ضمایر فاعلی در انگلیسی Subject Pronouns | همه چیز درمورد ضمیر فاعلی

آموزش ضمایر فاعلی در انگلیسی به همراه مثال و تمرین.

ضمایر فاعلی در انگلیسی

[button color=”pink” size=”medium” link=”https://www.xn--mgbtb3f1z.com/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87/” icon=”” target=”true”]دانلود گرامر رو قورت بده![/button]

 

ضمایر فاعلی در انگلیسی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی در انگلیسی ضمایری هستند که در جمله به جای فاعل قرار میگیرند. به یاد داشته باشید که فاعل در جمله شخص یا چیزی است که عملی را انجام میدهد.

ضمایر فاعلی در انگلیسی به عنوان فاعل فعل ،استفاده میشود در حالی که ضمایر مفعولی به عنوان مفعول به کار میروند.

ضمایر فاعلی در انگلیسی میتوانند به صورت مفرد ، جمع ، مذکر ، مونث یا بدون جنسیت باشند. زمانی از ضمایر مذکر و مونث استفاده میکنیم که جنسیت برای ما معلوم باشد.

برای اشیا و غیر جاندار از ضمیر فاعلی it استفاده میکنیم. ضمیر it همچنین برای حیواناتی که جنسیت آنها مشخص نیست و نوزادانی که هنوز نمیدانیم جنسیتشان چیست و برای بیان آب و هوا، دما و زمان به کار میرود.

زمانی که بتوانیم فاعل جمله را به درستی تشخیص دهیم، فهمیدن ضمیر فاعلی مناسب بسیار آسان است. هر جمله دارای یک فاعل ، یک فعل و یک مفعول است .فاعل یا ضمیر فاعلی همیشه یک شخص ، یک شی ، مکان و یا یک ایده است .

یکی از راه های تشخیص فاعل یا ضمایر فاعلی این است که بدانیم چه کسی یا چه چیزی تاثیر مستقیم بر روی عملی که در جمله انفاق می افتد دارد.

[box type=”download” align=”” class=”” width=””]

دانلود کتاب گرامر رو قورت بده!

گرامر رو قورت بده!

  • آموزش گرامر انگلیسی از 0 تا 100 با زبان ساده
  • آموزش گرامر زمان ها به طور کامل
  • آموزش گرامر انواع جملات مجهول و شرطی و …
  • آموزش کامل ضمایر
  • و هزاران نکته گرامری دیگر همراه با مثال کاربردی

برای دانلود کتاب و اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.learnengli30.com/گرامر-رو-قورت-بده/” icon=”” target=”true”]گرامر رو قورت بده![/button]

[/box]

 

لیست ضمایر فاعلی در انگلیسی

I ( من )

We ( ما )

You ( تو )

You ( شما )

He / She ( او )

They ( ایشان )

مثال برای ضمایر فاعلی در انگلیسی :

We gave them a head start in the race.
ما به آنها یک خط شروع برای مسابقه نشان دادیم

You told Jerry that his score was among the best; that made him feel better.
تو به جری گفتی که نمره اش جز بهترین هاست. این خبر به او احساس بهتری داد

She lost weight by cutting out junk food.
او با حذف کردن غذاهای الکی وزنش را کم کرد .

They drank water from a spring that ran right out of the mountainside.
انها از آبشاری که از سمت راست کوه می آمد آب خوردند

ضمایر فاعلی در انگلیسی

تمرین گرامر ضمایر فاعلی در انگلیسی :

1. __________ kicked the ball so hard that his shoe came off.
A. She
B. They
C. He
D. It

جواب : c – او انقدر محکم به توپ ضربه زد که کفشش درآمد.

2. Correct me if I’m wrong, but I think __________ enjoy studying.
A. He
B. She
C. You
D. I

جواب : c – اگه من اشتباه میگم بهم بگو .اما من فکر میکنم که تو از مطالعه کردن لذت میبری.

3. The dog stole Tara’s ice cream before __________ ran away.
A. You
B. I
C. They
D. It

جواب : d – آن سگ بستنی تارا را دزدید قبل از اینکه فرار کند .

4. __________ enjoys going to the gym early each morning.
A. I
B. She
C. They
D. We

جواب : b – او از اینکه هرروز صبح زود به باشگاه برود لذت میبرد .

5. __________ prefer hiking to movies.
A. She
B. He
C. We
D. It

جواب : c – ما ترجیح میدهیم تا سینما پیاده برویم .

6. __________ is raining again.
A. It
B. She
C. He
D. We

جواب : a – دوباره باران میبارد .

7. __________ puts ketchup on everything she eats.
A. He
B. She
C. We
D. It

جواب : b – او روی هر چیزی که میخواهد بخورد سس کچاب میریزد .

8. You can have ice cream after __________ finish your dinner.
A. We
B. You
C. It
D. She

جواب :b – تو میتونی بعد از اینکه شامت را تمام کردی بستنی بخوری.

دیدگاهتان را بنویسید