ضمیر مونث انگلیسی در جدول

در زبان انگلیسی، تشخیص ضمایر مونث از مذکر بیشتر بر اساس معنایی است نه گرامری. در واقع، این زبان تفاوت جنسیتی برای اسم‌ها ندارد. ضمایر مونث در زبان انگلیسی به اشخاص یا اشیاء با جنسیت مونث اشاره می‌کنند. در زیر به بررسی انواع ضمایر از جمله ضمیر مونث انگلیسی در جدول اشاره شده است.

ضمیر مونث انگلیسی در جدول:

ضمایر مونث در زبان انگلیسی به اشخاص یا اشیاء با جنسیت مونث اشاره می‌کنند. این ضمایر به شرح زیر هستند:

She: ضمیر فاعلی مونث. مثلاً:

She is my sister.
(او خواهر من است)

Her: می‌تواند به عنوان ضمیر ملکی یا ضمیر مفعولی مونث به کار برود.

ضمیر ملکی:

This is her book.
(این کتاب اوست)

ضمیر مفعولی:

I saw her yesterday.
(من او را دیروز دیدم)

Hers: ضمیر ملکی مونث بدون نیاز به اسم.

مثلاً: The book is hers.
(کتاب متعلق به اوست)

Herself: ضمیر بازتابی مونث. مثلاً:

She did it herself.
(او خودش انجام داد)

این ضمایر معمولاً برای اشخاص با جنسیت مونث مانند زنان و دختران به کار می‌روند. البته، در برخی موارد، برخی از اسامی نیز با ضمایر مونث آمده‌اند، مانند کشورها یا وسایل نقلیه در موارد خاص (به عنوان مثال در ادبیات). اما این استفاده‌ها بیشتر به صورت استعاری است و در مکالمات روزمره نادر است.

نحوه تشخیص ضمایر مونث از مذکر :

در زبان انگلیسی، تشخیص ضمایر مونث از مذکر بیشتر بر اساس معنایی است نه گرامری. در واقع، این زبان تفاوت جنسیتی برای اسم‌ها ندارد مثل بعضی از زبان‌های دیگر مانند عربی، فرانسوی یا اسپانیولی. اما ضمایر بر اساس جنسیت تفکیک می‌شوند.

اینجا چگونگی تشخیص ضمایر مذکر و مونث در انگلیسی است:

ضمایر مذکر:

He: ضمیر فاعلی. مثلاً:

He is my brother.
(او برادر من است)

His: ضمیر ملکی.

مثلاً: This is his car.
(این ماشین اوست)

یا به عنوان صفت ملکی:

His book is on the table.
(کتاب او روی میز است)

Him: ضمیر مفعولی. مثلاً:

I saw him yesterday.
(من او را دیروز دیدم)

Himself: ضمیر بازتابی. مثلاً:

He hurt himself.
(او خودش را آسیب دیده است)

ضمایر مونث:

She: ضمیر فاعلی. مثلاً:

She is my sister.
(او خواهر من است)

Her: ضمیر ملکی یا مفعولی. مثلاً:

This is her book.
(این کتاب اوست)

یا I saw her in the park.
(من او را در پارک دیدم)

Hers: ضمیر ملکی بدون نیاز به اسم. مثلاً:

The book is hers.
(کتاب متعلق به اوست)

Herself: ضمیر بازتابی. مثلاً:

She did it herself.
(او خودش انجام داد)

برای تشخیص جنسیت، معمولاً باید به معنا و زمینه جمله توجه کرد. اگر در مورد یک زن یا دختر صحبت می‌شود، ضمایر مونث استفاده می‌شوند، و اگر در مورد مرد یا پسر صحبت می‌شود، ضمایر مذکر استفاده می‌شوند.

هشت ضمیر اصلی در انگلیسی شامل چه ضمایری هستند:

در زیر به بررسی انواع ضمایر پرداخته شده است؛ که از این ضمایر می توان به ضمیر مونث انگلیسی در جدول نیز اشاره کرد.
هشت ضمیر اصلی (فاعلی) در زبان انگلیسی به شرح زیر است:

I (من) – ضمیر اول شخص مفرد
You (تو/شما) – ضمیر دوم شخص هم مفرد و هم جمع
He (او – مذکر) – ضمیر سوم شخص مفرد
She (او – مونث) – ضمیر سوم شخص مفرد
It (آن) – ضمیر سوم شخص مفرد برای اشیاء، حیوانات یا مفاهیم بدون جنسیت معین
We (ما) – ضمیر اول شخص جمع
They (آن‌ها) – ضمیر سوم شخص جمع
One (یکی) – ضمیر عام, به معنی “یک فرد” یا به صورت عام‌منان استفاده می‌شود، مانند: “One should always be respectful.”

این ضمایر اصلی در انگلیسی برای نقش فاعل در جمله استفاده می‌شوند.

 

ضمير انگليسي ترجمه فارسي
I من
You تو/شما
He او (مذکر)
She او (مونث)
It آن (براي اشياء يا حيوانات)
We ما
They آن‌ها
One يکي

نکات مهم در بکارگیری ضمایر مونث در گرامر:

استفاده از ضمایر مونث در گرامر زبان انگلیسی تعدادی نکته مهم و ویژگی‌های خاص خود را دارد. در اینجا به برخی از نکات مهم در استفاده از ضمایر مونث پرداخته‌ایم:

  • انتخاب درست ضمیر: هنگامی که می‌خواهید از یک ضمیر مونث استفاده کنید، مطمئن شوید که به درستی انتخاب کرده‌اید. به عنوان مثال، اگر یک فعل دارید که نیاز به مفعول دارد، باید از “her” (ضمیر مفعولی) استفاده کنید و نه “she” (ضمیر فاعلی).
  • استفاده از ضمیر بازتابی: “Herself” یک ضمیر بازتابی است و باید به شکل صحیح استفاده شود. به عنوان مثال: “She did it herself.” در این جمله، “herself” به “she” باز می‌گردد و نشان‌دهنده‌ی این است که عمل توسط همان شخص انجام شده است.
  • تمایز بین “her” و “hers”: “Her” یک ضمیر ملکی است که قبل از اسم می‌آید (مانند: “her book”)، در حالی که “hers” یک ضمیر ملکی است که بدون اسم استفاده می‌شود (مانند: “The book is hers.”).
  • احترام به انتخاب جنسیتی: در مواقعی که نیاز به استفاده از ضمیر برای فردی دارید و نمی‌دانید که آن فرد چه ضمیری ترجیح می‌دهد، بهتر است از ضمایر جنسیتی خنثی مانند “they” (در مفرد) یا از اسم فرد استفاده کنید.
  • تجنب استفادهٔ نادرست: اگر در مورد یک شیء بی‌جان یا حیوان بدون جنسیت معین صحبت می‌کنید، بهتر است از “it” استفاده کنید، مگر اینکه بخواهید به شکل استعاری یا احساسی به آن اشاره کنید.
  • توجه به اسامی خاص: برخی از اسامی مانند “ship” یا “country” ممکن است در برخی موارد به طور استعاری با ضمایر مونث مورد اشاره قرار گیرند. این استفاده‌ها غالباً در ادبیات یا سخنرانی‌های رسمی دیده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید