تفاوت may و can

may و can هر دو افعالی کمکی هستند که معنای کلی توانایی و اجازه داشتن را می دهند. اما برخی تفاوت ها در این امر وجود دارد. اصلی ترین تفاوت may و can در این است که can عمدتا برای توانایی های فیزیکی و توانایی به کار می رود؛ اما may معنای عمده اجازه داشتن را می دهد.

تفاوت may و can:

“may” و “can” در زبان انگلیسی به عنوان افعال کمکی معرفی می‌شوند و هر دو به معنی توانستن استفاده می‌شوند، اما کاربردها و نوانس‌های مختلفی دارند:

can:

توانمندی: نشان‌دهنده‌ی توانمندی فیزیکی یا ذهنی است.

I can swim.
(من می‌توانم شنا کنم)

She can speak three languages.
(او می‌تواند به سه زبان صحبت کند)

اجازه: در این معنا، معمولاً در مکالمات روزمره برای خواستن یا دادن اجازه استفاده می‌شود.

Can I use your phone?
(می‌توانم از تلفن شما استفاده کنم؟)

You can go home now.
(حالا می‌توانی به خانه بروی)

may:

اجازه: “may” به صورت رسمی‌تری برای درخواست یا دادن اجازه استفاده می‌شود.

May I come in?
(اجازه دارم وارد شوم؟)

You may take one brochure.
(می‌توانید یک بروشور بگیرید)

احتمال: برای نشان‌دادن احتمال یک واقعه استفاده می‌شود.

It may rain tomorrow.
(ممکن است فردا باران بیاید)

هر چند هر دوی این افعال کمکی برای نشان‌دادن اجازه استفاده می‌شوند، “may” در این زمینه رسمی‌تر و ادبی‌تر است، در حالی که “can” در مکالمات روزمره و غیررسمی استفاده می‌شود.

 

بررسی تفاوت may و can:

“may” و “can” هر دو به عنوان افعال کمکی در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند و در برخی موارد مشابه به نظر می‌رسند. اما معانی، کاربردها و نوانس‌های مختلفی دارند. در زیر تفاوت‌های این دو فعل را بررسی می‌کنیم:

توانمندی:

can: غالباً برای نشان‌دادن توانمندی فیزیکی یا ذهنی استفاده می‌شود.

I can swim.
(من می‌توانم شنا کنم)

She can solve the math problem.
(او می‌تواند مسئلهٔ ریاضی را حل کند)

may: معمولاً در مورد توانمندی استفاده نمی‌شود.
اجازه:

can: در این معنا، معمولاً در مکالمات روزمره برای خواستن یا دادن اجازه استفاده می‌شود و غیررسمی‌تر است.

Can I borrow your book?
(می‌توانم کتاب شما را قرض بگیرم؟)

may: برای درخواست یا دادن اجازه به صورت رسمی‌تری استفاده می‌شود.

May I leave the room?
(اجازه دارم اتاق را ترک کنم؟)

احتمال:

can: معمولاً برای نشان‌دادن احتمال استفاده نمی‌شود.
may: برای نشان‌دادن احتمال یک واقعه استفاده می‌شود.

It may rain later.
(ممکن است بعداً باران بیاید)

نوانس:

can: در مورد اجازه، اغلب غیررسمی‌تر و مورد استفاده در مکالمات روزمره است.
may: در مورد اجازه، رسمی‌تر و ادبی‌تر است.

کاربرد در متون قدیمی:

can: در متون قدیمی، بیشتر به معنی توانمندی استفاده می‌شده‌است.
may: در متون قدیمی، بیشتر به معنی اجازه یا تقاضا استفاده می‌شده‌است.
در نهایت، هر چند “can” و “may” در برخی موارد به طور قابل توجهی همپوشانی دارند، اما از نظر نوانس و استفاده، تفاوت‌هایی دارند. “may” معمولاً رسمی‌تر است و برای اجازه یا احتمالات استفاده می‌شود، در حالی که “can” عمدتاً برای نشان‌دادن توانمندی یا اجازه در موقعیت‌های غیررسمی استفاده می‌شود.

 

can may
توانمندي براي نشان‌دادن توانمندي فيزيکي يا ذهني استفاده مي‌شود.
(مثل: I can swim.)
معمولاً در اين موارد استفاده نمي‌شود.
اجازه (روزمره) براي خواستن يا دادن اجازه در موقعيت‌هاي غيررسمي.
(مثل: Can I go to the restroom?)
رسمي‌تر از “can” است و در متون و موقعيت‌هاي رسميتر براي اجازه دادن يا خواستن استفاده مي‌شود.
(مثل: May I leave early?)
احتمال غالباً براي نشان‌دادن احتمال استفاده نمي‌شود. براي نشان‌دادن احتمال يک واقعه استفاده مي‌شود.
(مثل: It may rain later.)
نوانس غيررسمي‌تر و مورد استفاده در مکالمات روزمره. رسمي‌تر و ادبي‌تر از “can”.

استثناهای کاربرد can و may:

اگرچه “can” و “may” عمدتاً برای نشان‌دادن اجازه و احتمال استفاده می‌شوند، برخی استثناها و نکات خاص وجود دارند که به طور مختصر توضیح داده می‌شوند:

استثناهای کاربرد “can”:
پرسیدن سوالات به جای “may” در مکالمات غیررسمی: در مکالمات غیررسمی، اغلب از “can” به جای “may” برای درخواست اجازه استفاده می‌شود.

نشان‌دهنده توانایی طبیعی یا مهارت: “Can” گاهی به منظور نشان‌دادن توانایی طبیعی یا مهارت خاص استفاده می‌شود.

She can sing very well.
(او می‌تواند خیلی خوب بخواند)

استفاده در جملات سوالی برای پرسیدن امکان یا وجود یک چیزی:

Can you see the mountain from here?
(از اینجا می‌توانی کوه را ببینی؟)

 

استثناهای کاربرد “may”:
کاربرد در ادبیات: در ادبیات، گاهی از “may” برای ابراز آرزوها و امیدها استفاده می‌شود.

May you have a prosperous year.
(امیدوارم سال پربرکتی داشته باشید)

 

نشان‌دهنده موارد ممکن: “May” گاهی برای نشان‌دادن موارد ممکن در آینده یا در شرایط خاص استفاده می‌شود.

The meeting may take place next week.
(اجتماع ممکن است هفتهٔ آینده برگزار شود)

کاربرد در جملات شرطی:

If you may recall, we met at the conference last year.
(اگر یادتان باشد، ما سال گذشته در کنفرانس با هم ملاقات کردیم)

هر دو فعل افعال کمکی هستند و بسته به زمان و موقعیت، ممکن است کاربردهای خاصی داشته باشند که به عنوان استثناء به حساب می‌آیند.

دیدگاهتان را بنویسید