جمله با as if

در جملاتی که با as if اغاز می شوند، به معنای غیر واقعی بودن یک جمله هستند. این اصطلاح، معنی “گویی، انگار” را می دهد. در ساخت جمله با as if، مباحثی مطرح می شوند که واقعی نیستند.

جمله با as if:

“‍‍as if” یک عبارت است که در زبان انگلیسی به صورت گسترده استفاده می‌شود. این عبارت معمولاً به معنی “همان‌طور که اگر” یا “مانند اینکه” بکار می‌رود و برای توصیف یک وضعیت یا رفتاری استفاده می‌شود که به نظر می‌رسد اما واقعیت ندارد.

معنی کلی:

در زبان انگلیسی، “as if” یک اصطلاح است که به دو دلیل اصلی استفاده می‌شود:

  • برای توصیف یک تصور یا فرض که چیزی به نظر می‌رسد ولی واقعیت ندارد.
  • برای مقایسه‌ی دو وضعیت یا احساس.

 

قوانین و ساختار کلی:

ساختار با افعال احتمالی: وقتی از “as if” در جملات با افعال احتمالی استفاده می‌شود، ساختار جمله معمولاً با گذشته استفاده می‌شود، حتی اگر منظور زمان حال باشد. این استفاده نشان‌دهنده یک فرضیه یا چیزی است که احتمالاً واقعی نیست.

مثال:

He acts as if he knew everything.
(او رفتار می‌کند همانطور که اگر همه چیز را می‌دانست)

ساختار با افعال واقعی: اگر چیزی واقعی است، زمان حال یا گذشته ساده استفاده می‌شود.

مثال:

It looks as if it’s going to rain.
(به نظر می‌رسد که قرار است باران ببارد)

با “were” برای توصیف چیزی که واقعی نیست: در برخی موارد، به ویژه با افعال مانند “wish”, “as if”, “as though” و “if only”, از “were” برای همه فاعل‌ها (حتی با “he”, “she”, “it”) استفاده می‌شود.

مثال:

She talks as if she were the boss.
(او صحبت می‌کند مانند اینکه رئیس باشد)

در نتیجه، “as if” یک اصطلاح فوق‌العاده مفید در زبان انگلیسی است که به ما امکان می‌دهد تصورات، فرضیات، و احساسات خود را به طرز زیبا و دقیقی بیان کنیم. برای استفاده صحیح از آن، باید مطمئن شویم که با توجه به معنی مورد نظر، ساختار و زمان مناسب را انتخاب کنیم.

تفاوت و شباهت های as if و like در چیست؟

“as if” و “like” هر دو در زبان انگلیسی برای ایجاد مقایسه استفاده می‌شوند، اما معانی و کاربردهای مختلفی دارند و به نحوه‌ی متفاوتی به کار می‌روند. در اینجا تفاوت‌ها و شباهت‌های بین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

شباهت‌ها:

مقایسه: هر دو برای ایجاد یک نوع مقایسه یا تشابه استفاده می‌شوند.

تفاوت‌ها:

ساختار:

“like” به عنوان حرف اضافه استفاده می‌شود و معمولاً با یک اسم یا ضمیر می‌آید:

She looks like her mother.
(او شبیه مادرش است)

“as if” به عنوان یک عبارت مقایسه‌ای استفاده می‌شود و معمولاً با یک جمله کامل می‌آید:

He acts as if he knows everything.
(او رفتار می‌کند انگار که همه چیز را می‌داند)

معنی:

“like” معمولاً برای نشان دادن تشابه یا مقایسه مستقیم استفاده می‌شود.

“as if” بیشتر برای نشان دادن یک وضعیت فرضی یا چیزی که به نظر می‌آید ولی واقعاً وجود ندارد، استفاده می‌شود.

استفاده‌های خاص:

“like” گاهی اوقات به عنوان یک قید استفاده می‌شود، مخصوصاً در انگلیسی محاوره‌ای:

I feel like I’ve been here before.
(احساس می‌کنم قبلاً اینجا بوده‌ام)

“as if” در برخی موارد با “were” استفاده می‌شود تا یک وضعیت غیرواقعی یا فرضی را نشان دهد، حتی اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد:

It looks as if it were going to rain.
(به نظر می‌رسد قرار است ببارد)

به طور کلی، “like” و “as if” هر دو برای ایجاد مقایسه استفاده می‌شوند، اما با توجه به معنی و ساختار مورد نظر، باید از آن‌ها به درستی استفاده شود.

شباهت و تفاوت as if و as though در چیست؟

“as if” و “as though” دو عبارت مقایسه‌ای در زبان انگلیسی هستند که در بسیاری از موارد به طور متقابل قابل استفاده هستند. ولی به این موضوع اشاره کنم که این دو عبارت در بسیاری از موارد به یک معنی و به یک نحو استفاده می‌شوند.

شباهت‌ها:

  • معنا: هر دوی آنها معمولاً به معنی “مانند اینکه” یا “انگار که” استفاده می‌شوند.
  • ساختار: هر دو عبارت می‌توانند قبل از جملات با ساختارهای مختلف استفاده شوند، مانند جملات با افعال حال و گذشته.
  • کاربرد: هر دوی آنها می‌توانند برای بیان یک تصور، حس یا وضعیت فرضی استفاده شوند.

مثال:

He looks as if he hasn’t slept for days.
He looks as though he hasn’t slept for days.

تفاوت‌ها:

  • استفاده جغرافیایی: “as though” بیشتر در انگلیسی آمریکایی استفاده می‌شود در حالی که “as if” هم در بریتانیا و هم در آمریکا رایج است.
  • احساس محاوره‌ای: برخی از زبان‌آموزان معتقدند که “as though” کمی محاوره‌ای‌تر از “as if” است، اما این تفاوت خیلی جزئی است و در بسیاری از موارد، هر دو عبارت به طور متقابل قابل استفاده هستند.
  • به طور کلی، “as if” و “as though” در بسیاری از موارد به طور متقابل قابل استفاده هستند و تفاوت‌های جزئی بین آن‌ها وجود دارد. اگر مطمئن نیستید کدام یک را استفاده کنید، به خاطر داشته باشید که در اکثر موارد هر دوی آنها درست هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید