صفت فاعلی و مفعولی در انگلیسی

در این مطلب به طور کامل به موضوع صفت فاعلی و مفعولی در انگلیسی پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

صفت فاعلی و مفعولی در انگلیسی چه تفاوتی دارند

صفات فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنند و براساس افعال ساخته می‌شوند. این صفات معمولاً با افزودن پسوندهای مختلف به افعال ساخته می‌شوند و برای ویژگی‌دهی به اسم‌ها استفاده می‌شوند.

صفت فاعلی نشان‌دهنده کسی یا چیزی است که کاری را انجام می‌دهد. این صفات معمولاً با افزودن پسوند “-ing” به فعل ساخته می‌شوند. به عنوان مثال:

• Bore → Boring (کسل‌کننده)

صفت مفعولی نشان‌دهنده احساس یا حالتی است که در پی عمل یا کاری به وجود می‌آید. این صفات معمولاً با افزودن پسوند “-ed” (برای افعال منظم) به فعل ساخته می‌شوند. مثال:

• Bore → Bored (کسل‌شده)

با توجه به توضیحات فوق، می‌توان گفت که صفت فاعلی نشان‌دهنده فرد یا چیزی است که یک عمل یا کاری را انجام می‌دهد، در حالی که صفت مفعولی نشان‌دهنده وضعیت یا حالتی است که ناشی از عمل یا کار معینی است.

در برخی موارد، افعالی وجود دارند که هر دو نوع صفت (فاعلی و مفعولی) را دارا می‌باشند، اما معانی متفاوتی دارند. به همین دلیل، هنگام استفاده از این صفات باید دقت ویژه‌ای به معنا و کاربرد آن‌ها داشت.

۳۰ تا مثال از صفت فاعلی و مفعولی در انگلیسی

فعل صفت فاعلی معنی صفت فاعلی صفت مفعولی معنی صفت مفعولی
Excite Exciting هیجان‌انگیز Excited هیجان‌زده
Amuse Amusing سرگرم‌کننده Amused سرگرم‌شده
Tire Tiring خسته‌کننده Tired خسته‌شده
Bore Boring خسته‌کننده Bored خسته‌شده از کسلی
Confuse Confusing گمراه‌کننده Confused گمراه‌شده

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، صفت فاعلی “Exciting” به معنای “هیجان‌انگیز” و صفت مفعولی “Excited” به معنای “هیجان‌زده” است. این الگو در سایر موارد نیز طبق همین قاعده است.

موارد مختلف می‌توانند به هر دو شکل صفت فاعلی و مفعولی داشته باشند، اما باید مراقب باشید که از هر یک در زمان و مکان مناسب استفاده کنید. در برخی موارد، صرفاً یکی از این صفات وجود دارد.

به عنوان یک نکته کلیدی، همیشه باید به معنای فعل اصلی و همچنین معنای مورد نظر خود توجه کنید تا بتوانید صحیح ترین صفت را انتخاب کنید.

استفاده صحیح از صفات فاعلی و مفعولی می‌تواند باعث شود جملات شما در انگلیسی طبیعی‌تر و روان‌تر باشند. با تمرین و توجه به مثال‌ها، می‌توانید در استفاده از آن‌ها مهارت پیدا کنید.

امیدوارم که این مطلب بتواند به شما در فهم بهتر صفات فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی کمک کند.

اشتباهات رایج در استفاده از صفات فاعلی و مفعولی در انگلیسی

هنگامی که با صفات فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی سر و کار داریم، باید به خطاهای رایج زیر دقت کنیم:

 1. استفاده از صفت اشتباه در موقعیت‌های مختلف: بسیاری از افراد ممکن است از یک صفت فاعلی به جای صفت مفعولی استفاده کنند یا برعکس. مثلاً، اگر شخصی چیزی را خسته‌کننده می‌یابد، باید بگوید “I am bored” نه “I am boring”.
 2. اشتباه در تشخیص معنای صفت: بعضی وقت‌ها، یک فعل ممکن است دو صفت مختلف داشته باشد که هر کدام معنای خاص خود را دارند. برای مثال، “interested” به معنی “علاقه‌مند” و “interesting” به معنی “جالب” است.
 3. استفاده نادرست از پسوند: بعضی از زبان‌آموزان ممکن است پسوندهای “-ing” یا “-ed” را با یکدیگر قاطی کنند، که ممکن است منجر به معنی‌های متفاوت یا نامفهوم شود.

تمرین های صفت فاعلی و مفعولی در انگلیسی با جواب

این تمرین‌ها و جواب‌ها می‌توانند به زبان‌آموزان کمک کنند تا تفاوت بین صفات فاعلی و مفعولی را بهتر درک کنند.

تمرینات صفات فاعلی و مفعولی به همراه جواب‌ها:

  1. The movie was so _____! (bore)
   جواب: The movie was so boring!
  2. I am _____ about the upcoming trip. (excite)
   جواب: I am excited about the upcoming trip.
  3. The book is really _____ to read. (interest)
   جواب: The book is really interesting to read.
  4. I was _____ by his behavior. (shock)
   جواب: I was shocked by his behavior.
  5. The museum was quite _____. (impress)
   جواب: The museum was quite impressive.
  6. This problem is _____. (confuse)
   جواب: This problem is confusing.
  7. She looked _____ when she saw the surprise party. (amaze)
   جواب: She looked amazed when she saw the surprise party.
  8. The story was truly _____. (inspire)
   جواب: The story was truly inspiring.
  9. I am _____ by the loud noise outside. (annoy)
   جواب: I am annoyed by the loud noise outside.
  10. The scenery is _____. (breathe-take)
   جواب: The scenery is breathtaking.

دیدگاهتان را بنویسید