صفات برترین در انگلیسی

صفات متعددی در انگلیسی موجود هستند که می توانند به صورت عالی یا برتر تغییر پیدا کنند. صفات برترین در انگلیسی بسته به نوع کلمه، با ساختار ویژه ای ساخته می شوند. به نوعی که صفت برتر یا برترین برای هر کلمه متفاوت است.

صفات برترین در انگلیسی:

صفات عالی در زبان انگلیسی نشان‌دهندهٔ بالاترین یا پایین‌ترین درجهٔ یک خصوصیت در میان گروهی از افراد یا اشیاء است. این صفات بیان‌کنندهٔ تفاوت است که یک فرد یا چیز در میان سه یا بیشتر فرد یا چیز دیگر دارد.

تفاوت صفات برتر و صفات برترین در انگلیسی چیست؟

در زبان انگلیسی، برای بیان تفاوت‌های مقایسه‌ای بین دو یا چند چیز یا شخص، از صفات مقایسه‌ای و صفات عالی استفاده می‌شود. در فارسی، صفت “برتر” به معنای بهتر یا ارجح است و معمولاً برای مقایسه بین دو شیء یا شخص به کار می‌رود. در حالی که “برترین” بیان‌کنندهٔ بالاترین درجهٔ یک خصوصیت در میان سه یا بیشتر شیء یا شخص است.
ترجمهٔ مستقیم این دو صفت به انگلیسی به این شکل است:

برتر = Better

 

 مثال: This book is better than that book → این کتاب بهتر (برتر) از آن کتاب است

برترین = Best

مثال: He is the best player in the team →   او برترین بازیکن تیم است

از نظر گرامری، “better” صفت مقایسه‌ای و “best” صفت عالی است. در انگلیسی، این دو صفت به شکل‌های نامنظم (irregular) مقایسه و عالی شده‌اند و نمی‌توان با افزودن پسوندها به صفت اصلی “good” آن‌ها را ساخت.
به همین ترتیب، در زبان فارسی “برتر” و “برترین” نشان‌دهندهٔ درجات مختلف مقایسه هستند، و همین تفاوت‌ها در زبان انگلیسی با استفاده از “better” و “best” بیان می‌شوند.

نحوه ساخت صفات برترین در انگلیسی:

صفات یک‌هجایی: با اضافه کردن “est” به انتهای صفت

Tall → Tallest
Big → Biggest
Fast → Fastest

صفات دو هجایی که با “y” ختم می‌شوند: با تغییر “y” به “iest”

Happy → Happiest
Busy → Busiest
Easy → Easiest

صفات دو هجایی که با “er”، “le”، یا “ow” ختم می‌شوند: با اضافه کردن “est” به انتهای صفت:

Narrow → Narrowest
Simple → Simplest
Clever → Cleverest

صفات با دو هجه یا بیشتر که با الگوهای دیگری ختم می‌شوند: با استفاده از “most” قبل از صفت:

Beautiful → Most beautiful
Expensive → Most expensive
Interesting → Most interesting

صفات با پیشوند‌ها: برای صفاتی که با پیشوند‌هایی مانند “un-” شروع می‌شوند، معمولاً از “most” استفاده می‌شود:

Unhappy → Most unhappy
Uncertain → Most uncertain

انواع صفات برترین به حالت بی قاعده:

در اینجا برخی از صفات برترین بی‌قاعده را مشاهده می‌کنید:

Good

صفت عالی: Best
مثال: He is the best player in the team.

Bad

صفت عالی: Worst
مثال: That was the worst movie I’ve ever seen.

Far (در معنای فاصله)

صفت عالی: Farthest
مثال: That star is the farthest one visible to the naked eye.

Far (در معنای متافوریک یا مجازی)

صفت عالی: Furthest
مثال: I can’t walk any further.

Little (در معنای مقدار یا حجم)

صفت عالی: Least
مثال: He has the least money among us.

Many / Much

صفت عالی: Most
مثال: She has the most books in the class.

Old (وقتی در مورد افراد یا اشیاء خانوادگی استفاده می‌شود)

صفت عالی: Eldest
مثال: He is the eldest son in the family.

Old (در معانی دیگر)

صفت عالی: Oldest
مثال: This is the oldest building in the city.

 

Base Adjective Superlative Form
Tall Tallest
Happy Happiest
Beautiful Most beautiful
Good Best
Bad Worst

 

برخی نکات مهم:

وقتی صفتی قبل از اضافه کردن “est” یک حرف واکنش به آن دارد، حرف آخر دوبار نوشته می‌شود،

مانند: big → biggest.

قبل از استفاده از “most” یا “est”، باید تصمیم گیرید که آیا صفت مورد نظر به طور طبیعی قابل مقایسه است یا خیر. برخی صفات، مانند “unique”، به طور طبیعی قابل مقایسه نیستند و استفاده از “most unique” درست نمی‌باشد.
“The” معمولاً قبل از صفات عالی می‌آید:

the tallest, the most beautiful.

در نهایت، مهارت در ساخت و استفاده از صفات عالی نیازمند تمرین و تکرار است. با خواندن متون مختلف و گوش دادن به گفتگوها، می‌توانید به طور طبیعی مسلط به استفاده از این صفات در مکالمات خود شوید.

نکات مهم برای شناخت و استفاده از صفات تفضیلی و عالی:

 

  • یادگیری و حفظ صفات تفضیلی و عالی می‌تواند از طریق استراتژی‌ها و روش‌های مختلف انجام شود.
  • تمرین منظم: تمرین منظم با واژگان جدید، کلید یادگیری است. هر روز چند دقیقه را به مرور و تمرین صفات تفضیلی و عالی اختصاص دهید.
  • استفاده در جملات: وقتی صفت جدیدی یاد می‌گیرید، سعی کنید چندین جمله با آن بنویسید تا بهتر در ذهن شما بماند.
  • یادداشت‌برداری: وقتی با یک صفت تفضیلی یا عالی جدید در مطالعات، فیلم‌ها یا مکالمات خود مواجه می‌شوید، آن را یادداشت کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید