حذف ضمایر موصولی در انگلیسی

ضمایر موصولی ضمایری ضروری یا غیر ضروری هستند. این ضمایر به عباراتی اشاره دارد که به معمولاً به موصوفاتی اشاره می‌کنند و یک جمله یا بخشی از جمله را به یک جمله دیگر وصل می‌کنند. در برخی شرایط، می توان این ضمیر ها را حذف کرد. با حذف ضمایر موصولی در انگلیسی جمله ساده تر شده و اطلاعات مختصر و مفید در اختیار مخاطب قرار می گیرند.

حذف ضمایر موصولی در انگلیسی:

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی به عباراتی اشاره دارد که به معمولاً به موصوفاتی اشاره می‌کنند و یک جمله یا بخشی از جمله را به یک جمله دیگر وصل می‌کنند.

انواع ضمایر موصولی در زبان انگلیسی عبارت‌اند از:

Who: مربوط به انسان‌ها است.

مثلاً: “The man who called yesterday is my uncle.”

Whom: نیز مربوط به انسان‌ها است ولی در مواردی که انسان به عنوان مفعول جمله آمده باشد.

مثلاً: “The woman to whom you spoke is my sister.”

Whose: نشان‌دهنده مالکیت برای انسان‌ها.

مثلاً: “The girl whose book is on the table is my friend.”

Which: مربوط به اشیاء و حیوانات.

مثلاً: “The book which is on the table is mine.”

That: می‌تواند به انسان‌ها و اشیاء اشاره داشته باشد.

مثلاً: “The woman that lives next door is a teacher.”

لطفاً توجه داشته باشید که در برخی موارد، استفاده از ضمیر موصولی اختیاری است، و در برخی جملات می‌توان از آنها صرف‌نظر کرد، ولی در بسیاری از موارد، آنها برای ایجاد جملات مرکب ضروری هستند.

 

حذف ضمایر موصولی چگونه صورت می گیرد؟

حذف ضمایر موصولی در زبان انگلیسی در مواردی امکان‌پذیر است که ضمیر موصولی به عنوان مفعول جمله عمل کند. به این جملات “Reduced Relative Clauses” یا جملات وصفی کاهش‌یافته می‌گویند.

به عنوان مثال:

The people who live next door are nice.
The people living next door are nice.

The book which he wrote is a best-seller.
The book written by him is a best-seller.

The apples that are on the table are ripe.
The apples on the table are ripe.

مثال‌های فوق نشان‌دهنده حذف ضمیر موصولی و استفاده از فعل با ing یا صفت مشتق‌شده (مانند “written” در مثال دوم) به جای آن است.

لطفاً توجه داشته باشید که حذف ضمایر موصولی فقط در مواردی امکان‌پذیر است که جمله‌ی وصفی مربوط به مفعول جمله باشد. اگر ضمیر موصولی به عنوان فاعل جمله وصفی عمل کند، نمی‌توان آن را حذف کرد.

 

کاربرد حذف ضمایر موصولی در انگلیسی چیست؟

حذف ضمایر موصولی در زبان انگلیسی به چندین دلیل انجام می‌شود:

  • سادگی و کوتاهی: حذف ضمایر موصولی می‌تواند جملات را ساده‌تر و کوتاه‌تر کند، و این در مواقعی که بخواهیم اطلاعات را به طور مختصر و مستقیم ارائه دهیم مفید است.
  • گرامر و ساختار: در بعضی موارد، حذف ضمیر موصولی می‌تواند به جلوگیری از تکرار و اضافی بودن اطلاعات در جمله کمک کند.
  • سبک نوشتاری: در نوشتارهای غیررسمی، مکاتبات یا مکالمات روزمره، اغلب از ساختارهای کوتاه‌تر و مستقیم‌تر استفاده می‌شود. در چنین مواقعی، حذف ضمایر موصولی می‌تواند باعث ایجاد یک سبک نوشتاری غیررسمی‌تر و محاوره‌ای‌تر شود.
  • توجه به نکات مهم: در مواردی که بخواهیم توجه خواننده یا شنونده را به یک نکته خاص جلب کنیم، حذف اطلاعات غیرضروری از جمله می‌تواند به متمرکز کردن توجه بر روی نکته مورد نظر کمک کند.
  • ریتم و وضوح: در متون شعری یا نوشته‌های خلاقانه، حذف ضمایر موصولی می‌تواند به ایجاد یک ریتم خاص یا بهبود وضوح و فهم مطلب کمک کند.

به طور کلی، حذف ضمایر موصولی یکی از ویژگی‌های انعطاف‌پذیری گرامری زبان انگلیسی است که به نویسنده یا گوینده اجازه می‌دهد تا با توجه به نیازها و اهداف خود، متن یا سخن خود را تنظیم کند.

 

ضمیر های موصولی غیر قابل حذف چه ضمایری هستند؟

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی نه تنها به لحاظ معنایی مهم هستند، بلکه در برخی موارد از نظر گرامری نیز قابل حذف نیستند. زمانی که ضمیر موصولی به عنوان فاعل جمله‌ی وصفی عمل می‌کند، نمی‌توان آن را حذف کرد. برخی از موارد که ضمایر موصولی قابل حذف نیستند:

وقتی ضمیر موصولی به عنوان فاعل جمله عمل می‌کند:

The woman who lives next door is a teacher.
(در این‌جا “who” فاعل “lives” است و قابل حذف نیست)

وقتی ضمیر موصولی به دنبال پیشوندهایی مانند “the only”, “the first”, “the last”, “the best”, “the same”, و … آمده باشد:

She’s the only person who knows the truth.
(در این‌جا نمی‌توان “who” را حذف کرد)

وقتی جمله با ضمیر موصولی شروع شده باشد:

Which I found under the bed is my favorite toy.
(در این‌جا نمی‌توان “Which” را حذف کرد)

به طور کلی، اگر حذف ضمیر موصولی باعث بی‌معنی شدن یا ایجاد ابهام در جمله شود، نباید آن را حذف کرد.

 

ضمير موصولي مثال با ضمير مثال بدون ضمير
who (براي انسان‌ها) The man who called is my uncle. The man called is my uncle.
which (براي اشياء) The book which I bought is interesting. The book I bought is interesting.
that (براي انسان‌ها و اشياء) The car that I drive is blue. The car I drive is blue.

دیدگاهتان را بنویسید