تفاوت think of و think about

کلمات think of و think about در ظاهر مشابه یکدگیر هستند؛ اما حروف اضافه ای که بعد از ان ها قرار گرفته است، معنی کاملا متفاوتی ایجاد نموده است. Think of به معنی صحبت از به خاطر اوردن چیزیست. در درحالی که think about به معنی فکر کردن و بررسی کردن چیزیست. در ادامه مفصلا به تفاوت think of و think about پرداخته شده است.

 

تفاوت think of و think about:

حروف اضافه در انگلیسی حروفی هستند که با قرار گیری در کنار یک فعل یا اسم، می توانند تغییر زیادی در معنی اصلی ایجاد کنند. یکی از نمونه های این نوع تغییر را می توان در تفاوت think of و think about مشاهده کرد.
“Think of” و “Think about” هر دو به فکر کردن به چیزی یا کسی اشاره دارند، ولی با نکات مختلف و در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شوند:

Think of

به چیزی یادآوری یا فکر کردن به طور ناگهانی و سریع، معمولاً بدون تلاش واقعی برای تفکر یا تامل.

مثال: When I hear that song, I always think of my childhood.

گرامر ساخت: Think of + [noun/pronoun]

What do you think of my new dress?
(یعنی چه نظری در مورد لباس جدیدم داری؟)

Think about

تفکر یا تامل در مورد چیزی برای مدت طولانی‌تر و بطور عمقی‌تر.

مثال: I’ve been thinking about our conversation last night and I’ve decided to take your advice.

گرامر ساخت: Think about + [noun/pronoun] یا Think about + [verb + ing]

She is thinking about taking a new job in New York.

Have you thought about the consequences of your actions?

با این حال، در برخی موارد، “think of” و “think about” قابل تبادل هستند و تفاوت زیادی در معنا ایجاد نمی‌کنند. اما معمولاً “think of” به مفهوم سریع‌تر و کم‌تر عمقی‌تر از “think about” استفاده می‌شود.

 

عبارت گرامر مثال
think of think of + [noun/gerund] I always think of her when it rains.
think of + [noun] + as + [noun/adjective] She thinks of herself as a leader.
think about think about + [noun/gerund] I’ve been thinking about traveling to Europe.

پرکاربرد ترین اصطلاحات و عبارت با think of و think about:

اصطلاحات و عبارت‌ها با “think of” و “think about” به طور گسترده‌ای در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند. در اینجا برخی از پرکاربردترین آن‌ها را معرفی می‌کنم:

think of

What do you think of …?
چه فکری در مورد… داری؟

مثال: What do you think of this movie?

I couldn’t think of a better way.
نتوانستم به راه بهتری فکر کنم

I never thought of it that way.
هرگز به آن شکل به آن فکر نکردم

to think of something/someone: به چیزی یا کسی فکر کردن یا یاد آوری کردن.

مثال: Every time I see flowers, I think of my mother.

to think of doing something: برنامه‌ریزی یا در نظر گرفتن انجام چیزی.

مثال: I’m thinking of writing a book.

think about

I’ll think about it.
به آن فکر می‌کنم

Have you thought about the consequences?
به عواقب فکر کرده‌ای؟

I spend a lot of time thinking about my future.
زمان زیادی را صرف فکر کردن به آینده‌ام می‌کنم.

to think about someone/something: به کسی یا چیزی فکر کردن.

مثال: She often thinks about her childhood.

to think about doing something: در نظر گرفتن انجام چیزی.

مثال: We are thinking about moving to another city.

هر دو عبارت در موقعیت‌های مختلف ممکن است استفاده شوند و ممکن است تفاوت‌های جزئی در معنی داشته باشند.

 

در چه شرایطی think of و think about قابلیت جایگزینی با یکدیگر را دارند:

“think of” و “think about” در بسیاری از موارد قابل تبادل هستند، ولی با تفاوت‌های جزئی در معنا. در اینجا به بررسی شرایطی که می‌توان از آن‌ها به صورت تبادلی استفاده کرد می‌پردازم:

وقتی به یاد کسی یا چیزی می‌افتیم:

I often think of my childhood. = I often think about my childhood.

وقتی داریم نظر یا فکر خودمان را در مورد موضوعی بیان می‌کنیم:

What do you think of this idea? = What do you think about this idea?

وقتی قصد داریم به چیزی فکر کنیم یا چیزی را در نظر بگیریم:

I’m thinking of taking a trip next month. = I’m thinking about taking a trip next month.

با این حال، تفاوت‌هایی وجود دارد که ممکن است استفاده از یکی به جای دیگری را نامناسب کند:

“think of” معمولاً به معنای یک واکنش سریع یا فوری، یا یک تصویر یا ایده اولیه است.

مثلاً: “When I say ‘beach’, what do you think of?”

“think about” معمولاً به معنای فکر کردن به چیزی به طور عمیق‌تر یا برای مدت طولانی‌تر است.

مثلاً: “I’ve been thinking about our conversation all day.”

دیدگاهتان را بنویسید