ده جمله با will

Will یکی از کلمات انگلیسی با بیش از یک مفهوم است. این کلمه هم می تواند به معنی انجام کاری در اینده بوده و یا به معنی تمایل و خواست. بسته به معنی و مفهوم جمله، این کلمه ساختار خاص خود را خواهد گرفت. در زیر، ده جمله با will معرفی شده است تا بتوانید با انواع معانی این کلمه اشنایی کامل پیدا کنید.

ده جمله با will:

 

بررسی انواع معانی will:

“Will” یکی از افعال کمکی در زبان انگلیسی است و معانی و کاربردهای متعددی دارد. در اینجا به برخی از معانی و کاربردهای اصلی آن اشاره می‌کنیم:

آینده ساده: “Will” برای بیان اتفاقاتی که در آینده رخ می‌دهند استفاده می‌شود.

I will call you tomorrow.
They will arrive at 8 pm.

تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای: وقتی تصمیمی به طور ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی قبلی گرفته می‌شود.

I’m thirsty. I will get a glass of water.
The phone is ringing. I will answer it.

عرضه یا پیشنهاد: برای ارائه کمک یا پیشنهاد کردن چیزی به کسی.

I will help you with your homework.
Will you pass the salt?

وعده یا قول: وقتی قولی به کسی می‌دهیم یا از کسی قولی می‌گیریم.

I will always love you.
Don’t worry, I will not tell anyone.

توانایی یا قدرت: برای بیان توانایی یا قدرت فیزیکی یا ذهنی.

This material will withstand high temperatures.
No matter how hard I try, this jar will not open.

اصرار یا اراده قوی: برای نشان‌دادن اصرار یا اراده.

He will keep talking no matter how many times you ask him to stop.
Children will be children.

 

حقایق طبیعی یا عمومی: برای بیان حقایقی که همیشه درست هستند.

Water will boil at 100°C.

احتمال: در برخی موارد، برای بیان یک احتمال یا امکان در آینده استفاده می‌شود، اگرچه “might” و “could” در این زمینه دقیق‌تر هستند.

I think it will rain later.

در نهایت، معنی “will” به طور کامل بستگی به زمینه جمله و ساختار آن دارد. در برخی موارد، ممکن است تفسیر دقیق “will” نیاز به درک زبانی عمیق‌تر و فهم موقعیت‌های مختلف داشته باشد.

 

نحوه قرار گیری will در جملات:

“Will” یک فعل کمکی است که برای زمان آینده استفاده می‌شود. از نظر گرامری، “will” در زمان‌های مختلف به شکل‌های خاصی قرار می‌گیرد:

 

مثبت (Affirmative):

Subject + will + base form of the verb (فعل مبتدی)

I will go to the market.
She will study tonight.

منفی (Negative):

Subject + will + not + base form of the verb

I will not (won’t) go to the market.
They will not (won’t) come to the party.

نحوه پرسش با will:

سوالی (Interrogative):

Will + subject + base form of the verb + ?

Will you come to the party?
Will they arrive on time?

سوالی منفی (Negative interrogative):

Will + subject + not + base form of the verb + ?

Will you not (won’t you) join us for dinner?
Will she not (won’t she) be coming?

برای ساخت سوالات با “will”, آن را قبل از فاعل قرار می‌دهیم. برای جملات منفی، “not” را بلافاصله بعد از “will” قرار می‌دهیم، و در محاورات روزمره معمولاً از قالب مخفف “won’t” استفاده می‌شود.
نکته: استفاده از “will” برای آینده فقط یکی از راه‌های بیان آینده در انگلیسی است. “Be going to” نیز یک راه دیگر برای بیان آینده است و در موقعیت‌های خاصی از آن استفاده می‌شود.

 

ساخت ده جمله با will:

در زیر با انواع معانی و زمان های will جملاتی ارائه شده است تا مفهوم این کلمه بهتر توصیف شود:

 

آینده ساده:

I will travel to France next summer.

تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای:

It’s getting cold, I will close the window.

عرضه یا پیشنهاد:

 

I will make a cup of tea for you. Would you like that?

وعده یا قول:

I will always be there for you, no matter what.

 

توانایی یا قدرت:

This new machine will process data faster than the old one.

اصرار یا اراده قوی:

He will have his way no matter how much you try to persuade him otherwise.

حقایق طبیعی یا عمومی:

Oil will float on water.

احتمال:

Look at those dark clouds. It will probably rain soon.

مقاومت یا استمرار در رفتار:

He will keep forgetting his keys, no matter how many reminders you give him.

تعجب یا نارضایتی:

She will be late again, won’t she?

این جملات به شما نشان می‌دهند که چگونه “will” در موقعیت‌ها و با معانی مختلفی قابل استفاده است.

نوع معني مثال
آينده ساده I will travel to France next summer.
تصميم‌گيري‌هاي لحظه‌اي It’s getting cold, I will close the window.
عرضه يا پيشنهاد I will make a cup of tea for you.
وعده يا قول I will always be there for you.
توانايي يا قدرت This machine will process data faster.
اصرار يا اراده قوي He will have his way.
حقايق طبيعي يا عمومي Oil will float on water.
احتمال It will probably rain soon.
مقاومت يا استمرار در رفتار He will keep forgetting his keys.
تعجب يا نارضايتي She will be late again!

دیدگاهتان را بنویسید