جمع its

در پاسخ به این که آیا جمع its ممکن است یا خیر، پاسخ منفی ست. Its به نوبه خود نوعی ضمیر ملکی ست که تعلق دو چیز را عنوان می کند. It به تنهایی به مفهوم اشاره به چیزیست؛ در شرایطی که منظور اشاره به چندین چیز باید، باید از ضمیر اشاره دیگری به نام they استفاده کرد. در ادامه به توضیح جمع its پرداخته شده است.

جمع its:

نه، ضمیر “it” در زبان انگلیسی قابل جمع‌بستن نیست. زمانی که می‌خواهید به چیزهای یا موجودات غیرانسانی به صورت جمع اشاره کنید، از ضمیر “they” استفاده می‌شود.

برای مثال:

I have one cat. It is black.
(من یک گربه دارم. آن مشکی است)

I have two cats. They are black.
(من دو گربه دارم. آن‌ها مشکی هستند)

در جمله اول با استفاده از “it” به گربه تک اشاره شده است، و در جمله دوم با استفاده از “they” به گربه‌ها به صورت جمع اشاره شده است.

بررسی معانی It’s و Its:

“its” در زبان انگلیسی یک ضمیر ملکی است و به معنی “آن” یا “آن چیز” به کار می‌رود. این ضمیر معمولاً به موجودات غیرانسانی، حیوانات (وقتی جنسیت آنها مشخص یا مهم نیست)، و ایده‌ها یا مفاهیم اشاره می‌کند. “its” بیان‌کننده ملکیت یا ویژگی مرتبط با چیز یا موجود مذکور است.
این در حالیست که it’s به معنی it is و نوع مخفف شده آن است.

it’s

این فرم مخفف “it is” یا “it has” است.
به معنی “آن است” یا “آن دارد” است.

مثال و معنی:

It’s raining. = It is raining.
(دارد باران می‌آید)

It’s been a long day. = It has been a long day.
(روز طولانی بوده است)

its

یک ضمیر ملکی است.
به معنی “متعلق به آن” است و اغلب قبل از یک اسم به کار می‌رود تا نشان‌دهنده مالکیت یا وابستگی آن اسم به چیز یا موجود قبلی باشد.

مثال و معنی:

The cat washed its fur.
(گربه موی خود را شست)

The company is known for its innovation.
(شرکت برای نوآوری‌های خود شناخته شده است)

نکته مهم این است که این دو فرم اغلب با هم اشتباه می‌شوند، پس همیشه دقت کنید که در زمان نوشتاری آن‌ها را به درستی استفاده کنید.

گرامر ساخت جمله It’s و Its:

it’s

گرامر: این فرم مخفف “it is” یا “it has” است.
استفاده: به کار می‌رود زمانی که می‌خواهید یک عمل یا وضعیت را توصیف کنید، یا زمانی که می‌خواهید به این نکته اشاره کنید که چیزی به وجود آمده است یا واقعه‌ای رخ داده است.

مثال و گرامر:

It’s raining. = It is raining.
(Here, “it’s” is a contraction for “it is”.)

It’s been a long day. = It has been a long day.
(Here, “it’s” is a contraction for “it has”.)

its

گرامر: یک ضمیر ملکی است.
استفاده: زمانی به کار می‌رود که می‌خواهید نشان‌دهنده مالکیت یا وابستگی چیز یا موجودی به چیز یا موجود دیگر باشید.

مثال و گرامر:

The cat washed its fur.
(Here, “its” indicates possession of the fur by the cat.)

The company is known for its innovation.
(Here, “its” indicates that the innovation belongs to or is characteristic of the company.)

برای جلوگیری از اشتباه در استفاده از این دو فرم، بهتر است به یاد داشته باشید که “it’s” همیشه مخفف است، و اگر “is” یا “has” نمی‌آید بعد از “it”، آنگاه شما باید “its” بدون اپاستروف را استفاده کنید.

نکات مهم در استفاده از گرامر ساخت جمله It’s و Its:

در اصل، “it’s” و “its” قوانین واضحی در زبان انگلیسی دارند، و استثنای خاصی برای آن‌ها وجود ندارد. ولی باید نکته‌های مهم زیر را به یاد داشت:

it’s

همیشه مخفف “it is” یا “it has” است. اگر در موقعیتی قرار دارید که می‌خواهید “it is” یا “it has” را استفاده کنید، می‌توانید از “it’s” استفاده کنید.
استثنا: هیچ استثنایی وجود ندارد، اگر “it’s” نمایانگر “it is” یا “it has” نباشد، استفاده از آن اشتباه است.

its

ضمیر ملکی است و به معنی “متعلق به آن” است. به هیچ وجه نباید با اپاستروف نوشته شود.
استثنا: واقعاً استثنایی وجود ندارد. هر زمان که بخواهید به مالکیت یک شیء یا موجود غیرانسانی اشاره کنید، از “its” استفاده می‌شود.

اشتباهات متداول:

اشتباه رایج زبان‌آموزان و حتی بومی‌زبانان این است که از “it’s” به معنی ملکیت استفاده کنند. این کار اشتباه است. برای مثال، جمله “The dog wagged it’s tail” اشتباه است و باید “The dog wagged its tail” باشد.
نکته: در مورد استثناها، این دو فرم به خصوص در نوشتارهای غیررسمی یا در متون قدیمی ممکن است به شکل‌هایی نوشته شوند که مطابق قوانین مدرن نیستند، اما در زبان انگلیسی مدرن، قوانین واضحی برای “it’s” و “its” وجود دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید