوب

“Don’t worry, your project is in good hands with Maria.”

Make good time – به سرعت پیش رفتن

“We made good time and arrived an hour earlier than expected.”

با “well”

All’s well that ends well – اگر چیزی خوب به پایان برسد، همه چیز خوب است

“Despite the challenges, the event was a success. All’s well that ends well.”

Might as well – بهتر است که (اکثراً وقتی گزینه‌های بهتری وجود ندارد)

“There’s nothing else to do, so we might as well go home.”

Well off – ثروتمند یا در وضعیت مالی خوب

“They are pretty well off, owning several properties around the city.”

You know full well – تو به خوبی می‌دانی

“You know full well why I was upset yesterday.”

Well said – خوب گفته شده (وقتی با نظر کسی موافقت می‌شود)

“That was a great explanation of the situation. Well said!”

Well-to-do – ثروتمند یا موفق از نظر مالی

“The neighborhood is populated with well-to-do families.”

استثناهایی در ارتباط با well و good:

در برخی موارد، “well” و “good” ممکن است به نظر بیایند که قابل جایگزینی هستند، اما با توجه به معنای و ساختار جمله، ممکن است استفادهٔ یکی به جای دیگری درست نباشد. بیایید به مثال‌ها و توضیحاتی نگاه کنیم:

  • وقتی به حالت یک فعل اشاره می‌شود: در این حالت باید “well” استفاده شود.

She sings well.
(او خوب می‌خواند)

  • وقتی به ویژگی یا خاصیت یک چیز یا فرد اشاره می‌شود: در این حالت “good” به کار می‌رود.

She has a good voice.
(او صدای خوبی دارد)

  • در پاسخ به سوال “چطوری؟”: معمولاً از “well” استفاده می‌شود.

How are you? I’m well, thanks.
(حالت چطور است؟ خوبم، مرسی)

اما توجه کنید که در انگلیسی محاوره‌ای، بسیاری از افراد از “good” به جای “well” استفاده می‌کنند.

  • به عنوان صفت: “good” یک صفت است و باید برای وصف یک اسم استفاده شود.

This is a good book.
(این یک کتاب خوب است)

  • به عنوان قید: “well” یک قید است و باید برای وصف یک فعل، صفت یا قید دیگر استفاده شود.

She did the job well.
(او کار را خوب انجام داد)

به هر حال، در بعضی مواقع و در مکالمات محاوره‌ای، ممکن است از “good” به جای “well” استفاده شود، اما در نوشتار رسمی و انگلیسی استاندارد، توصیه می‌شود که تفاوت آنها را در نظر بگیرید و به صورت صحیح از آنها استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید