سوال با would you like

would you like عبارتی ست که معنای ” ایا دوست دارید، ایا مایلید …” را می دهد. این عبارت سوالی بوده و بعد از ان باید سوال پرسیده شود.

سوال با would you like:

عبارت “would you like” به معنی “آیا دوست دارید” یا “آیا مایلید” است. این عبارت غالباً برای پیشنهاد کردن یا پرسیدن در مورد تمایلات کسی استفاده می‌شود. نکات زیر را در نظر داشته باشید:

پیشنهاد یا ارائه چیزی:

“Would you like a cup of tea?”
(آیا دوست دارید یک فنجان چای بنوشید؟)

“Would you like to join us for dinner?”
(آیا مایلید با ما شام بخورید؟)

درخواست به شکل مؤدب:

“Would you like me to open the window?”
(آیا مایلید پنجره را باز کنم؟)

پرسیدن نظر در مورد انتخاب‌ها:

“Would you like chocolate or vanilla ice cream?”
(آیا مایل به بستنی شکلاتی یا وانیلی هستید؟)

در سوالات با فعل بی‌فعل:

“Would you like to be informed of the updates?”
(آیا مایلید از به‌روزرسانی‌ها آگاه شوید؟)

عبارت “would you like” یکی از راه‌های مؤدب و رسمی‌تر برای درخواست یا پیشنهاد کردن است، نسبت به عبارات ساده‌تر مثل “do you want”.

 

گرامر ساخت سوال با would you like:

عبارت “would you like” یکی از روش‌های مؤدب برای ارائه یا پرسیدن در مورد تمایلات کسی است. بیایید نحوه ساخت سوال با استفاده از این عبارت و نکات مرتبط با آن را بررسی کنیم.

ساخت سوال با “would you like”:

1. آیتم‌های محسوس (اسم یا عبارت اسمی):

Would you like + [اسم/عبارت اسمی] + [سایر اجزای جمله]?

Would you like a cup of coffee?
Would you like some water?

2. فعل‌ها (با استفاده از “to” قبل از فعل بی‌فعل):

Would you like + to + [فعل بی‌فعل] + [سایر اجزای جمله]?

Would you like to join us for dinner?
Would you like to see the new movie?

نکات گرامری:

مؤدب بودن: “Would you like” یک روش مؤدب و دوستانه برای پرسیدن یا ارائه چیزی است و معمولاً در مکالمات رسمی یا زمانی که می‌خواهیم بیان کنیم که به احترام طرف مقابل هستیم، استفاده می‌شود.

تمایز با “Do you want”: “Do you want” نیز مشابه “Would you like” است اما کمی غیررسمی‌تر است.

Would you like some tea? (مؤدب‌تر)
Do you want some tea? (کمی غیررسمی‌تر)

پاسخ: پاسخ به سوال‌های با “Would you like” معمولاً با “Yes, please” یا “No, thank you” می‌باشد، گرچه پاسخ‌های دیگری هم ممکن است.

نوع فعل بعد از “like”: بعد از “like” فعل به صورت بی‌فعل با “to” می‌آید.

مثل: “Would you like to go to the park?”

 

ساختار مثال
Would you like + [اسم/عبارت اسمي] Would you like a cup of tea?
Would you like + to + [فعل بي‌فعل] Would you like to join us?

بعد از would you like فعل به چه صورت قرار می گیرد:

بعد از عبارت “would you like”، فعل به دو شکل قرار می‌گیرد:

اسم یا عبارت اسمی: زمانی که می‌خواهید چیزی را ارائه دهید یا در مورد تمایل به داشتن یا گرفتن چیزی پرسیده شود.

مثال: “Would you like a coffee?”
(آیا دوست دارید قهوه بنوشید؟)

مثال: “Would you like some cake?”
(آیا دوست دارید کیک بخورید؟)

“to” + فعل بی‌فعل: زمانی که می‌خواهید در مورد تمایل به انجام یک فعالیت پرسیده شود.

مثال: “Would you like to come to the party?”
(آیا دوست دارید به مهمانی بیایید؟)

مثال: “Would you like to watch a movie?”
(آیا دوست دارید فیلم ببینید؟)

در هر دو موارد، فعل بلافاصله پس از “would you like” قرار می‌گیرد، ولی در مورد دوم، حتما باید “to” قبل از فعل بی‌فعل استفاده شود.

 

استثناهای ساخت سوال با would you like:

“Would you like” در اصل یک عبارت معیاری است و در اکثر موارد به شکل استاندارد و مشخصی برای پرسیدن در مورد تمایلات کسی استفاده می‌شود. ولی برخی استثناءت و نکات مرتبط با آن عبارت‌اند از:

وقتی پرسش در مورد چیزی است که قبلاً مطرح شده: در این موارد ممکن است فقط “Would you like some?” یا “Would you like it?” گفته شود.

مثال: “I made coffee. Would you like some?”

ساخت پرسش با استفاده از ضمیر: زمانی که اشیاء یا فعالیت‌های خاصی قبلاً مطرح شده‌اند، می‌توان با استفاده از ضمیر به جای اسم یا فعل، سوال را مطرح کرد.

مثال: “I have a book on astronomy. Would you like to read it?”

پرسش‌های مؤدب‌تر با “perhaps”: برای افزایش مؤدبیت و نرمی پرسش، گاهی اوقات “perhaps” می‌تواند به جمله اضافه شود.

مثال: “Would you perhaps like to join us for dinner?”

“Would you like” به تنهایی: گاهی اوقات، موضوع یا شیء مورد نظر از زمینه گفتگو یا جلب توجه کاملاً واضح است و نیازی به ذکر مجدد نیست.
مثال: (در حال نشان دادن یک قطعه کیک به کسی) “Would you like?”

دیدگاهتان را بنویسید