زمان have been

Have been از فعل هایی ست که در زمان حال کامل پیوسته قرار دارد. زمان have been به معنای انجام کاریست که از گذشته شروع شده و تا حال ادامه دارد.

زمان have been:

“have been” یک فرم از فعل “be” است که زمانی استفاده می‌شود که ما از زمان حال کامل پیوسته (present perfect continuous) یا گذشته کامل پیوسته (past perfect continuous) صحبت می‌کنیم.

 

بررسی معنای این نوع فعل:

“have been” به تنهایی یک معنای خاص ندارد، اما وقتی با فعل به شکل ing (مثل “running”, “studying”) به آن اضافه می‌شود، این ترکیب به این معناست که یک فعالیت یا حالت از گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد (حال کامل پیوسته) یا در یک نقطه‌ی خاص از گذشته شروع شده و به مدتی ادامه داشته است (گذشته کامل پیوسته).

نحوه استفاده در جمله:

حال کامل پیوسته:

I have been reading for two hours.
(من دو ساعت است که دارم می‌خوانم)

گذشته کامل پیوسته:

By the time she arrived, I had been waiting for an hour.
(وقتی او رسید، یک ساعت بود که من منتظر بودم)

گرامر ساخت جملات با have been:

حال کامل پیوسته:

ساختار: have/has + been + [verb-ing]
مثال: She has been working at that company for five years.

گذشته کامل پیوسته:

ساختار: had + been + [verb-ing]
مثال: They had been playing football before it started raining.

در نهایت، “have been” برای بیان این استفاده می‌شود که یک فعالیت یا حالت چه مدتی است که در حال ادامه است یا در گذشته به مدتی ادامه داشته است.

 

زمان ساختار گرامري مثال
حال کامل پيوسته have/has + been + [verb-ing] She has been working.
گذشته کامل پيوسته had + been + [verb-ing] They had been playing.

چند مثال با فعل have been :

به منظور درک بهتر ساختار این فعل، در زیر به بررسی چند مثال پرداخته شده است:

She has been studying for her exams.
معنی: او برای امتحاناتش مطالعه می‌کند (و همچنان در حال مطالعه است)

این جمله حال کامل پیوسته است و نشان‌دهنده‌ی فعالیتی است که از گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد.

 

They have been living in London for three years.
معنی: آن‌ها سه سال است که در لندن زندگی می‌کنند

این جمله نشان‌دهنده‌ی مدت زمانی است که آن‌ها در لندن زندگی کرده‌اند و همچنان در آنجا هستند.

 

I have been feeling a bit under the weather lately.
معنی: من اخیراً کمی ناخوش حال(بی‌حال) احساس می‌کنم

این جمله نشان‌دهنده‌ی حالتی است که شخص اخیراً تجربه کرده و ممکن است هنوز هم ادامه داشته باشد.

 

We have been working on this project since January.
معنی: ما از ژانویه در روی این پروژه کار می‌کنیم

این جمله مشخص می‌کند که این کار چه مدتی است که در حال انجام است و همچنان ادامه دارد.

 

You have been missing a lot of classes recently.
معنی: شما اخیراً به تعداد زیادی از کلاس‌ها نرفته‌اید

این جمله نشان‌دهنده‌ی یک وضعیت است که در زمان اخیر رخ داده و ممکن است هنوز هم ادامه داشته باشد.

در همه‌ی این مثال‌ها، “have been” برای بیان فعالیت‌ها یا حالت‌هایی استفاده شده‌اند که در گذشته شروع شده‌اند و تا زمان حال ادامه دارند.

نکات مهم در استفاده از Have been در جملات:

“have been” یک فرم از زمان حال کامل پیوسته (Present Perfect Continuous) است که برخی نکات مهم در استفاده از آن وجود دارد. در زیر به برخی از این نکات پرداخته شده‌است:
شروع فعالیت در گذشته و ادامه آن: استفاده از “have been” معمولاً برای نشان دادن فعالیت‌هایی است که در گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارند یا تاثیر آن‌ها همچنان وجود دارد.

مثال: “I have been waiting for an hour.” (من یک ساعت است منتظرم)

استفاده با افعال انتقالی و غیرانتقالی: هرچند بسیاری از افعال با “have been” می‌توانند استفاده شوند، برخی از افعال غیرانتقالی که حالت یا وضعیت طولانی‌مدت را نشان نمی‌دهند، به ندرت با این زمان استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، “I have been knowing him for years.” نادرست است. در عوض باید بگوییم “I have known him for years.”

زمان: “have been” معمولاً با عبارات زمانی استفاده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی مدت زمان از شروع فعالیت تا کنون است، مانند “for two hours”, “since last year”، و غیره.

فرق با زمان حال کامل ساده: زمان حال کامل پیوسته (“have been” + verb-ing) مربوط به فعالیت‌هایی است که ادامه دارند یا تازه به پایان رسیده‌اند، در حالی که زمان حال کامل ساده (“have/has” + past participle) برای بیان افعالی است که در گذشته اتفاق افتاده و تاثیر آن در حال حاضر مانده‌است.

نوع فعل: برخی از افعال، به ویژه افعال حسی یا فعالیت‌های ذهنی، معمولاً با زمان حال کامل پیوسته استفاده نمی‌شوند. به عنوان مثال، ما معمولاً نمی‌گوییم “I have been believing you.” به جای آن، می‌گوییم “I have believed you.”

تاثیر یا نتیجه در حال حاضر: ممکن است “have been” به منظور نشان دادن تاثیر یا نتیجه‌ای که فعالیت در حال حاضر دارد، استفاده شود.

مثال: “I’m tired because I have been running.”

به یاد داشته باشید که “have been” فقط یک بخش از زمان حال کامل پیوسته است و برای ساخت این زمان نیاز به یک فعل با پسوند “ing” دارید.

استثناهای استفاده از این نوع فعل:

استفاده از “have been” و بطور کلی حال کامل پیوسته (Present Perfect Continuous) در برخی موارد استثنایی دارد. در زیر برخی از این استثناها و موارد خاص آورده شده‌اند:

افعال غیرانتقالی غیرپیوسته: برخی افعال غیرانتقالی که یک حالت، احساس، یا تجربه عقلی را نشان می‌دهند، به ندرت با زمان حال کامل پیوسته استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:

نادرست: “I have been knowing her for ten years.”
درست: “I have known her for ten years.”

افعال حسی: افعالی که به حواس پنجگانه اشاره دارند معمولاً با زمان حال کامل پیوسته استفاده نمی‌شوند:

نادرست: “I have been seeing that movie.”
درست: “I have seen that movie.”

بعضی از افعال دیگر: برخی افعال دیگر نیز معمولاً با حال کامل پیوسته استفاده نمی‌شوند، به دلیل طبیعت آن‌ها. مثلاً:

believe, belong, hate, want, understand, و wish.

زمانی که تاکید بر مدت زمان نیست: زمانی که تاکید بر تعداد دفعاتی که چیزی اتفاق افتاده است، باشد به جای استفاده از حال کامل پیوسته از حال کامل ساده استفاده می‌کنیم.

مثال: “She has visited the Eiffel Tower three times.”
(و نه “She has been visiting the Eiffel Tower three times.”)

وقتی تأکید بر نتیجه است: در برخی موارد، ممکن است بخواهیم نتیجه یا تاثیر فعل در حال حاضر را نشان دهیم. در این موارد، ممکن است از حال کامل ساده به جای حال کامل پیوسته استفاده کنیم.

مثال: “He has broken his arm.”
(و نه “He has been breaking his arm.”)

به یاد داشته باشید که این استثناها بیشتر بر اساس استفاده متداول و طبیعت زبان انگلیسی استوار است، و همیشه بهتر است با توجه به موقعیت خاص و معنای جمله، زمان مناسب را انتخاب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید