تفاوت of و from

of و from دو حرف اضافه در زبان انگلیسی هستند و تفاوت آن دو در معنایشان است. From اغلب برای نشان دادن منبع یا آغاز چیزی استفاده می‌شود. در حالی که Of معمولاً برای نشان‌دادن مالکیت یا ارتباط استفاده می‌شود. در ادامه به بررسی تفاوت of و from پرداخته شده است.

تفاوت of و from:

“of” و “from” دو حرف اضافه در زبان انگلیسی هستند که هر دو در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شوند و معانی مختلفی دارند. این دو در بعضی جملات قابل تبادل نیستند و به دلیل نقش‌های متفاوتی که ایفا می‌کنند، ممکن است معنی یک جمله را تغییر دهند.

در اینجا تفاوت‌های کلی بین “of” و “from” را مشاهده می‌کنید:

منبع یا آغاز چیزی:

From: اغلب برای نشان دادن منبع یا آغاز چیزی استفاده می‌شود.
مثال:

I come from Iran.
(من از ایران آمده‌ام)

This package is from Amazon.
(این بسته از آمازون است)

Of: این استفاده کمتر دیده می‌شود، ولی گاهی برای نشان‌دادن منبع یا مواد اصلی یک چیز استفاده می‌شود.
مثال:

This ring is made of gold.
(این حلقه از طلا ساخته شده است)

مالکیت یا ارتباط:

Of: معمولاً برای نشان‌دادن مالکیت یا ارتباط استفاده می‌شود.
مثال:

The tail of the cat.
(دم گربه)

From: در این زمینه کمتر استفاده می‌شود.
دلیل یا علت:

From: برای نشان‌دادن دلیل یا علت چیزی استفاده می‌شود.
مثال:

I’m tired from working all day.
(من از کار کردن تمام روز خسته‌ام)

Of: در بعضی موارد، “of” نیز می‌تواند به معنی دلیل استفاده شود.
مثال:

I’m afraid of the dark.
(من از تاریکی می‌ترسم)

جدایی یا دور شدن:

From: برای نشان‌دادن جدایی یا دور شدن از چیزی استفاده می‌شود.
مثال:

Keep away from the fire.
(از آتش دور شو)

Of: در این زمینه کمتر استفاده می‌شود.

قسمتی از یک کل:

Of: برای نشان‌دادن قسمتی از یک کل استفاده می‌شود.

مثال:

A slice of pizza.
(یک قطعه پیتزا)

From: در این زمینه کمتر استفاده می‌شود.

این فقط تفاوت‌های کلی بین “of” و “from” هستند، و در زبان انگلیسی ممکن است استثناها و موارد دیگری وجود داشته باشد که باید با دقت بیشتری بررسی شوند.

 

حرف اضافه کاربرد مثال
Of مالکيت يا ارتباط The tail of the cat.
قسمتي از يک کل A slice of pizza.
ترکيب يا مواد A ring made of gold.
From منبع يا آغاز چيزي I come from Iran.
علت يا دليل Tired from working all day.
فاصله يا تفاوت Different from the other one.

بررسی کاربرد of در انگلیسی:

حرف اضافه “of” در زبان انگلیسی یکی از پرکاربردترین حروف اضافه است و در زمینه‌های مختلف با معانی متنوعی به کار می‌رود. در اینجا چند کاربرد کلی و مثال‌های مرتبط با هر کاربرد ارائه داده شده است:

برای نشان دادن مالکیت یا ارتباط:

The legs of the table. (پایه‌های میز)
The roof of the house. (سقف خانه)

برای نشان دادن قسمتی از کل:

A slice of cake. (یک قطعه کیک)
A drop of water. (یک قطره آب)

برای اشاره به مواد یا ترکیب:

A cup of tea. (یک فنجان چای)
A ring made of gold. (یک انگشتر ساخته‌شده از طلا)

برای نشان دادن موضوع یا محتوا:

A book of poetry. (یک کتاب شعر)
A box of chocolates. (یک جعبه شکلات)

در اصطلاحات مرتبط با مقدار:

A lot of money. (زیادی پول)
A bit of advice. (یک کمی نصیحت)

برای نشان دادن منشأ یا مبدأ:

The capital of France. (پایتخت فرانسه)
The sound of the bell. (صدای زنگ)

در برخی اصطلاحات خاص:

Afraid of spiders. (مخوف از عنکبوت‌ها)
Tired of waiting. (خسته از انتظار)

برای نشان دادن فاصله یا محدوده:

Within a mile of the station. (در فاصله یک مایلی از ایستگاه)

برای نشان دادن عامل:

Died of hunger. (مرده از گرسنگی)

بررسی کاربرد from در انگلیسی:

حرف اضافه “from” نیز مانند “of” دارای کاربردهای متعددی است. در اینجا به بررسی برخی از کاربردهای اصلی و معمول “from” در زبان انگلیسی می‌پردازیم:

برای نشان‌دادن منبع یا آغاز چیزی:

I come from Iran.
(من از ایران آمده‌ام)

This package is from Amazon.
(این بسته از آمازون است)

برای نشان‌دادن علت یا دلیل:

He’s suffering from a cold.
(او از سرماخوردگی رنج می‌برد)

I’m tired from working all day.
(من از کار کردن تمام روز خسته‌ام)

برای نشان‌دادن فاصله یا تفاوت:

This shirt is different from the one I saw earlier.
(این پیراهن با آن یکی که قبلاً دیدم متفاوت است)

Our hotel is 5 kilometers from the airport.
(هتل ما ۵ کیلومتر از فرودگاه فاصله دارد)

برای نشان‌دادن محدوده زمانی:

I work from 9 AM to 5 PM.
(من از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر کار می‌کنم)

The exhibition runs from March to April.
(نمایشگاه از ماه مارس تا آوریل برگزار می‌شود)

برای نشان‌دادن جدایی یا دور شدن:

She retired from the company last year.
(او پارسال از شرکت بازنشست شد)

Take this knife away from the child.
(این چاقو را از دست کودک دور کن)

برای نشان‌دادن انتخاب یا انفصال:

Choose a gift from this list.
(یک هدیه از این فهرست انتخاب کنید)

She was excluded from the team.
(او از تیم محروم شد)

در برخی اصطلاحات و جملات فعلی:

I heard it directly from her.
(من مستقیماً از او شنیدم)

Protect your skin from the sun.
(پوست خود را از خورشید محافظت کنید)

برای نشان‌دادن مواد اولیه:

This shirt is made from cotton.
(این پیراهن از پنبه ساخته شده است)

دیدگاهتان را بنویسید