حرف اضافه قبل از weekend

وقتی از کلمه “weekend” در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم، ممکن است با چند حرف اضافه مختلف همراه باشد. بسته به معنای جمله و زمینه‌ی مکالمه، از حروف اضافه مختلفی استفاده می‌شود. در زیر به بررسی حروف اضافه‌ای که معمولاً با “weekend” به کار می‌روند پرداخته‌شده است.

حرف اضافه قبل از weekend:

کلمه “weekend” در زبان انگلیسی به پایان هفته (روزهای جمعه و شنبه در بسیاری از کشورها، گرچه در بعضی دیگر ممکن است شامل روزهایی دیگر باشد) اشاره دارد. از نظر گرامری، “weekend” به عنوان یک اسم معمول استفاده می‌شود. در زیر به برخی از ساختارهای رایج استفاده از “weekend” در جملات اشاره می‌شود:

به عنوان فاعل جمله:

The weekend was relaxing.

به عنوان مفعول جمله:

I am looking forward to the weekend.

با استفاده از حروف اضافه:

We have plans for the weekend.
I will see you on the weekend.
The store is closed over the weekend.

در ترکیب با صفات:

I had a long weekend because of the holiday.
They took a weekend trip to the mountains.

به عنوان تکمیل جمله:

My favorite time of the week is the weekend.

در سوالات:

What are your plans for the weekend?
Are they visiting you this weekend?

به طور کلی، “weekend” به عنوان یک اسم معمول در جملات استفاده می‌شود و با هر دو زمان حال و گذشته و آینده می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

انواع حرف اضافه قبل از weekend چیست:

وقتی از کلمه “weekend” در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم، ممکن است با چند حرف اضافه مختلف همراه باشد. بسته به معنای جمله و زمینه‌ی مکالمه، از حروف اضافه مختلفی استفاده می‌شود. در زیر به بررسی حروف اضافه‌ای که معمولاً با “weekend” به کار می‌روند پرداخته‌شده است:

at:

این حرف اضافه برای زمان‌ها و اوقات خاص استفاده می‌شود.

مثال: I’ll see you at the weekend.
(این عبارت بیشتر در بریتانیا مورد استفاده قرار می‌گیرد)

on:

معمولاً برای روزهای خاص هفته یا تعطیلات استفاده می‌شود.

مثال: The party is on the weekend.

over:

وقتی می‌خواهیم نشان دهیم یک چیزی طی کل پایان هفته رخ می‌دهد.

مثال: I’m visiting my grandparents over the weekend.

for:

وقتی صحبت از طرح‌ریزی یا قصد انجام چیزی در پایان هفته است.

مثال: I have plans for the weekend.
مثال: We’re going hiking for the weekend.

during:

برای بیان اتفاقاتی که در طول پایان هفته رخ داده‌اند.

مثال: It rained continuously during the weekend.

before و after:

وقتی به زمان قبل یا بعد از پایان هفته اشاره داریم.

مثال: I need to finish my work before the weekend.
مثال: Let’s meet up after the weekend.

حرف اضافه مثال توضيح
at I’ll see you at the weekend. استفاده متداول در بريتانيا
on I’ll see you on the weekend. استفاده متداول در امريکا
over We’re visiting our grandparents over the weekend. براي نشان‌دادن يک اتفاقي که در طول پايان هفته رخ مي‌دهد
for I have plans for the weekend. وقتي از طرح‌ريزي يا قصد انجام چيزي در پايان هفته صحبت مي‌کنيم
during It rained continuously during the weekend. براي اشاره به اتفاقاتي که در طول پايان هفته رخ داده‌اند

استثناهای قرارگیری حرف اضافه قبل از weekend:

در انگلیسی، از نظر قرارگیری حروف اضافه قبل از “weekend” چند استثنا و نکته وجود دارد:

at the weekend vs. on the weekend:

در بریتانیا، متداول‌تر است که بگوییم: “I’ll see you at the weekend.”
در امریکا، متداول‌تر است که بگوییم: “I’ll see you on the weekend.”

“Weekend” بدون حرف اضافه:

در برخی موارد، ممکن است “weekend” بدون حرف اضافه استفاده شود، به ویژه وقتی از آن به عنوان یک ویژگی یا توصیف‌کننده استفاده می‌شود:

مثال: I’m taking a weekend trip to the mountains.
مثال: She enrolled in a weekend course at the university.

During the weekend:

اگرچه “during” برای اشاره به رخ‌دادهایی که در طول یک دوره زمانی خاص رخ می‌دهند استفاده می‌شود، ولی در بسیاری از موارد می‌توان از “over” به جای “during” استفاده کرد.

مثال: We’re having a family gathering over the weekend.

نکته: استفاده از حروف اضافه در زبان انگلیسی گاهی اوقات به سبک نوشتاری یا گویش منطقه‌ای مربوط می‌شود. بهتر است در موقعیت‌های مختلف و با توجه به جمهوریت مخاطبان، از حروف اضافه مناسب استفاده شود.

نکات مهم و کاربردی در اصطلاحات با weekend:

“weekend” یکی از کلماتی است که در زبان انگلیسی به صورت گسترده‌ای استفاده می‌شود. اصطلاحات مرتبط با آن به خوبی تصویری از فرهنگ و زندگی روزمره انگلیسی‌زبانان می‌زنند. در زیر به برخی از اصطلاحات و نکات کاربردی مرتبط با “weekend” اشاره شده است:

Weekend Warrior:

یک فرد که طی هفته به کار و مشغله‌ی خود مشغول است اما در آخر هفته به فعالیت‌های فیزیکی یا ورزشی مشغول می‌شود.

مثال: “Mike works in an office all week but goes mountain climbing on Saturdays. He’s a real weekend warrior.”

Working weekend:

یک آخر هفته که فرد به کار یا مشغله‌ی خود ادامه می‌دهد و استراحت نمی‌کند.

مثال: “I can’t join the picnic this Saturday; I have a working weekend.”

Long weekend:

زمانی که یک روز تعطیلی به آخر هفته اضافه می‌شود، مانند وقتی یک جشن ملی یا تعطیلی روز جمعه یا دوشنبه باشد.

مثال: “The national holiday is on Monday, so we have a long weekend.”

Weekend getaway:

یک سفر کوتاه به یک مکان نزدیک در آخر هفته برای استراحت یا تغییر محیط.

مثال: “We took a weekend getaway to the beach to relax.”

To live for the weekend:

وقتی فرد فقط به فکر استراحت و لذت‌بردن در آخر هفته باشد.

مثال: “John lives for the weekend. He’s always planning his next adventure.”

Have a good weekend!:

یک عبارت رایج برای آرزو کردن یک آخر هفته خوش به دیگران.

مثال: “It’s Friday today! Have a good weekend, Sarah!”

دیدگاهتان را بنویسید