سوال جواب با why و because

why و because عباراتی مکمل هستند. به این صورت که می توان سوالاتی که با why به معنی بررسی علت موضوعی هستند را با because جواب داد. در زیر به بررسی نحوه طراحی سوال جواب با why و because پرداخته شده است.

سوال جواب با why و because:

کلمه‌ی “why” و “because” در زبان انگلیسی به معانی مختلفی استفاده می‌شوند:

why: این کلمه برای پرسش در مورد دلیل یا علت چیزی استفاده می‌شود. وقتی می‌خواهیم بدانیم چرا چیزی اتفاق افتاده یا چرا چیزی به یک شکل خاص است، از “why” استفاده می‌کنیم.

مثال:

Why are you late?
(چرا دیر آمدی؟)

because: این کلمه برای پاسخ به سوال‌هایی که با “why” پرسیده شده‌اند یا برای بیان دلیل یا علت چیزی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، وقتی می‌خواهیم دلیل یک اتفاق، یک احساس، یا وضعیتی را توضیح دهیم، از “because” استفاده می‌کنیم.

مثال:

I am late because I missed the bus.
(من دیر آمدم چون اتوبوس را از دست دادم)

به این ترتیب، اغلب موارد “why” و “because” به صورت تکمیلی با یکدیگر کار می‌کنند، که یکی سوال می‌پرسد و دیگری جواب می‌دهد.

 

نحوه ساخت سوال جواب با why و because چگونه است:

از “why” برای پرسیدن در مورد دلیل یا علت یک امر استفاده می‌شود. در مقابل، “because” برای پاسخ به این نوع سوالات و توضیح دلیل یا علت چیزی استفاده می‌شود. در زیر به توضیح نحوه‌ی ساخت سوال با “why” و پاسخ با “because” می‌پردازیم:

سوال با “why”:

ساختار عمومی سوال‌های با “why” به شکل زیر است:

Why + فعل کمکی (اگر وجود داشته باشد) + فاعل + فعل اصلی + …؟

مثال‌ها:

Why are you crying?
Why did he go to the market?
Why do they like this movie?

پاسخ با “because”:

ساختار عمومی پاسخ‌ها به سوالات “why” با استفاده از “because” به شکل زیر است:

فاعل + فعل + … + because + جمله توضیح‌دهنده (دلیل).

مثال‌ها:

I am crying because I watched a sad movie.
He went to the market because he needed some vegetables.
They like this movie because it’s entertaining.

پس، در یک تبادل معمولی، ممکن است مکالمه به شکل زیر باشد:

Why are you studying English?
I am studying English because I want to travel to the USA.

استثناهای ساخت سوال جواب با why و because :

“why” و “because” در انگلیسی به طور معمول برای پرسیدن و پاسخ دادن به سوالات مربوط به “دلیل” استفاده می‌شوند. اما گاهی اوقات، ساختارها و جواب‌ها ممکن است از الگوی معمولی منحرف شوند. در زیر به برخی از استثناها اشاره می‌کنیم:

جواب‌های کوتاه: گاهی اوقات ممکن است به جای استفاده از “because” برای بیان کل جمله، از جواب‌های کوتاهی استفاده شود.

Why did you go to the store?
– To buy milk.

Why are you so happy?
– It’s my birthday.

سوالات با “why not”: این نوع سوالات غالباً برای پیشنهاد یا پرسش در مورد چرایی عدم انجام کاری استفاده می‌شود.

Why not join us for dinner?
Why not take a break?

پاسخ‌هایی بدون “because”: در برخی موارد، ممکن است جواب دهنده جمله‌ی کاملی را بیان کند، اما “because” را حذف کند. چنین پاسخ‌هایی همچنان معنی‌دار هستند.

Why are you wearing a coat?
– It’s cold outside.
(به جای “Because it’s cold outside.”)

جواب‌های نامرتبط با “because”: گاهی اوقات، جواب‌ها ممکن است به طور مستقیم با “why” مرتبط نباشند.

Why did you come here?
– I just felt like it.

سوالات متفاوت با “why”: بعضی از سوالات با “why” ممکن است به معنای “چرا” نباشند. به عنوان مثال، در “Why not?” یا “Why bother?”، “why” به معنای اشاره به عدم لزوم یا عدم وجود دلیل استفاده می‌شود.

Why + فعل: در این ساختار، “why” به معنای یک پیشنهاد استفاده می‌شود.

Why go there if it’s going to rain?
(چرا بروی آنجا اگر قرار است باران ببارد؟)

Because + جمله‌ی ناقص: در برخی موارد، شاید بخواهیم از “because” در ابتدای جمله استفاده کنیم و بخشی از جمله را حذف کنیم چرا که از قبل مشخص است.

Why didn’t you come to the party?
– Because of the rain.
(جمله کامل: Because it was raining.)

Why + وصف‌کننده: گاهی “why” می‌تواند با یک وصف‌کننده استفاده شود تا یک عبارت عجب‌انگیز ایجاد کند.

Why so serious?
(چرا اینقدر جدی هستی؟)

“Just because”: گاهی اوقات، وقتی دلیلی واضح یا قابل توضیح نیست، ممکن است از عبارت “just because” استفاده کنیم.

Why do you like that song?
– Just because.
(یعنی نوعی پاسخ که دلیل خاصی ندارد یا نمی‌خواهد دلیل خود را بیان کند.)

دیدگاهتان را بنویسید