جملات سوالی در انگلیسی

در این مطلب درمورد انوع ساختار جملات سوالی در انگلیسی توضیحاتی ارائه خواهیم کرد.

جملات سوالی در انگلیسی: یک راهنمای جامع

بی‌تردید، توانمندی در پرسیدن سوالات در زبان انگلیسی یکی از مهم‌ترین موارد است که هر یادگیرنده باید بداند. در این مقاله، به طور کامل و جامع به بررسی جملات سوالی در انگلیسی خواهیم پرداخت. بیایید شروع کنیم.

چرا باید جملات سوالی را یاد بگیریم؟

سوالات راهی برای کسب اطلاعات، ابراز تعجب، یا خواستن چیزی است. در واقع، بدون توانایی در ساخت جملات سوالی، ارتباطات ما ناقص خواهد بود. از طرف دیگر، یادگیری نحوه‌ی ساخت جملات سوالی در انگلیسی می‌تواند تا حد زیادی موثر واقع شود، چرا که با استفاده از آنها می‌توانیم به اطلاعات بیشتری دست پیدا کنیم، احساسات و افکارمان را بیان کنیم و حتی در موقعیت‌های گوناگون از جمله مصاحبه‌های کاری نیز استفاده کنیم.

ساختار پایه‌ای جملات سوالی

اولین قدم در یادگیری جملات سوالی، آشنایی با ساختار پایه‌ای آنهاست. در انگلیسی، بسیاری از جملات سوالی با یک فعل کمکی شروع می‌شوند. به عنوان مثال، فعل‌های کمکی مانند “do”, “does”, “did”, “is”, “are”, “was”, “were”, “have”, “has” و “had”. بلافاصله پس از فعل کمکی، فاعل قرار می‌گیرد، سپس باقی جمله آمده و در انتها ممکن است ضمیر سوالی قرار گیرد.

استفاده از فعل‌های کمکی در جملات سوالی

چگونه می‌توانیم با استفاده از فعل‌های کمکی جملات سوالی بسازیم؟ این فعل‌ها یک نقش مهم در ساختار جملات سوالی دارند. به عنوان مثال، اگر بخواهیم بپرسیم که چرا یک نفر به مدرسه نرفته است، می‌توانیم از فعل کمکی “did” استفاده کنیم و سپس سوال خود را مطرح کنیم: “Why did he not go to school?”.

مثال‌های جملات سوالی با فعل‌های کمکی

 • Do you like coffee?
 • Does she work in the bank?
 • Did they go to the cinema last night?
 • Are you coming to the party?
 • Has he finished his homework?

استفاده از ضمایر سوالی

در زبان انگلیسی، ضمایر سوالی نقش بسیار مهمی دارند. این ضمایر شامل “who”, “what”, “where”, “when”, “why”, “how”, “which”, و “whom” هستند. این ضمایر برای کسب اطلاعات خاص استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، “who” برای پرسیدن در مورد فرد استفاده می‌شود، در حالی که “where” برای مکان و “when” برای زمان استفاده می‌شود.

مثال‌هایی از استفاده از ضمایر سوالی

 • Who is the president of the United States?
 • What time is it?
 • Where do you live?
 • When is your birthday?
 • Why are you late?

جملات سوالی با “How”

“How” یکی از پرکاربردترین ضمایر سوالی است که به معنای “چگونه” ترجمه می‌شود، اما ممکن است در سوالات مختلف با معانی متفاوتی استفاده شود. به عنوان مثال، “how old” به سن ارجاع دارد، “how much” به مقدار یا هزینه ارجاع دارد و “how often” به تعداد دفعات ارجاع دارد.

مثال‌هایی از استفاده از “How” در جملات سوالی

 • How do you do?
 • How old are you?
 • How much is this shirt?
 • How often do you exercise?
 • How far is it to the airport?

جملات سوالی با فعل‌های مدال

فعل‌های مدال مانند “can”, “could”, “should”, “would”, “might”, و “will” نیز در ساخت جملات سوالی استفاده می‌شوند. با استفاده از این فعل‌ها می‌توان در مورد امکانات، توانمندی‌ها، میزان احتمال و توصیه‌ها سوال کرد.

مثال‌هایی از استفاده از فعل‌های مدال در جملات سوالی

 • Can you help me?
 • Should I go to the doctor?
 • Would you like some tea?
 • Might it rain tomorrow?
 • Will you come to the party tonight?

نکات پایانی

یادگیری نحوه‌ی ساخت و استفاده از جملات سوالی در زبان انگلیسی یک مهارت اساسی و ضروری است. با آشنایی با ساختارها و فعل‌های مختلف می‌توانید به راحتی سوالات خود را مطرح و پاسخ‌های مورد نظر خود را دریافت کنید. با تمرین و عملکرد مستمر، می‌توانید به راحتی و بدون تردید در مکالمات روزمره از این جملات استفاده کنید.

امیدوارم این راهنما به شما در یادگیری جملات سوالی در انگلیسی کمک کند. موفق باشید!

دیدگاهتان را بنویسید