صفات ing و ed

صفات در انگلیسی به روش های مختلفی ساخته می شوند. برخی صفات عمدتا به احساسات و واکنش ها مرتبط هستند. از این نوع صفات، می توان به صفات ing و ed اشاره نمود. برخی کلمات با اضافه کردن ing و ed تبدیل به صفاتی احساسی و واکنشی می شوند. در زیر به بررسی دقیق تر این نوع کلمات پرداخته شده است.

صفات ing و ed:

صفات با پسوندهای “-ing” و “-ed” معمولاً از افعال به وجود می‌آیند و برای توصیف احساسات یا حالت‌های مختلف به کار می‌روند. این دو نوع صفت در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

صفات با پسوند “-ing”:

این صفات وضعیت یا خاصیت چیزی یا کسی را توصیف می‌کنند.
مثال:

Boring (کسل کننده):

This movie is boring.
(این فیلم کسل کننده است)

Exciting (هیجان‌انگیز):

It’s an exciting adventure.
(این یک ماجراجویی هیجان‌انگیز است)

 

صفات با پسوند “-ed”:

این صفات احساس یا واکنش فرد را نسبت به چیزی یا وضعیتی توصیف می‌کنند.
مثال:

Bored (خسته و کسل):

I am bored.
(من خسته و کسل هستم)

Excited (هیجان‌زده):

I am excited about the trip.
(من از سفر هیجان‌زده هستم)

یک نکته مهم برای درک بهتر این دو نوع صفت این است که صفات با پسوند “-ing” معمولاً وضعیت یا خصوصیت چیزی یا وضعیت را توصیف می‌کنند، در حالی که صفات با پسوند “-ed” واکنش یا احساس یک فرد را نسبت به چیزی یا وضعیتی توصیف می‌کنند.

بررسی دقیق تر صفات ing:

صفات با پسوند “-ing” معمولاً از افعال ساخته می‌شوند و برای توصیف ویژگی یا خصوصیت یک چیز یا موقعیت استفاده می‌شوند. این صفات وضعیت یا عمل در حال انجام یا خاصیت معینی را نشان می‌دهند.

در زیر به برخی از صفات “-ing” دار متداول با معنی‌های آنها اشاره می‌کنم:

Amazing (شگفت‌انگیز): An amazing experience.
Boring (کسل‌کننده): A boring movie.
Exciting (هیجان‌انگیز): An exciting adventure.
Tiring (خسته‌کننده): A tiring journey.
Relaxing (آرام‌بخش): A relaxing massage.
Frustrating (اذیت‌کننده یا ناراحت‌کننده): A frustrating situation.
Challenging (چالش‌برانگیز): A challenging task.
Confusing (گیج‌کننده): A confusing explanation.
Disgusting (منفور یا نفرت‌انگیز): A disgusting behavior.
Embarrassing (خجالت‌آور): An embarrassing moment.
Fascinating (جذاب): A fascinating book.
Refreshing (سرزنده کننده): A refreshing drink.
Shocking (شوکه کننده): A shocking news.
Surprising (غیر منتظره یا تعجب‌آور): A surprising result.
Terrifying (وحشت‌آور): A terrifying nightmare.

البته توجه داشته باشید که این فقط یک لیست کوتاه از صفات “-ing” دار است. با توجه به ساختار زبان انگلیسی، بسیاری از افعال می‌توانند با اضافه کردن پسوند “-ing” به صفت تبدیل شوند. این تبدیل به معنای و خصوصیت فعل و نیز موقعیتی که در آن استفاده می‌شود، وابسته است.

بررسی دقیق تر صفات ed:

صفات با پسوند “-ed” معمولاً از افعال گذشته ساخته می‌شوند و به منظور توصیف احساس یا واکنش فرد نسبت به یک وضعیت، پدیده، یا موقعیت خاص به کار می‌روند. در واقع، این صفات حالت یا احساسی را نشان می‌دهند که به واسطه چیزی یا موقعیتی خاص به وجود آمده است.

بیایید به بررسی بعضی از این صفات با معانی آنها بپردازیم:

Bored (خسته و کسل): افرادی که از یک فعالیت یا موقعیت خسته و کسل شده‌اند.
Excited (هیجان‌زده): احساس هیجان و انتظار نسبت به چیزی.
Tired (خسته): احساس خستگی به دلیل کار یا فعالیت.
Frustrated (ناامید یا عصبانی): احساس ناراحتی به دلیل نتوانستن انجام چیزی.
Relaxed (آرام و راحت): احساس آرامش و راحتی.
Confused (گیج یا مردود): ندانستن یا نتوانستن تصمیم گیری.
Surprised (شگفت‌زده): واکنش به چیزی غیرمنتظره.
Scared (ترسیده): احساس ترس یا وحشت.
Amused (سرگرم شده): احساس سرگرمی یا خوشحالی از چیزی.
Disappointed (مایوس): احساس ناراضی بودن یا امیدوار نبودن.

در نظر داشته باشید که صفات “-ed” دار معمولاً واکنش یا حالت فرد را نسبت به یک وضعیت خارجی یا تجربه توصیف می‌کنند، در حالی که صفات با پسوند “-ing” معمولاً ویژگی یا خصوصیت موضوع خارجی را توصیف می‌کنند.

 

صفت با پسوند -ing معني صفت با پسوند -ed معني
Boring کسل‌کننده Bored کسل و خسته
Exciting هيجان‌انگيز Excited هيجان‌زده
Tiring خسته‌کننده Tired خسته
Frustrating نااميد کننده Frustrated نااميد يا عصباني
Relaxing آرام‌بخش Relaxed آرام و راحت

استثناهای صفات ing دار و ed دار:

صفات با پسوندهای “-ing” و “-ed” معمولاً از افعال ساخته می‌شوند، ولی در برخی موارد، همان افعل به صورت استثناء به یکی از این دو شکل تبدیل نمی‌شوند یا معانی خاصی پیدا می‌کنند. در زیر به برخی از استثناء‌ها و توضیحات مربوط به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • Interested / Interesting: از نظر معنایی، هر دوی این صفات معقول هستند، ولی بعضی از افعال دیگر این ویژگی را ندارند.

 

  • Aged: وقتی به سن و سال اشاره دارد، به معنای “مسن” است، اما وقتی به طول مدت اشاره دارد، به معنای “ساله” است (مثلاً: aged cheese یعنی پنیر قدیمی).

 

  • Tired / Tiring: در موارد نادری، فقط یکی از این دو وجود دارد. به عنوان مثال، “awed” به معنای “متحیر” وجود دارد، اما “awing” به معنای “متحیر کننده” نداریم.

 

  • بعضی افعال با “-e” در انتها: به طور معمول، برای ساخت صفت با “-ed”، از “-e” حذف می‌شود و تنها “-d” اضافه می‌گردد (مانند “love” که تبدیل به “loved” می‌شود)، اما این قانون برای همه افعال جاری نیست.

 

  • بعضی افعال نامنظم: افعالی مانند “go” که به “gone” یا “went” تبدیل می‌شود، صفت “-ed” منظم ندارد.

 

  • تغییرات املایی: برخی افعال هنگام افزودن پسوندهای “-ing” یا “-ed” تغییرات املایی پیدا می‌کنند. به عنوان مثال، “stop” به “stopping” یا “stopped” تغییر می‌کند با تکرار حرف “p”.

بعضی از صفات با “-ed”: فقط به صورت گذشته یک فعل معنی دارند و نه به معنای یک صفت. به عنوان مثال، “cooked” می‌تواند به معنای “پخته شده” باشد، اما نه به معنای “کسی که احساس می‌کند پخته شده است”!

 

دیدگاهتان را بنویسید