حرف اضافه depend

“depend” یک فعل بسیار مفید و متداول در زبان انگلیسی است که در بسیاری از جملات و موقعیت‌های روزمره می‌توان از آن بهره برد. حرف اضافه depend بسته به موضوع و گرامر جمله، می تواند شامل کلماتی همچون On، upon و … باشد.

حرف اضافه depend:

“Depend” یک فعل است که معانی و کاربردهای متعددی دارد. در اینجا به بررسی معنی، ساختار و چگونگی استفاده از “depend” در جملات مختلف می‌پردازیم:

معنی:
Depend به معنای “وابسته بودن به” یا “اعتماد کردن به” معنی می‌شود.

ساختار و استفاده‌های مختلف:

Depend on/upon:

استفاده از “depend on” یا “depend upon” (که رسمی‌تر است) برای نشان دادن وابستگی یا نیاز به چیزی یا کسی.

مثال: I depend on you to help me.
من به تو وابسته‌ام تا کمکم کنی

It depends:

این عبارت زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهیم بیان کنیم پاسخ به یک سوال به شرایط مختلف بستگی دارد.

سوال: Are you coming to the party?
پاسخ: It depends on my work schedule.
وابسته به برنامه کاری من است

Depending on/upon:

برای نشان دادن چیزی که پاسخ یا نتیجه وابسته به شرایط خاصی است.

مثال: The success of the event is depending on the weather.
موفقیت رویداد به آب و هوا وابسته است

Be dependent on/upon:

استفاده از “be dependent on/upon” برای نشان دادن وابستگی مستمر یا طولانی مدت.

مثال: Many older people are dependent on their children for care.
بسیاری از افراد مسن به فرزندان خود وابسته‌اند برای مراقبت

همچنین، “depend” در موارد خاصی ممکن است دارای معانی دیگری باشد:

Depend! به تنهایی ممکن است به معنای یک جواب محتاطانه یا مبهم به سوالی استفاده شود، به ویژه زمانی که فرد نمی‌خواهد به صراحت پاسخ دهد یا احتمالاً به شرایط مختلف بستگی دارد.
با توجه به معنی و استفاده، “depend” یک فعل بسیار مفید و متداول در زبان انگلیسی است که در بسیاری از جملات و موقعیت‌های روزمره می‌توان از آن بهره برد.

حرف اضافه depend چه کلماتی هستند:

حرف اضافه‌ای که معمولاً پس از فعل “depend” می‌آید، “on” یا “upon” است. در زبان مدرن، استفاده از “upon” کمی رسمی‌تر و قدیمی‌تر است، در حالی که “on” در مکالمات روزمره متداول‌تر است.

گرامر و ساختار:

Subject + depend + on/upon + object:

مثال: Our plans depend on the weather.
برنامه‌های ما به آب و هوا وابسته است

در پاسخ به سوالات که پاسخ نسبی دارند، می‌توانیم از عبارت “It depends on …” استفاده کنیم:

سوال: Are you going to the picnic tomorrow?
پاسخ: It depends on the weather.
وابسته به آب و هوا است

Depending on/upon همچنین می‌تواند به عنوان یک عبارت مقدماتی استفاده شود:

مثال: Depending on the results, we might change our strategy.
بسته به نتایج، ممکن است استراتژی خود را تغییر دهیم

نکته‌ها:

“Depend on/upon” معمولاً برای بیان وابستگی، اعتماد یا نیاز به چیزی یا کسی استفاده می‌شود.

“It depends” به تنهایی می‌تواند به معنای یک جواب محتاطانه یا غیرقطعی به سوالی استفاده شود.

استفاده از “depending on/upon” به عنوان یک عبارت مقدماتی برای شرایط وابسته یا متغیر است.

در مورد انتخاب بین “on” و “upon”، “on” در بیشتر موارد متداول‌تر و رایج‌تر است، اما “upon” همچنان در ادبیات و متون رسمی استفاده می‌شود.

 

ساختار مثال ترجمه
Subject + depend + on/upon + object Our plans depend on the weather. برنامه‌هاي ما به آب و هوا وابسته است.
It depends on … It depends on the weather. وابسته به آب و هوا است.
Depending on/upon + [condition] Depending on the results, we might change our strategy. بسته به نتايج، ممکن است استراتژي خود را تغيير دهيم.

استثناها و نکات مهم در استفاده از depend در عبارات:

استفاده از “depend” در زبان انگلیسی چند نکته و استثناء خاص خود را دارد:

عدم نیاز به “it” پس از “depend” در بعضی موارد:

سوال: “Are you coming to the party?”
جواب: “Depends.”

در این جمله، “It depends” را به طور کامل نمی‌آوریم. در مکالمات روزمره، اغلب به جای “It depends” فقط “Depends” استفاده می‌شود.

 

توجه به استفاده از حرف اضافه:

پس از “depend” حتماً باید از “on” یا “upon” استفاده کنید. به عبارتی، نمی‌توانید بگویید “It depends the weather”؛ باید بگویید “It depends on the weather.”

استفاده از “depending on” برای موارد مشروط:

“Depending on the traffic, I’ll be there in 20 minutes.”

در اینجا، “depending on” یک شرط معین را مطرح می‌کند.

 

“Depend on” برای بیان وابستگی احساسی:

“She really depends on her mother for emotional support.”

در اینجا، “depends on” وابستگی احساسی و روانی را نشان می‌دهد، نه فقط وابستگی منطقی یا شرطی.

 

“Depend upon” یکم رسمی‌تر است:

در متون رسمی یا ادبی، ممکن است “upon” به جای “on” استفاده شود، اما در مکالمات روزمره، “on” متداول‌تر است.

دیدگاهتان را بنویسید