تفاوت what و which

در زبان فارسی، کلمه سوالی “چه” در هر شرایطی به همین صورت استفاده می شود. اما در انگلیسی، چه برای چیز های قابل شمارش و غیرقابل شمارش متفاوت است. تفاوت what و which در همین امر است که یکی برای اشیا قابل شمارش و دیگری برای غیر قابل شمارش ها استفاده می شود.

تفاوت what و which:

“what” و “which” هر دو به معنای “کدام” یا “چه” در فارسی ترجمه می‌شوند، ولی در انگلیسی در زمینه‌ها و شرایط مختلف استفاده می‌شوند. این دو جزو ضمایر استفهامی در زبان انگلیسی هستند. ضمایر استفهامی برای پرسیدن سوال‌ها به کار می‌روند.
ضمیر استفهامی در زبان انگلیسی به کلماتی اشاره دارد که برای پرسیدن سوال‌ها استفاده می‌شوند. این کلمات به ما کمک می‌کنند تا اطلاعات مورد نیاز و خاصی را از مخاطب خود دریافت کنیم. مثلاً، “who” برای پرسیدن در مورد اشخاص، “where” برای مکان‌ها، “when” برای زمان‌ها، و “why” برای دلایل استفاده می‌شود. “What” و “which” نیز در موارد متفاوت برای جواب‌های محدود یا نامحدود استفاده می‌شوند. با استفاده از ضمایر استفهامی، ما می‌توانیم جملات سوالی بسازیم و اطلاعات مورد نظر را به دست آوریم.

:Which

استفاده از “which” معمولاً در مواردی است که انتخاب‌ها محدود یا شناخته شده باشند.
برای سوال‌پرسی در مورد اشیاء یا انتخاب‌های خاص.
ممکن است در جملات پرسشی و غیر پرسشی استفاده شود.
مثال:

Which color do you prefer, blue or red?
(رنگ کدام را ترجیح می‌دهید، آبی یا قرمز؟)

نحوه ساخت جمله با which:

1. برای فاعل + فعل به کار می‌رود:

Which + فعل کمکی (مانند do/does/did, is/are) + فاعل + فعل اصلی + بقیه جمله
مثال:

Which do you prefer, tea or coffee?
Which is she choosing, the blue or the red dress?

2. برای اسم به کار می‌رود:
Which + فعل کمکی (مانند is/are) + اسم + بقیه جمله
مثال:

Which book is yours?

:What

استفاده از “what” معمولاً در مواردی است که انتخاب‌ها نامحدود یا ناشناخته باشند.
برای سوال‌پرسی در مورد اطلاعات عمومی.
معمولاً در جملات پرسشی استفاده می‌شود.
مثال:

What is your favorite color?
(رنگ مورد علاقه‌ی شما چیست؟)

نحوه ساخت جمله با what:

1. برای فاعل + فعل به کار می‌رود:
What + فعل کمکی (مانند do/does/did, is/are) + فاعل + فعل اصلی + بقیه جمله
مثال:

What do you like to eat?
What is he doing?

2. برای اسم به کار می‌رود:
What + فعل کمکی (مانند is/are) + اسم + بقیه جمله
مثال:

What is the name of this song?

تفاوت اصلی بین “which” و “what” در محدودیت انتخاب‌ها است. “Which” معمولاً وقتی استفاده می‌شود که انتخاب‌ها محدود و شناخته شده باشند، در حالی که “what” وقتی استفاده می‌شود که انتخاب‌ها نامحدود یا ناشناخته باشند.
در هر دو ساختار، فعل کمکی به زمان و شکل جمله بستگی دارد. برای مثال، اگر جمله در زمان حال ساده باشد و فاعل غیر سوم شخص مفرد باشد، فعل کمکی “do” استفاده می‌شود. اگر جمله در زمان گذشته باشد، فعل کمکی “did” استفاده می‌شود، و اگر جمله با فاعل سوم شخص مفرد در زمان حال باشد، فعل کمکی “does” استفاده می‌شود.

در چه شرایطی می توان هم از what هم از which استفاده کرد؟

گاهی اوقات در انگلیسی، هم “what” و هم “which” می‌توانند به صورت قابل جایگزین در یک سوال استفاده شوند، اما با این حال، تاکید و معنای جمله می‌تواند کمی تغییر کند. در مواردی که انتخاب‌ها به نظر می‌رسد نه خیلی محدود و نه خیلی وسیع باشند، می‌توان از هر دو کلمه استفاده کرد.

به عنوان مثال:

What/Which book are you reading?

اگر از “what” استفاده شود، سوال به صورت کلی‌تر است و فقط می‌خواهد بداند کتاب فرد چیست.
اگر از “which” استفاده شود، ممکن است سوال‌کننده دارد به یک مجموعه خاص از کتاب‌ها اشاره می‌کند یا احساس می‌کند که فرد ممکن است بین تعداد محدودی کتاب انتخاب کرده باشد.

What/Which day works best for you?

با استفاده از “what”، سوال به صورت کلی‌تر است و می‌پرسد که روزی که برای فرد مناسب است چیست.
با استفاده از “which”، ممکن است سوال‌کننده به چند گزینه خاص اشاره داشته باشد یا فکر کند که فرد بین چند گزینه مشخص انتخاب می‌کند.
در این موارد، هر دو کلمه قابل قبول هستند، اما انتخاب بین “what” و “which” می‌تواند تاکید یا نوع اطلاعات مورد نظر را کمی تغییر دهد.

برخی از پر کاربرد ترین اسامی با این ضمایر:

پرکاربردترين اسامي با “What” پرکاربردترين اسامي با “Which”
What name Which name
What time Which time
What day Which day
What reason Which reason
What type Which type
What kind Which kind

دیدگاهتان را بنویسید