حرف های ربط انگلیسی

برای ارتباط بین کلمات یا جملات، از حرف ربط استفاده می شود. حرف های ربط انگلیسی دارای اشکال مختلفی بوده و بسته به نوع جمله و کلمه، تغییر پیدا میکنند.

حرف های ربط انگلیسی:

حرف‌های ربط در زبان انگلیسی برای ارتباط بین کلمات، عبارات یا جملات به کار می‌روند و به معنی و ساختار جملات کمک می‌کنند. این حروف می‌توانند به شکل‌های مختلفی باشند. استفاده از این حروف مزایای متعددی دارد:

 

  • ساختار جملات را بهتر و روان‌تر می‌کنند.
  • ارتباطات منطقی بین اجزای مختلف جمله یا بین جملات را ایجاد می‌کنند.
  • به جلوه‌های معنایی خاص، مانند تضاد یا علت و معلول، کمک می‌کنند.
  • با استفاده مناسب از حروف ربط، می‌توان جملات و نوشتارها را جذاب‌تر و قابل فهم‌تر کرد.

 

انواع حرف های ربط در انگلیسی:

حرف‌های ربط همسطحی (Coordinating Conjunctions)

این حروف جملات یا عبارات هم‌ارز را به هم وصل می‌کنند. معمولاً به وسیله‌ی فرمول “FANBOYS” به یاد آورده می‌شوند:

For (برای): به معنی “زیرا” استفاده می‌شود.

e.g. She didn’t come for she was sick.
(او نیامد زیرا بیمار بود)

And (و): برای اضافه کردن اطلاعات

e.g. I like tea and coffee.
(من چای و قهوه دوست دارم)

Nor (و نه): به معنی “و نه”

e.g. He doesn’t drink tea, nor does he drink coffee.
(او چای نمی‌نوشد، و نه قهوه)

But (اما): برای نشان دادن تضاد

e.g. I like tea, but I don’t like coffee.
(من چای دوست دارم، اما قهوه را دوست ندارم)

Or (یا): برای نشان دادن انتخاب

e.g. Would you like tea or coffee?
(می‌خواهی چای یا قهوه بنوشی؟)

Yet (با این حال): نشان‌دهنده تضاد است.

e.g. She was tired, yet she finished her work.
(او خسته بود، با این حال کارش را تمام کرد)

So (پس، بنابراین): نتیجه یا علت را نشان می‌دهد.

e.g. It was raining, so I took an umbrella.
(باران می‌آمد، پس چتر برداشتم)

حرف‌های ربط زیرگروهی (Subordinating Conjunctions)

 

این حروف جملات وابسته را به جملات اصلی وصل می‌کنند:
Because (چون، زیرا)
Although (اگرچه)
Unless (مگر اینکه)
While (در حالی که)
و غیره…

 

حرف‌های ربط موصولی (Correlative Conjunctions)

این حروف به طور جفتی به کار می‌روند:
Either… or (یا … یا)
Neither… nor (نه … و نه)
Both… and (هم … و هم)
Not only… but also (نه تنها … بلکه همچنین)

 

حرف‌های ربط اشاره‌ای (Conjunctive Adverbs)

مانند: however, therefore, moreover, …

 

نوع حرف ربط معادل انگليسي معني
حرف‌هاي ربط همسطحي And و
حرف‌هاي ربط زيرگروهي Because چون، زيرا
Although اگرچه
If اگر
حرف‌هاي ربط موصولي Either… or يا … يا
حرف‌هاي ربط اشاره‌اي However واژه‌اي که تضاد را نشان مي‌دهد

استثناهای حروف ربط انگلیسی:

استفاده از حروف ربط در زبان انگلیسی، گرچه در بسیاری از موارد ساده است، ولی همچنان استثناها و نکاتی خاص دارد. بیایید به برخی از این استثناها نگاهی بیاندازیم:

“And” بدون ویرگول: ما معمولاً قبل از “and” وقتی دو جمله مستقل را به هم متصل می‌کنیم ویرگول می‌گذاریم. ولی در صورتی که جملات بسیار کوتاه باشند، این ویرگول لازم نیست.

e.g. I ran and he walked.

Beginning with “Because”: گاهی زبان‌آموزان فکر می‌کنند استفاده از “because” در ابتدای جمله نادرست است، ولی اینطور نیست.

e.g. Because it was raining, we stayed indoors.

“Yet” as a conjunction: “Yet” می‌تواند به عنوان یک حرف ربط مانند “but” عمل کند.

e.g. She is tired, yet she continues to work.

“So” vs “So that”: “So” و “so that” هر دو می‌توانند به دلیل چیزی استفاده شوند، ولی “so that” معمولاً یک هدف یا نتیجه را نشان می‌دهد.

e.g. He studied hard so he could pass the test.
e.g. He studied hard so that he could pass the test.

Double negatives with “Neither” and “Nor”: وقتی از “neither… nor” استفاده می‌کنید، هر دو بخش جمله باید منفی باشد.

e.g. Neither John nor Mary has been to Paris.
(توجه: “has” به جای “have” به کار رفته است)

 

“Although” vs “Though”: “Though” می‌تواند به جای “although” استفاده شود و گاهی اوقات در انتهای جمله نیز می‌آید.

e.g. I went outside, though it was raining.

با توجه به این استثناها و نکات خاص، مهارت در استفاده از حروف ربط بهتر می‌شود.

 

نکات مهم در استفاده از حرف های ربط انگلیسی:

حروف ربط در زبان انگلیسی یکی از اجزاء اساسی و پایه‌ای جمله‌سازی هستند. استفادهٔ صحیح و دقیق از این حروف به جملات شما جریان و ارتباط بهتری می‌دهد. در زیر چند نکته مهم در استفاده از حروف ربط آورده شده است:

هدف حرف ربط: مطمئن شوید که حرف ربط انتخابی مناسب هدف و معنای جمله شما باشد. برای مثال، اگر دو ایده متضاد دارید، از “but” یا “however” استفاده کنید.
حذف کردن افعال بی‌نیاز: وقتی دو جمله با “and” یا “but” به هم وصل می‌شوند، ممکن است نیازی به تکرار فعل در جملهٔ دوم نباشد.

e.g. She loves chocolate, but she doesn’t like ice cream.

ترتیب در حروف ربط زیرگروهی: وقتی از حروف ربط زیرگروهی مثل “although” یا “if” استفاده می‌کنید، ترتیب جملات می‌تواند تغییر کند و همچنان معنی داشته باشد.

e.g. Although she was tired, she finished her work. = She finished her work although she was tired.

تفاوت بین “because” و “since”: هر دو کلمه می‌توانند به معنی “چون” استفاده شوند، اما “since” گاهی به معنی “از زمانی که” نیز استفاده می‌شود.
پرهیز از استفاده زیاده از حروف ربط: استفاده بی‌رودت و زیاده از حروف ربط می‌تواند جملات را پیچیده و گیج‌کننده کند.
فاصله‌ها: زمانی که حروف ربطی مثل “however” یا “therefore” را به عنوان ادوات اشاره‌ای استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که قبل و بعد از آن‌ها فاصله مناسبی قرار داده‌اید.
فراموش نکنید “comma”: وقتی با حروف ربط مانند “and”, “but”, “or” دو جملهٔ مستقل را به هم وصل می‌کنید، قبل از حرف ربط یک ویرگول قرار دهید.

 

دیدگاهتان را بنویسید