ضمایر انعکاسی در انگلیسی | Reflexive Pronoun | ضمیر انعکاسی با مثال

در این بخش به طور خاص به آموزش گرامر انگلیسی ضمایر انعکاسی پرداخته ایم.

[button color=”pink” size=”medium” link=”https://www.xn--mgbtb3f1z.com/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87/” icon=”” target=”true”]دانلود گرامر رو قورت بده![/button]

 

ضمایر انعکاسی چیست ؟

ضمایر انعکاسی ضمایری هستند که در انتهای آنها self یا selves (خود) وجود دارد. زمانی از این ضمایر استفاده میکنیم که فاعل و مفعول در جمله یکی باشند. مثلا I believe myself (من به خودم باور دارم ).

این ضمایر هم به عنوان مفعول مستقیم هم غیر مستقیم کاربرد دارند. ضمایر انعکاسی عبارتند از :

Reflexive prounoun از واژه ی لاتین reflect به معنای انعکاس گرفته شده به این معنا که در جمله به فاعل اشاره دارد.

ضمایر انعکاسی در انگلیسی

ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول مستقیم :

زمانی که فاعل و مفعول در جمله یکسان باشند ضمیر انعکاسی به عنوان مغعول مستقیم کاربرد دارد .مثال :

Jack decided to reward Mary with a dinner out.
جک تصمیم گرفت به عنوان جایزه مری را برای شام بیرون ببرد

Jack decided to reward himself with a dinner out.
جک تصمیم گرفت به عنوان جایزه به خودش شام برود بیرون.

در جمله ی اول mary مفعول جمله است. اما در جمله ی دوم فاعل و مفعول یکی است یعنی jack . برای همین از ضمیر انعکاسی himself استفاده شده است .

[box type=”download” align=”” class=”” width=””]

دانلود کتاب گرامر رو قورت بده!

گرامر رو قورت بده!

  • آموزش گرامر انگلیسی از 0 تا 100 با زبان ساده
  • آموزش گرامر زمان ها به طور کامل
  • آموزش گرامر انواع جملات مجهول و شرطی و …
  • آموزش کامل ضمایر
  • و هزاران نکته گرامری دیگر همراه با مثال کاربردی

برای دانلود کتاب و اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.learnengli30.com/گرامر-رو-قورت-بده/” icon=”” target=”true”]گرامر رو قورت بده![/button]

[/box]

ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول غیر مستقیم :

Cynthia pours a cup of tea for me every morning.
سینتیا هر روز صبح برایم یک فنجان جایی میریزد

Cynthia pours a cup of tea for herself every morning.
سینتیا هرروز صبح برای خودش یک فنجان چایی میریزد

یکی از اشتباهات رایج در مورد ضمایر انعکاسی اشتباه گرفتن ضمایر انعکاسی با ضمایر فاعلی و مفعولی است.

مثال :

Andrew and myself will conduct today’s meeting
اندرو و خودم جلسه ی امروز را اداره خواهیم کرد

جمله ی بالا نادرست است زیرا اگر Andrew را از جمله حذف کنیم کاربرد و معنی جمله ناقص میشود. در این جمله به جای myself باید ضمیر فاعلی I قرار بگیرد :

Andrew and I will conduct today’s meeting
من و اندرو جلسه ی امروز را اداره خواهیم کرد

You may submit your expenses to Mr. Martin or myself before Friday (نادرست)
شما میتوانید هزینه هایتان را قبل از جمعه برای آقای مارتین یا خودم بفرستید

فاعل جمله you است و مفعول های غیر مستقیم mr martin و صحبت کننده هستند. اگر mr martin را حذف کنیم ضمیر انعکاسی بعد از آن یعنی myself به تنهایی باعث ناقص شدن جمله میشود. در اینجا نیاز به ضمیر مفعولی me داریم :

You may submit your expenses to Mr. Martin or me before Friday.
شما میتوانید هزینه هایتان را تا قبل از جمعه برای من یا آقای مارتین بفرستید

ضمایر انعکاسی میتوانند به عنوان ضمایر تاکیدی نیز به کار رود. به طوری که بتوان آن ها را حذف کرد. مثال :

Jack made his supper himself.
جک خودش شامش را درست کرد

I closed the store on Saturday myself.
من خودم شنبه مغازه را بستم

We ourselves were forced to pilot the boat to safety.
ما خودمان مجبور شدیم برای امنیت قایق را برانیم

 

ضمایر انعکاسی برای they مفرد نیز به کار میروند .به این معنا که ممکن است به جای she / he / it از ضمیر انعکاسی themself استفاده کرد . مثال :

Every parent needs to take a break for themself now and again. (نادرست)

Every parent needs to take a break for himself or herself now and again. (درست)
تمام والدین بار ها و بار ها نیاز به استراحت دارتد

Every parent needs to take a break for him- or herself now and again.(درست)

 

مطالب مرتبط

گرامر زبان انگلیسی ضمایر

ضمایر ملکی

ضمایر مفعولی

ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر موصولی

ضمایر فاعلی در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید