حرف اضافه of در انگلیسی

حرف اضافه of در انگلیسی از جمله حروف اضافه با تعداد معانی و جایگاه های متعدد است. با قرار گیری این کلمه در هر یک از جایگاه های ساخت کلمه یا جمله، معنی جدیدی ایجاد می شود.

 

حرف اضافه of در انگلیسی:

حروف اضافه کلمات کوچکی هستند که ارتباط بین اجزای جمله را مشخص می‌کنند، به ویژه ارتباط میان اسم‌ها، ضمایر و فعل‌ها با دیگر اجزای جمله . “of” یکی از حروف اضافه در زبان انگلیسی است..
برخی از حروف اضافهٔ رایج در انگلیسی عبارتند از:

of
in
to
for
with
on
at
by
from
about
as
into
like
through
over
before
after
between
under
against
during
without
among

و بسیاری دیگر.

هر حرف اضافه خاصی ممکن است چندین معنا داشته باشد و استفاده از آنها بستگی به موقعیت خاص جمله دارد
کلمه “of” در زبان انگلیسی یکی از حروف اضافه‌ی پرکاربرد است و ممکن است معانی مختلفی داشته باشد. به طور کلی، “of” می‌تواند رابطه‌ی ملکیت، مبدأ، انتساب، محلیت، ماده، مقدار و بسیاری دیگر از روابط را نشان دهد. در زیر به برخی از کاربردهای این حرف اضافه و نمونه‌های آن پرداخته شده است:

نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی ملکیت یا انتساب:

The tail of the cat.
The book of the professor.

مبدأ یا منشأ:

I am of Iranian descent.
The paintings of Picasso.

ساختار مواد:

A ring of gold.
A bottle of water.

بیان مقدار یا نسبت:

A kilo of apples.
A majority of voters.

تشکیل دهنده یا جزء:

A slice of bread.
A member of the team.

نشان‌دهنده‌ی محلیت:

The city of Paris.
The king of England.

در بیان زمان:

The 1st of May.
The winter of 2022.

با فعل‌ها:

Think of someone.
Tired of doing something.

بطور کلی، کلمه “of” با اکثر کلمات ترکیب می‌شود و در زبان انگلیسی از جمله حروف اضافه‌ای است که کاربردهای متنوعی دارد. برای یادگیری بهتر و فهم درست تر کاربردهای آن در جملات مختلف، تمرین و مطالعه‌ی مکرر بهترین راه است.

 

کاربرد مثال
نشان‌دهنده ملکيت The keys of the car are on the table.
براي نشان دادن مواد تشکيل‌دهنده A ring made of gold.
نشان‌دهنده موضوع يا محتوا A book of poems.
در ساختارهاي زماني It’s quarter of five.
نشان‌دهنده مقدار يا درصد Most of the students passed the exam.
نشان‌دهنده علت يا دليل He died of hunger.
در ترکيبات و اصطلاحات خاص She’s tired of studying.

بررسی استثناهای کاربرد Of در انگلیسی:

حرف اضافه “of” در زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارد و گاهی اوقات در جملاتی به کار می‌رود که ممکن است به نظر نیاید کاربرد استانداردی برای “of” باشد. در زیر برخی از استثناها و کاربردهای ویژه‌ی “of” آورده شده است:

تعیینات (Determiners):

Both of the children
(هر دو نفر از کودکان)

Many of my friends
(بسیاری از دوستان من)

Each of the items
(هر یک از موارد)

 

بعد از افعالی مانند “think”, “consist”, و “remind”:

I’m thinking of going to the beach.
(من به فکر رفتن به ساحل هستم)

The cake consists of sugar, flour, and eggs.
(کیک از شکر، آرد و تخم‌مرغ تشکیل شده است)

It reminds me of our vacation.
(این من را یاد تعطیلات ما می‌اندازد)

برای نشان دادن اندازه‌ها و مقادیر:

A cup of tea
(یک فنجان چای)

A pinch of salt
(یک چندگانه نمک)

در اصطلاحات:

Out of order
(خراب یا بی‌کار)

Of course
(البته)

Sick of something
(متنفر از چیزی)

برای نشان دادن زمان:

Quarter of six
(ربع به شش)

برخی فعل‌های عبارتی:

Die of hunger
(مردن از گرسنگی)

Approve of something
(تصویب یا پسند کردن چیزی)

این فقط برخی از استثناها و کاربردهای ویژه‌ی “of” در انگلیسی هستند.

 

ایا می توان Of را با دیگر حروف اضافه جایگزین کرد؟

البته، در بعضی موارد می‌توان “of” را با دیگر حروف اضافه یا ساختارهای زبانی جایگزین کرد. با این حال، باید به خاطر داشت که این جایگزینی‌ها بستگی به معنای مورد نظر در جمله دارد. در زیر به ۱۰ مثال اشاره می‌شود:

Original: “A cup of water.”
Alternative: “A water cup.”

Original: “The tail of the dog.”
Alternative: “The dog’s tail.”

Original: “City of Rome.”
Alternative: “Rome city.”

Original: “Book of Mary.”
Alternative: “Mary’s book.”

Original: “The edge of the table.”
Alternative: “The table’s edge.”

Original: “The color of the sky.”
Alternative: “The sky’s color.”

Original: “A piece of cake.”
Alternative: “A cake piece.”

Original: “The heart of the city.”
Alternative: “The city’s heart.”

Original: “The pages of the book.”
Alternative: “The book’s pages.”

Original: “The roof of the house.”
Alternative: “The house’s roof.”

در تمامی موارد فوق، “of” با استفاده از ساختار ملکی (پسوند ‘s) جایگزین شده است. اما این ساختار برای همه موارد جایگزین مناسبی نیست و باید به زمینه جمله و معنای مورد نظر توجه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید