فرق evening و afternoon

evening و afternoon اسامی برای بیان ساعات بعد از ظهر هستند. اما در انگلیسی، بعد از ظهر به ساعات مختلفی تقسیم می شود که هریک تحت نام متفاوتی شناخته می شود. در زیر به بررسی دقیق تر فرق evening و afternoon از نظر زمانی پراخته شده است.

فرق evening و afternoon:

“Evening” و “Afternoon” دو کلمه‌اند که به بخش‌های مختلف روز اشاره می‌کنند. در زیر معنی و مفهوم دقیق هر یک آورده شده‌است:

Afternoon

معنی: بخشی از روز که پس از ظهر (midday یا noon) شروع می‌شود و تا وقتی که شب آغاز می‌شود (تقریباً پیش از غروب خورشید) ادامه دارد.
توضیح: “Afternoon” در واقع به زمان بعد از ساعت 12 ظهر و قبل از غروب خورشید (حدوداً 5 یا 6 عصر) اشاره دارد، اما این تعریف ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی یا فصل تغییر کند.

Evening

معنی: بخشی از روز که بلافاصله پس از اتمام بعدازظهر شروع می‌شود و تا زمانی که شب کاملاً فرا رسد ادامه دارد.
توضیح: “Evening” معمولاً به زمانی بعد از غروب خورشید و قبل از زمان خواب یا وقتی که شب به حالت کامل وارد می‌شود (حدوداً ساعت 9 یا 10 شب) اشاره دارد. مانند “afternoon”، تعریف دقیق “evening” نیز ممکن است بسته به منطقه یا فصل تغییر کند.

هر دو کلمه به طور روزمره برای توصیف بخش‌های مختلف از روز استفاده می‌شوند. برای مثال، اگر کسی بگوید “Good afternoon”, این به این معناست که سلام می‌گوید و زمان حالاً بعد از ظهر است. به همین ترتیب، “Good evening” یک سلام است که در زمان شام یا اوایل شب استفاده می‌شود.

بررسی نام بازه های زمانی در شبانه روز به انگلیسی:

بخش‌های مختلف شبانه‌روز در انگلیسی به شرح زیر است:

Morning: از زمانی که خورشید بلند می‌شود (ساعت 6 یا 7 صبح به طور متوسط) تا زمانی که ظهر می‌شود (حدوداً ساعت 12).

Afternoon: بلافاصله پس از ساعت 12 ظهر شروع می‌شود و تا غروب خورشید (حدوداً ساعت 5 یا 6 عصر) ادامه دارد.

Evening: از غروب خورشید شروع می‌شود و تا زمانی که شب به حالت کامل وارد می‌شود (حدوداً ساعت 9 یا 10 شب) ادامه دارد.

Night: پس از اتمام “Evening” شروع می‌شود و تا زمانی که خورشید بلند می‌شود ادامه دارد.

 

بخش‌هاي شبانه‌روز بازه زماني تقريبي
Morning 6/7 صبح تا 12 ظهر
Afternoon 12 ظهر تا 5/6 عصر
Evening 5/6 عصر تا 9/10 شب
Night 9/10 شب تا 6/7 صبح

اصطلاحات کاربردی با evening و afternoon:

در زیر برخی از اصطلاحات پرکاربرد با “afternoon” و “evening” آورده شده‌اند:

“Afternoon”

Afternoon delight: وقت گذراندن با کسی که دوست دارید در بعد از ظهر. اصطلاحی است که به معانی مختلف استفاده می‌شود و در برخی موارد ممکن است اصطلاح جنسی باشد.
Afternoon tea: یک مراسم بریتانیایی که در آن چای، ساندویچ‌ها و شیرینی‌جات سرو می‌شود.
Late afternoon: دیر بعد از ظهر، معمولاً ساعاتی قبل از غروب خورشید.
Afternoon slump: یک دوره افت انرژی که معمولاً در وسط بعدازظهر (حدود ساعت 2 تا 4) رخ می‌دهد.
Good afternoon: یک عبارت ادبی استفاده شده برای خوش آمدگویی یا سلام کردن در وقت بعد از ظهر.
Afternoon nap: چرت زدن بعد از ظهر.
Lazy afternoon: بعد از ظهری که در آن به هیچ کار خاصی پرداخته نمی‌شود.
Afternoon shift: شیفت کاری که در بعد از ظهر شروع می‌شود.

اصطلاحات با “Evening”

Good evening: یک عبارت ادبی استفاده شده برای خوش آمدگویی یا سلام کردن در وقت شب.
Evening gown: لباس شب برای مناسبت‌های خاص.
Evening out: یک شب خارج از خانه گذرانده شده با دوستان یا خانواده.
Evening news: خبرهای تلویزیونی که معمولاً در اواخر روز پخش می‌شوند.
Evening rush hour: زمانی که ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌ها به علت بازگشت مردم از محل کار یا مدرسه زیاد می‌شود.

استثناهای مهم با afternoon و evening:

در زبان انگلیسی، استفاده از واژه‌ها در جملات و زمینه‌های مختلف می‌تواند بسته به فرهنگ، ادبیات یا زبان‌شناسی متفاوت باشد. واژه‌های “afternoon” و “evening” نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگرچه استفاده‌های استثنایی از “afternoon” و “evening” به نسبت کمتر است، ولی چند مورد از آن‌ها را می‌توان در زیر بیان کرد:

Afternoon

“Afternoon years”: این اصطلاح به دوره‌ای از زندگی انسان اشاره دارد که بین جوانی و پیری قرار دارد، یعنی میانسالی.

مثال: “He’s in his afternoon years, still active but a bit slower than before.”

Evening

“Evening of life”: یک متا‌فور است برای دوره‌ی پیری یا آخرین سال‌های زندگی انسان.

مثال: “In the evening of her life, she decided to write her memoirs.”

“Evening out the score”: این اصطلاح به معنای انتقام گرفتن یا بازیابی امتیاز در یک رقابت استفاده می‌شود.

مثال: “After losing the first game, they were eager to even out the score in the rematch.”

هر دوی این واژه‌ها می‌توانند در اصطلاحات، زبان‌شناسی یا فرهنگ‌های مختلف به معانی ویژه‌ای استفاده شوند، ولی در معمول ترین استفاده‌های روزمره، معمولاً به بخش‌های خاصی از روز اشاره دارند.

دیدگاهتان را بنویسید