توضیح گرامر adverbs modifying adjectives and verbs

در انگلیسی منظور از adverbs modifying adjectives and verb،افعال قیدی است که صفات یا افعال را تغییر می‌دهند یا تعدیل می‌کنند. در توضیح گرامر adverbs modifying adjectives and verbs می توان گفت که این افعال و ادجکتیو ها را می توان به وسیله برخی پوسند ها همچون –ly یا به روش های دیگر تولید نمود که در مطلب زیر به توضیح دقیق تر ان ها پرداخته شده است.

توضیح گرامر adverbs modifying adjectives and verbs:

وقتی می‌گوییم “adverbs modifying adjectives and verbs” در زبان انگلیسی، منظور از این عبارت افعال قیدی است که صفات یا افعال را تغییر می‌دهند یا تعدیل می‌کنند.

افعال قیدی تغییر‌دهنده صفات: در این موارد، یک قید می‌آید تا معنی یک صفت را تقویت یا ضعیف کند. به مثال زیر توجه کنید:

She is extremely intelligent.

(در اینجا، قید “extremely” صفت “intelligent” را تقویت می‌کند.)

افعال قیدی تغییر‌دهنده افعال: این افعال قیدی می‌آیند تا چگونگی انجام یک فعل یا ویژگی آن را توضیح دهند. به مثال زیر توجه کنید:

He runs quickly.

(در اینجا، قید “quickly” چگونگی انجام فعل “runs” را توضیح می‌دهد.)

به طور خلاصه، “adverbs modifying adjectives and verbs” به قیدهایی اشاره دارد که به تغییر یا توضیح صفات و افعال کمک می‌کنند.

بررسی گرامر adverbs modifying adjectives and verbs:

افعال قیدی (adverbs) می‌توانند به تغییر یا توضیح معنی افعال، صفات یا حتی افعال قیدی دیگر کمک کنند. در اینجا، ما به بررسی نحوه‌ی ساخت و استفاده از افعال قیدی با تمرکز بر تغییر دادن صفات و افعال خواهیم پرداخت:

نحوه‌ی ساخت:

بسیاری از افعال قیدی با اضافه کردن پسوند “-ly” به یک صفت ساخته می‌شوند.

Slow → Slowly
Quick → Quickly
Beautiful → Beautifully

البته همه افعال قیدی به این شکل ساخته نمی‌شوند. بعضی از آن‌ها نیاز به تغییرات خاص‌تر دارند یا کاملاً متفاوت هستند:

Good → Well
Fast → Fast (هم صفت و هم قید است)

افعال قیدی که صفات را تغییر می‌دهند:

آنها معمولاً قبل از صفت قرار می‌گیرند.

She is incredibly talented.
The movie was utterly boring.

افعال قیدی که افعال را تغییر می‌دهند:

معمولاً بلافاصله پس از فعل اصلی قرار می‌گیرند.

He speaks fluently.
She sings beautifully.

توجه: بعضی افعال قیدی می‌توانند بیش از یک جایگاه در جمله داشته باشند، و معنی جمله با تغییر مکان افعل قیدی ممکن است تغییر کند.

تغییرات برخی افعال قیدی: بعضی افعال قیدی با توجه به معنایی که می‌خواهند ایجاد کنند، شکل‌های مختلفی دارند:

He drives hard. (با تلاش زیاد)
He drives hardly. (تقریباً هیچ نمی‌راند)

به طور کلی، افعال قیدی به توضیح یا تغییر معنی فعل، صفت، یا قید دیگری در جمله کمک می‌کنند. استفاده‌ی صحیح از آن‌ها می‌تواند جملات را دقیق‌تر، قابل فهم‌تر، و بیان‌پذیرتر کند.

جدول

استثناها و نکات مهم در استفاده و ساخت adverbs modifying adjectives and verbs:

استفاده از افعال قیدی در زبان انگلیسی نکات و استثناهایی دارد. در زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است:

تغییرات در ساخت: نه تمام صفات با اضافه کردن “-ly” به قید تبدیل می‌شوند.

True → Truly (نه “Truely”)
Whole → Wholly (نه “Wholely”)

قیدهای با شکل‌های مشابه: برخی قیدها و صفات شکل یکسانی دارند.

Hard (می‌تواند به عنوان صفت و یا قید استفاده شود)
Hard work (صفت)
Work hard (قید)

افعال قیدی با دو شکل: برخی افعال قیدی دو شکل مختلف دارند با معانی متفاوت.

Late (دیر) vs. Lately (اخیراً)

قیدهایی که قبل از صفت یا قید دیگر قرار می‌گیرند:

افعال قیدی نظیر “very”, “quite”, “rather”, و “almost” معمولاً قبل از صفت یا قید دیگر قرار می‌گیرند.

He is very tall.
She runs quite quickly.

ترتیب افعال قیدی: وقتی چندین قید در یک جمله وجود دارد، ترتیب استفاده آن‌ها مهم است. یک ترتیب معمول:

میزان (very, quite) > تکرار (always, often) > زمان (usually, sometimes) > مکان (here, there)

“-ly” و معنای منفی: برخی از قیدها با “-ly” معنای منفی می‌دهند. به عنوان مثال:

Bare → Barely (تقریباً نه)

Scarcely و Hardly

(هر دو به معنای “تقریباً نه” یا “به سختی” هستند و معمولاً با “when” استفاده می‌شوند)

“I had hardly/scarcely arrived when she called.”

“Enough”: این قید بعد از صفت یا قید دیگر می‌آید.

She is tall enough to play basketball.
He doesn’t work quickly enough.

تغییرات در ساخت برخی از صفات با پایان “-y”: زمانی که صفتی به “-y” پایان می‌یابد، در تبدیل به قید، “-y” به “-ily” تغییر پیدا می‌کند:

Happy → Happily
Angry → Angrily

صفاتی با پایان “-able” یا “-ible”: این صفات بدون هیچ تغییری می‌توانند به عنوان قید هم استفاده شوند:

A considerable amount (صفت)
Considerably more difficult (قید)

قیدهایی که بدون “-ly” ساخته می‌شوند: برخی قیدها شکل مشابه با صفات دارند، اما معنی متفاوتی را انتقال می‌دهند:

He works hard. (با سخت کار می‌کند – فعل را تغییر می‌دهد)

He has hard hands. (دست‌های سفتی دارد – اسم را تغییر می‌دهد)

دیدگاهتان را بنویسید