خودآموز زبان آلمانی – آموزش زبان آلمانی رایگان از پایه همراه با مثال

خودآموز زبان آلمانی

خودآموز زبان آلمانی – تلفظ حروف در زبان آلمانی

برای تلفظ صحیح کلمات در زبان آلمانی ابتدا لازم است تلفظ صحیح حروف الفبا را بدانیم. تلفظ حروف الفبا به صورت تک به تک در جدول زیر نوشته شده است. اما به یاد داشته باشید که اگر برخی از این حروف ها با یکدیگر و به صورت جفت در کلمه ایی باشند، تلفظ آنها متفاوت است.

تلفظ حروف در زبان آلمانی

همانطور که گفته شد برخی حروف خاص و صدادار هستند که وقتی در کنار یکدیگر قرار میگیرند تلفظ متفاوتی نسبت به زمانی که تک به تک هستند دارند. در جدول زیر برخی از این حروف و مثال مربوط به آن را میبینید:

مثال

تلفظ

حروف

Bei (نزدیک) das Ei(تخم مرغ)

eye (آی)

ai/ei

Auch(همچنین) das Auge(چشم)

Ow (او)

au

Häuser(خانه ها) neu(جدید)

Oy (اوی)

eu/äu

Bieten(چیشنهاد) nie(هرگز)

Eeh (ایی)

ie

تلفظ حروف ch با همدیگر :

اگر حروف ch بعد از حروف صدادار a/o/u و یا ou بیاید صدای “خ” میدهد .مثال :

Das Buch دس بوخ(کتاب)
auch اٌوخ (همچنین)

اما اگر قبل از ch حروف صدادار نباشد ، تقریبا صدایی شبیه به “ش” دارد .مثال:

Mich میش
Welche ولشه
Wirklich ورکلیش

تلفظ حروف pf با یکدیگر :

این دو حرف هر دو در کلمه تلفظ میشوند .اما به صورت خیلی سریع و پشت سر یکدیگر .

Pfening
سکه

Pfered
اسب

تلفظ حروف qu با یکدیگر :

این حروف همانند حروف بالا هر دو در کلمه تلفظ میشوند اما با صدایی متفاوت . حرف اول “ک” و حرف دوم “و” تلفظ میشود واسترس و تشدید بر روی حرف دوم قرار میگیرد و حرف دوم با تاکید بیشتری ادا میشود .

Qual ( کوال)
Quitting ( کویتنگ)

تلفظ حروف sp / st با یکدیگر :

زمانی که این دو حرف با هم در کلمه هستند حرف اول را “ششش” و حرف دوم را مانند خودش “پ” یا “ت” تلفظ میکنیم.اما باید هر دو را سریع با یکدیگر تلفظ کنیم .

Sprechen
Steher

خودآموز زبان آلمانی – تلفظ حروف ä, ö, ü :

  • تلفظ حرف ä همانند تلفظ کسره در زبان فارسی است و به صورت کوتاه یا بلند تلفظ میشود .
  • تلفظ حرف ö تقریبا شبیه به ضمه در زبان فارسی است .
  • تلفظ حرف ü شبیه به صدای “او ” در زبان فارسی است .
خودآموز زبان آلمانی
خودآموز زبان آلمانی

خودآموز زبان آلمانی – نکاتی در مورد اسم ها در زبان آلمانی :

اول از همه باید بدانیم که اسم ها همیشه با حروف بزرگ شروع و نوشته میشوند .مثلا das Haus به معنای خانه. و همانطور که میدانید اسم ها حالت های مذکر، مونث و خنثی دارند و با حرف تعریف مخصوص به خود نوشته میشوند.

به طور کلی در پایان اسم های جمع و مفعولی غیر مستقیم حروف n یا en وجود دارد. و اگر خود اسم n یا s داشته باشد، در حالت جمع همانطور میماند و چیزی به آن اضافه نمیشود.

استثنا: برخی از اسم ها هستند که با وجود حرف s در آخر خود هنگام صرف شدن یک s اضافه نیز میگیرند .مثال :

 

مفرد

جمع

فاعلی

der Bus

die Busse

مفعولی مستقیم

den Bus

die Busse

مفعولی غیر مستقیم

dem Bus

den Bussen

ملکی

des Busses

der Busse

کلمه ی Das Herz به معنای قلب در زبان آلمانی یک کلمه ی بی قاعده و جز کلمه های خنثی است که با اضافه شدن حرف  n  به آن صرف میشود .مثال :

مفرد جمع

فاعلی

das Herz die Herzen

مفعولی مستقیم

das Herz

die Herzen

مفعولی غیر مستقیم dem Herzen

den Herzen

ملکی des Herzens

der Herzen

ضمیر :ضمیر کلمه هایی مانند من / تو / او هستند که به جای اسم در جمله قرار میگیرند وانواع متفاوتی دارند. ضمایر فاعلی یا ضمایر شخصی در زبان آلمانی به جای فاعل در جمله قرار میگیرند و عبارتند از :

خودآموز زبان آلمانی – ضمایر فاعلی

ich I (من)
du you (familiar) (تو)
er he/it (او / آن مذکر)
sie she/it (او /مونث)
es it/he/she(برای هر نوع جنسیت یا اشیا)
man one
wir We(ما)
ihr you (plural)(شما)
sie They(انها)
Sie you (polite)(شما /مودبانه)

Ich fahre nächste Woche nach Italien.
من هفته ی بعد به ایتالیا میروم

Wir wohnen in Frankfurt.
من در فرانکفورت زندگی میکنم

تمامی ضمیر های شخصی زمانی که در اول جمله می آیند با حروف بزرگ نوشته میشوند. به جز ضمیر Sie که همیشه برای مواقع رسمی و محترمانه استفاده میشود و در هر جای جمله که باشد با حروف بزرگ شروع میشود.

مثال:

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns telefonisch benachrichtigen würden.
ما خیلی ممنون میشیم اگه بهمون زنگ بزنید و خبر بدید

Du kannst mich morgen besuchen, wenn du Zeit hast.
اگه وقت داشته باشی میتونی فردا بیای و منو ببینی

ضمایر er/ sie/es هم برای اشیا و هم انسان و حیوانات به کار میروند. er برای اسم های مذکر، sie برای اسم های مونث و es برای اسم های خنثی استفاده مشود .مثال :

Der Tisch ist groß → Er ist groß
آن بزرگ است میز بزرگ است

Die Jacke ist blau → Sie ist blau
آن آبی است رنگ ژاکت آبی است

Das Kind stand auf → Es stand auf
او ایستاد بچه بلند شد و ایستاد

ضمیر sie به معنای آنها ، علاوه بر انسانها و حیوانات برای اشیا نیز به کار برده میشود و برای هر سه حالت مذکر ، مونث و خنثی نیز استفاده میشود .مثال:

Wo sind Michael und Sebastian?’
میکاییل و سباستین کجا هستند ؟

Sie sind im Garten.’
آنها در باغ هستند

‘Hast du die Karten gekauft?’ –
بلیط ها رو خریدی ؟

Nein, sie waren ausverkauft.’
نه همشونو فروخته بودن

‘Nimmst du die Hunde mit?’ –
سگ ها رو با خودت بردی ؟

Nein, die Nachbarin passt auf sie auf.’
نه همسایه بغلی گفت مواظبشون هست

ضمیر man در جمله های مبهم به کار می رود و به معنی آنها میباشد. مثال :

Man sagt, dass das Wetter immer schlecht ist.
آنها میگن هوا همیشه بده اونجا

این ضمیر برای جلوگیری از مجهول شدن جمله نیز به کار میرود. مثال:

Man hat das schon oft im Fernsehen gezeigt.
قبلا زیاد تو تلوزیون نشونش داده

خودآموز زبان آلمانی

خودآموز زبان آلمانی – سوالی کردن جملات در زبان آلمانی :

3 راه برای سوالی کردن جملات در زبان آلمانی وجود دارد :

  1. جابه جا کردن ترتیب کلمات
  2. اضافه کردن کلماتی نظیر nich / nicht wahr / oder / doch ( به معنای مگه نه ؟)
  3. استفاده از کلمات پرسشی

جابه جا کردن ترتیب کلمات: بسیاری از سوالات در زبان آلمانی به همین شیوه ی جابه جا کردن فعل و فاعل و اضافه کردن یک علامت سوال به آخر جمله نوشته میشود. مثال:

Magst (فعل) du (فاعل ) ihn?
از او خوشت میاد؟

Gehst (فعل) du (فاعل) ins Kino?
میخای بری سینما؟

زمانی که جمله های کامل یا مجهول داشته باشیم کلمه های heben / sein / warden قبل از فاعل قرار میگیرند و شکل سوم فعل یا مصدر فعل در انتهای عبارت قرار میگیرند. مثال :

Haben Sie es gesehen?
اونو دیدی؟

سوال پرسیدن با کلماتی نظیر nich / nicht wahr / oder / doch :این گونه سوالات مانند سوالات کوتاه جواب در زبان انگلیسی هستند و باید با بله یا خیر به آنها جواب داده شود. مثال :

Das stimmt, nicht wahr?
حقیقت داره . مگه نه ؟

Das schaffst du doch?
خودت درستش میکنی .مگه نه ؟

Sie machen das, oder?
اونها اینکارو میکنن. مگه نه ؟

Das Essen ist fertig, nicht?
غذا اماده اس. نه ؟

زمانی که یک سوال به حالت منفی پرسیده میشود، از کلمه doch در جواب استفاده میشود تا آن را مثبت کند. مثال:

Glaubst du mir nicht? – Doch!
به من اعتماد نداری؟ چرا دارم

استفاده از کلمات پرسشی:کلمات پرسشی در زبان آلمانی عبارتند از :

wie? (چگونه) wo? (کجا) wem? ( به چه کسی (مفعولی)
was? (چه) welcher? (کدام) wessen? (مال چه کسی)
wann? (چه زمانی) wer? (چه کسی) warum? (چرا)

زمانی که از کلمات پرسشی wann / wo / wie/ warum استفاده میکنیم ترتیب فعل و فاعل عوض میشود. مثال:

Wann ist er gekommen?
او کی آمد ؟

Wie haben Sie das gemacht?
چطور اون کارو کردی؟

Warum ist sie so spät aufgestanden?
چرا اون خیلی زود بیدار شد ؟

دو کلمه ی پرسشی woher / wohin نیز وجود دارند که در سوالات مربوط به جهت یا مسیر استفاده میشود. مثال :

Woher kommst du?
اهل کجایی؟

Wohin fahren Sie?
داری کجا میری؟

با خودآموز زبان آلمانی و آموزش زبان آلمانی در سایت لرن انگلیسی آشنا شدیم.

دیدگاهتان را بنویسید