ضمایر مفعولی در انگلیسی

آموزش جامع ضمایر مفعولی در انگلیسی

ضمایر مفعولی (object pronoun)

ضمیر مفعولی فاعل جمله نیست. در واقع مفعولی است که با توجه به فاعل شکل آن تغییر کرده است. به مثال زیر توجه کنید :

Mary ate the ice cream
مری بستنی خورد

مری فاعل یا نهاد جمله است و ate the ice cream گزاره ی جمله میباشد. فعل جمله کلمه ی ate و مفعول جمله the ice cream است. اکنون میخواهیم ضمیر مفعولی را جایگزین مفعول کنیم :

Mary ate it

جمله ی دوم دقیقا همانند جمله ی اول است فقط ضمیر مفعولی (it) جایگزین مفعول شده است. اسم یا فاعل جمله نیز میتوانند بر روی ضمیر تاثیر بگذارند.

ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی و فاعلی

نکته ی قابل توجه این است که it میتواند هم به عنوان ضمیر فاعلی و هم به عنوان ضمیر مفعولی به کار رود. مثال :

It is my favorite book.
این کتاب مورد علاقه ی من است

I like to read it.
من دوست دارم این را بخوانم

در جمله ی اول it ضمیر فاعلی است چون به جای فاعل قرار گرفته است. اما در جمله ی دوم it ضمیر مفعولی است.

ضمایر دیگر به این شکل نیستند و شکل آنها تغییر میکند. مثال:

She is a wonderful person
او یک شخص فوق العاده است

Emily wants to meet her
امیلی میخواهد او را ملاقات کند

در جمله ی اول she ضمیر فاعلی است و در جمله ی دوم her ضمیر مفعولی است.

ضمایر مفعولی

معمولا ما ضمایر فاعلی را بهتر از ضمایر مفعولی تشخیص میدهیم. بنابراین در اینجا ضمایر فاعلی و روبه روی آن ضمایر مفعولی آن را مینویسیم :

ضمایر مفعولی Object Pronoun

ضمایر فاعلی Subject Pronoun

Me

(من) I

You

(تو،شما) You

Him

(او) He

Her

(او) She

It

(آن) It

Them

(آنها) They

در پاراگراف زیر ضمایر فاعلی و مفعولی زیادی را مشاهده میکنید:

Mary woke up and wanted to go to the store
مری از خواب بیدار شد و میخواست به فروشگاه برود

.She walked out the door towards it, when she met them
وقتی میخواست از در بیرون برود آنها را دید

They said that it was good to see her
آنها گفتند که از دیدنش خوش حال شدند

Then she said goodbye to them, and ran into me, and told me all about it
سپس او از آنها خداحافظی کرد و پیش من آمد و همه چیز را برای من تعریف کرد

ضمایر مفعولی بخش بسیار مهمی در گرامر انگلیسی هستند و خیلی اهمیت دارد که ضمایر را از یکدیگر درست تشخیص دهیم .

مطالب مرتبط

ضمایر ملکی

گرامر زبان انگلیسی ضمایر

افعال to be

منبع:

https://grammar.yourdictionary.com/parts-of-speech/pronouns/object-pronoun.html

1 دیدگاه دربارهٔ «ضمایر مفعولی در انگلیسی;

دیدگاهتان را بنویسید