تفاوت many و much

جهت تشخیص تفاوت many  و much در زبان انگلیسی، توصیه می شود مثال های متعدد و مرتبطی انجام شود.

تفاوت many و much در زبان انگلیسی:

کلمه های many و much برای بررسی تعداد و کمیت استفاده می شوند. هرکدام از این دو کلمه، در عین داشتن معنی یکسان، برای شمارش چیز های عددی و قابل شمردن و یا غیر قابل شمردن به کار برده می شوند. هر دو کلمه به میزان یا تعداد زیادی از چیزی اشاره دارند. “Many” برای تعداد و “much” برای میزان استفاده می‌شود. “Many” مرتبط با چیزهایی است که می‌توانیم بشماریم، مانند “کتاب‌ها”، “سیب‌ها”، “ماشین‌ها” و غیره. اما “much” مرتبط با چیزهایی است که نمی‌توانیم به صورت مجزا بشماریم، مانند “آب”، “شکر”، “هوا” و غیره. تفاوت many و much در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.

«Many» کلمه‌ای است که به تعداد چیزها اشاره دارد و معمولاً با اسم‌های قابل شمارش استفاده می‌شود. اسم‌های قابل شمارش آن چیزهایی هستند که می‌توان بر شمار آن‌ها افزود یا از آن کاست.

مثلاً: کتاب‌ها، مردم، خانه‌ها.

مثال:
There are many books on the shelf.
(کتاب‌های زیادی روی قفسه قرار دارد)

اما «Much» کلمه‌ای است که به میزان چیزی اشاره دارد و عمدتاً با اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده می‌شود. اسم‌های غیرقابل شمارش چیزهایی هستند که نمی‌توانیم به صورت فیزیکی شمارش کنیم.

مثلاً: آب، هوا، دانش.

مثال:
There isn’t much water in the bottle.
(آب زیادی در بطری نیست)

به طور خلاصه، «many» با اسم‌های قابل شمارش و «much» با اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده می‌شود. انتخاب بین این دو بستگی به نوع اسمی دارد که به آن اشاره می‌کنیم.

کاربرد Many:

در جملات مثبت: I have many friends.

در سوالات: Do you have many apples?

در جملات منفی: I don’t have many pencils.

کاربرد Much:

معمولاً در جملات منفی و سوالات بیشتر استفاده می‌شود:

منفی: She doesn’t have much time.
سوالی: Do you have much experience?

در جملات مثبت، «much» کمتر استفاده می‌شود و معمولاً در مواقعی که تاکید بیشتری داریم:

Thanks, that’s much better.

نحوه ساخت جمله با many و much :

 

با اسم‌های قابل شمارش:
How many apples do you have?
(چند تا سیب داری؟)

با اسم‌های غیرقابل شمارش:
How much water do you need?
(چه مقدار آب نیاز داری؟)

مثال‌هایی از چنین استفاده‌هایی:

سوال: How many apples do you have?
جواب: I have some apples.

سوال: How much sugar do you need?
جواب: I need some sugar.

“some” یک پاسخ عمومی مثبت و غیردقیق است و به معنای “چند” یا “مقداری” است. اگر فردی بخواهد پاسخ دقیق‌تری دهد، می‌تواند تعداد یا مقدار دقیق را مشخص کند، مانند: “I have 5 apples” یا “I need 2 cups of sugar.” در بسیاری از موارد، “some” می‌تواند به عنوان یک پاسخ غیرخاص و عمومی به سوالاتی که با “how much” یا “how many” شروع می‌شوند، استفاده شود. وقتی که فردی می‌خواهد مقدار یا تعداد دقیقی را مشخص نکند یا وقتی که مقدار یا تعداد دقیق نیست، “some” می‌تواند به کار برود.
این در حالیست که در پاسخ منفی به این سوالات ، any به کار برده می شود.
اما در واقع، استفاده از “any” به عنوان یک پاسخ به سوالات “how much” یا “how many” غیرمعمول است و غیرطبیعی به نظر می‌رسد. به جای آن، اگر فردی چیزی نداشته باشد یا به چیزی نیاز نداشته باشد، معمولاً با استفاده از “any” در یک جمله منفی پاسخ می‌دهد:

سوال: How many apples do you have?
جواب: I don’t have any apples.

به طور خلاصه می توان به این شکل توضیح داد:

Some:
معمولاً در جملات مثبت و پیشنهادات استفاده می‌شود.

مثال: I have some apples. (جمله مثبت)
مثال: Would you like some tea? (پیشنهاد)

Any:
معمولاً در سوالات و جملات منفی استفاده می‌شود.

مثال: Do you have any apples? (سوال)
مثال: I don’t have any sugar left. (جمله منفی)

در نهایت، هر دو می توانند هم برای اشیا و اسم های قابل شمارش، و هم برای اشیا و اسم های غیر قابل شمارش مورد استفاده قرار بگیرند.

تفاوت many, much, few, little , some :

اصطلاحات “many،” “much،” “few،” “little،” و “some” در انگلیسی برای نشان دادن مقدار و تعداد استفاده می‌شوند. این اصطلاحات معمولاً با اسم‌ها همراه می‌آیند. در اینجا تفاوت بین آن‌ها و چگونگی استفاده از آن‌ها شرح داده شده است:

Many: برای اسم‌های قابل شمارش (countable nouns) در حالت جمع استفاده می‌شود.

مثال: There are many books on the shelf.

Much: برای اسم‌های غیرقابل شمارش (uncountable nouns) استفاده می‌شود. معمولاً در سوالات و جملات منفی بیشتر به‌کار می‌رود.

مثال: I don’t have much time.

Few: برای اسم‌های قابل شمارش در حالت جمع استفاده می‌شود و به معنی یک تعداد کم یا نه چندان زیاد است.

مثال: I have few friends in this city.

Little: برای اسم‌های غیرقابل شمارش استفاده می‌شود و به معنی یک مقدار کم است.

مثال: There is very little sugar left in the jar.

Some: می‌تواند با اسم‌های قابل شمارش و غیرقابل شمارش استفاده شود و به معنی “چند” یا “برخی” یا “مقداری” است.

مثال با اسم قابل شمارش: I have some friends in New York.
مثال با اسم غیرقابل شمارش: Would you like some water?

 

دیدگاهتان را بنویسید