تلفظ the قبل از حروف صدادار

The نشانه شناس در انگلیسی است. این کلمه قبل از اسامی قرار می گیرد. از کاربرد های آن می توان به اشاره خاص، اسامی خاص مثل اسامی جغرافیایی و غیره اشاره نمود.
یکی از نکات مهم در استفاده از the ، نحوه تلفظ آن است. به این صورت که اگر قبل از اسامی صدا دار در جمله قرار بگیرد، به نحوی تلفظ می شود و اگر قبل از اسامی بی صدا ها باشد، به نوعی دیگر. در زیر به بررسی تلفظ the قبل از حروف صدادار و بی صدا پرداخته شده است.

تلفظ the قبل از حروف صدادار:

از “the” به عنوان یک مقاله تعیین‌کننده (definite article) در زبان انگلیسی استفاده می‌شود. کاربردهای اصلی “the” عبارت‌اند از:

هنگامی که به چیز خاصی اشاره داریم: وقتی صحبت‌کننده و شنونده هر دو می‌دانند که چیز یا کسی به چه چیز یا کسی خاصی اشاره دارد.

مثال: “Can you close the window?”
(هر دو نفر می‌دانند که کدام پنجره منظور است)

هنگامی که چیز یا کسی قبلاً ذکر شده است: وقتی در گفت‌وگو یا نوشتار چیز یا کسی قبلاً به آن اشاره شده باشد.

مثال: “I saw a cat in the garden. The cat was chasing a bird.”

با اشیاء یا افراد منحصر به فرد: وقتی که تنها یکی از چیز یا کسی وجود دارد یا مفهوم آن منحصر به فرد است.

مثال: “The sun rises in the east.”
یا “The Earth revolves around the sun.”

با اسامی جغرافیایی خاص: مانند رودها، کوه‌های معروف، اقیانوس‌ها و دریاها.

مثال: “The Nile is the longest river in the world.”
یا “The Pacific Ocean is vast.”

با صفات فوق‌العاده: زمانی که می‌خواهیم نشان دهیم که کسی یا چیزی در یک خصوصیت خاص بهترین یا برترین است.

مثال: “He is the best player in the team.”

با اسامی سازمان‌ها و نهادها: مثل “The United Nations”
یا “The World Health Organization”.

با ابزارهای موسیقی: مانند

“The piano” یا “The guitar”.

با کلماتی که نشان‌دهنده‌ی گروه‌های افراد یا اشیاء هستند: مثل

“the police”, “the rich”, “the elderly”.

برخی از مواردی که معمولاً “the” استفاده نمی‌شود:

قبل از اسامی کلی (unless they are made specific by a following clause or phrase).
قبل از اسامی کشورها (مگر اینکه نام کشور به صورت جمع یا ترکیبی باشد مثل “The United States” یا “The United Arab Emirates”).

تلفظ the قبل از حروف بی صدا چگونه است:

وقتی “the” قبل از یک کلمه‌ای که با یک حرف بی‌صدا شروع می‌شود آمده باشد، معمولاً به صورت [ðə] تلفظ می‌شود. به عبارت دیگر، “e” در “the” مانند “ə” در کلمه “about” تلفظ می‌شود.

مثلاً:

the apple [ðə ˈæpəl]
the egg [ðə ɛɡ]
the orange [ðə ˈɔːrɪndʒ]

به مقایسه، وقتی “the” قبل از کلماتی که با یک حرف مصوت شروع می‌شوند آمده باشد، معمولاً به صورت [ðiː] تلفظ می‌شود، مانند “thee”.

مثلاً:

the apple [ðə ˈæpəl] اما the elephant [ðiː ˈɛlɪfənt]

البته در گفتار روزمره، بعضی از افراد ممکن است به طور مداوم “the” را به صورت [ðə] تلفظ کنند، بدون توجه به حرف اول کلمه‌ی بعدی. این تلفظ وابسته به لهجه و سبک گفتار فرد است.

تلفظ the قبل از حروف صدادار چگونه است:

وقتی “the” قبل از کلماتی که با یک حرف صدادار (مصوت) شروع می‌شوند آمده باشد، معمولاً به صورت [ðiː] تلفظ می‌شود، مانند “thee”.

برای مثال:

the elephant [ðiː ˈɛlɪfənt]
the owl [ðiː aʊl]
the idea [ðiː aɪˈdɪə]
the umbrella [ðiː ʌmˈbrɛlə]
the answer [ðiː ˈɑːnsər]

به همین ترتیب، وقتی “the” قبل از حرفی بی‌صدا آمده باشد، آن را به صورت [ðə] تلفظ می‌کنیم. اما در برخی موارد گفتار روزمره، بسته به لهجه و سبک گفتار فرد، این قانون ممکن است همیشه رعایت نشود.

نکات مهم در استفاده از the:

استفاده از “the” (مقاله تعیین‌کننده) در زبان انگلیسی نکات مهم و خاص خود را دارد. در اینجا برخی از نکات کلیدی و مهم در استفاده از “the” آورده شده است:

اشاره به چیزها یا افراد خاص: وقتی صحبت‌کننده و شنونده هر دو می‌دانند که چه چیز یا کسی خاصی منظور است.

مثال: “Please pass the salt.”

هنگامی که چیز یا کسی قبلاً ذکر شده باشد:

مثال: “I saw a dog. The dog was barking.”

برای اشاره به چیزهای یا افراد منحصر به فرد:

مثال: “The sun rises in the east.”

در اسامی جغرافیایی: “the” معمولاً قبل از رودها، اقیانوس‌ها، دریاها، کوه‌های معروف و گروه‌های جزایر استفاده می‌شود.

مثال: “The Amazon River”, “The Alps”, “The Bahamas”.

با صفات فوق‌العاده: برای نشان دادن برتری.

مثال: “She is the best student in the class.”

اسامی سازمان‌ها و نهادها:

مثال: “The United Nations”, “The World Health Organization”.

با کلماتی که نشان‌دهنده‌ی گروه‌های افراد یا اشیاء هستند:

مثال: “the rich”, “the poor”, “the injured”.

با اسامی کشورهای مجموعه:

مثال: “The United States”, “The United Arab Emirates”.

قبل از اسامی روزنامه‌ها و مجلات:

مثال: “The New York Times”, “The Economist”.

قبل از نام برخی سازها و ابزارهای موسیقی:

مثال: “He plays the guitar.”

برخی از مواردی که معمولاً “the” استفاده نمی‌شود:

  • قبل از اسامی عمومی و کلی (مگر اینکه مشخص شده باشند).
  • قبل از اسامی کشورها (مگر اینکه نام کشور به صورت جمع یا ترکیبی باشد).
  • قبل از اسامی زبان‌ها و ملیت‌ها.
  • قبل از اسامی وعده‌های غذایی مثل breakfast, lunch, و dinner.
  • قبل از اسامی مدارس، دانشگاه‌ها و کلیساها (مگر اینکه نام خاصی داشته باشند).

دیدگاهتان را بنویسید